header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.20/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN DE MOLEN PORT FACILITY

Op 7 februari 2020 zal langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “De Molen Port Facility” (positie 05 47’.675N - 055 09’.720W) baggerwerkzaamheden plaatsvinden door een Trailing Suction Hopper Dredger genaamd LESSE.

Het vaartuig LESSE zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.18/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN VENSUR PORT FACILITY

Met referte aan BaZ NO.15/2020T, betreffende het uitvoeren van baggerwerkzaamheden langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Vensur Port Facility” (positie 05 46’.224N – 55 08’.937W) door een Trailing Suction Hopper Dredger genaamd LESSE, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat de periode veranderd is naar 7 tot en met 9 februari 2020.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.17/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 08 en 09 februari 2020 zal het vaartuig ZEA ACE vanuit Alkmaar richting Traymore haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 08 februari 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur vanuit Alkmaar naar Traymore Haven.
2. Op 09 februari 2020 tussen 06:00– 18:00 uur vanuit Traymore Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.16/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN DE MOLEN PORT FACILITY

Van 14 tot en met 18 februari 2020