header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.95/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 23 en 24 augustus 2020 zal het vaartuig ACE vanuit Alkmaar richting Traymore haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 23 augustus 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 24 augustus 2020 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.94/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
BAGGERWERKZAAMHEDEN

Met verwijzing naar BAZ no. 82 “Baggerwerkzaamheden in de monding van de Suriname rivier”, wordt u geïnformeerd dat de baggerwerkzaamheden tot en met 16 september 2020 zullen worden uitgevoerd.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.93/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VERPLICHTE COVID-19 MAATREGELEN
BEEINDIGING COVID-19 SCREENING TE ZEE BOEI
COVID-19 FORMULIER VERSIE 02 VAN KRACHT

Met verwijzing naar de brief van 12 maart 2020 inzake "procedure COVID-19 virus" en BAZ no. 48, “verplichte COVID -19 screening zee boei”, brengt de MAS ter algemene kennis dat het huidige COVID-19 formulier versie 01 met ingang van donderdag 20 augustus 2020 vervangen wordt door versie 02.

Met ingang van maandag 24 augustus 2020 wordt de screening van de bemanning bij de zee boei stopgezet. Dit zal op aangeven van het BOG bij de havenfaciliteit plaatsvinden.
De vooraanmelding documenten inclusief het COVID -19 formulier versie 02 dienen uiterlijk 48 (achtenveertig) uur vóór aankomst van het schip te zijn ingediend bij de MAS ter voorkoming van vertraging. De overige maatregelen met betrekking tot COVID-19 blijven van kracht.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO 91/2020P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
KAART 2014
OVERLAADWERKZAAMHEDEN LOCATIE

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat er een overlaad locatie is aangewezen voor het uitvoeren van overlaadwerkzaamheden voor zeeschepen in de monding van de Coppenamerivier.

Voor schepen met een diepgang tot 8 meters wordt het gebied aangegeven met de volgende coördinaten:
WGS ‘84     Latitude          Longitude
Cop1        06° 03'.086 N   056° 07'.577 W
Cop2        06° 03'.088 N   056° 08'.661 W
Cop3        06° 02'.002 N   056° 08'.663 W
Cop4        06° 02'.001 N   056° 07'.578 W

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.90/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
VAARGEUL GESLOTEN

Van 18 augustus 2020 om 12:00 uur tot en met 19 augustus 2020 om 13:00 uur zal de vaargeul gesloten zijn voor de scheepvaart, vanwege baggerwerkzaamheden die plaatsvinden in de monding van de Surinamerivier.

Het afgesloten gebied ligt tussen de boeien S6A en S8 en is aangegeven met de volgende coördinaten:
WGS ‘84      Latitude          Longitude
1              05° 59'.250 N   055° 13'.076 W
2              05° 59'.249 N   055° 12'.924 W
3              05° 59'.012 N   055° 13'.067 W
4              05° 59'.020 N   055° 12'.870W

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.89/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 7 en 8 augustus 2020 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Alkmaar richting Traymore haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 7 augustus 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur vanuit Alkmaar naar Traymore Haven.
2. Op 8 augustus 2020 tussen 07:00 – 18:00 uur vanuit Traymore Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.88/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 4 tot en met 20 augustus 2020 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van de dekschuiten Hub 12 en Hub 17, die voortgestuwd zullen worden door de duwboten Massive 6 en Massive 3, naar het MS Equator.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:
WGS ‘84      Latitude          Longitude
D1            06° 11'.988 N   055° 19'.739 W
D2            06° 11'.988 N   055° 19'.956 W
D3            06° 11'.773 N   055° 19'.956 W
D4            06° 11'.770 N   055° 19'.739 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.87/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
TIJDELIJKE VERPLAATSING VAN BOEI S10

In het kader van de baggerwerkzaamheden in de monding van de Surinamerivier is de boei S10 tijdelijk verplaatst in oostelijke richting.

De verplaatsing van de boei is als volgt:
Naam   Huidige positie (WGS'84)    Gewijzigde positie (WGS ’84)    Afstand van de vaargeul (m)
S10           05° 57’.544 N                            05° 57’.578 N
                55° 12’.081 W                            55° 12’.039 W                                     100 m

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.86/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN KULDIPSINGH PORT FACILITY

Van 29 juli tot en met 2 augustus 2020 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Kuldipsingh Port Facility” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het baggervaartuig ELBE.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten (WGS 84):
        Latitude        Longitude
A  05° 46’.669 N   055° 09’.329 W
B  05° 46’.679 N   055° 09’.316 W
C  05° 46’.510 N   055° 09’.177 W
D  05° 46’.500 N   055° 09’.190 W

Er zal gebaggerd worden met een hopperzuiger die het baggermateriaal zal opzuigen van de rivierbodem. Het gebaggerd materiaal zal vervolgens worden gedumpt aan de westelijke zijde van de monding van de Surinamerivier buiten de vaargeul.

De werkzaamheden zullen dag en nacht worden uitgevoerd. Het baggervaartuig ELBE zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 12

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.85/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER
KAART 2765
BOEI S10 OP POSITIE

Met referte aan BAZ No. 84/2020T, betreffende boei S10 wordt de scheepvaart geïnformeerd dat deze wederom op positie is geplaatst met de volgende specificaties:

Naam   Positie in Datum: WGS'84      Kleur  Karakter  Type
S10       05° 57’.544 N – 55° 12’.081 W   Groen  Iso.G.4s     Boei

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.84/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER
KAART 2765
BOEI S10 UIT POSITIE

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat de boei S10 (05°57'.544N - 055°12'.081W WGS’84) in de monding van de Surinamerivier tijdelijk uit positie is en de vaargeul stremt.
De boei zal zo spoedig mogelijk op de juiste positie worden geplaatst.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.81/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 26 en 27 juli 2020 zal het vaartuig ACE vanuit Alkmaar richting Traymore haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 26 juli 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur vanuit Alkmaar naar Traymore Haven.
2. Op 27 juli 2020 tussen 07:00 – 18:00 uur vanuit Traymore Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.83/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2766
MONDING CORANTIJNRIVIER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ONDERWATERKABEL

Van 20 juli tot en met 10 augustus 2020 zullen onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de onderwaterkabel in de monding van de Corantijnrivier door de vaartuigen Corantijn-03, Corantijn-04, Corantijn-05, Pasisi en Kabalebo-01.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:
WGS ‘84      Latitude        Longitude
A             05° 55'.528 N   057° 06'.801 W
B             05° 55'.327 N   057° 06'.983 W
C             05° 55'.145 N   057° 06'.783 W
D             05° 55'.345 N   057° 06'.600 W

De werkzaamheden worden alleen bij daglicht uitgevoerd. Het bovenvermeld gebied is gedurende deze periode geheel afgesloten voor de scheepvaart en andere gebruikers.

Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.82/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
BAGGERWERKZAAMHEDEN

Van 22 juli tot en met 15 augustus 2020 zullen baggerwerkzaamheden plaatsvinden in de monding van de Surinamerivier met de baggervaartuigen EAGLET, HANGBO 3005 en HANGBO 3006.

Het werkgebied ligt tussen de boeien S6 en S8 en is aangegeven met de volgende coördinaten:
WGS ‘84       Latitude         Longitude
1              06° 00'.031 N   055° 12'.863 W
2              06° 00'.032 N   055° 12'.986 W
3              05° 58'.958 N   055° 13'.009 W
4              05° 58'.954 N   055° 12'.873 W

Er zal dag en nacht gebaggerd worden. De vaartuigen EAGLET, HANGBO 3005 en HANGBO 3006 zullen tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn en de relevante tekens en lichten voeren.

Voor passage in de vaargeul zal directe communicatie met de baggervaartuigen en de Vessel Traffic Control van de MAS noodzakelijk zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 12

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.80/2020P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER
BOEI NOORDZIJDE ANKERGEBIED SUZANNASDAAL

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat er een gele boei geplaatst is aan de noordzijde van het ankergebied Suzannasdaal in de Surinamerivier met de volgende gegevens:

Naam  Positie in Datum: WGS'84     Kleur  Karakter  Type
SA1      05° 52’.313 N – 55° 05’.791 W  Geel     Fl.4s         Boei

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.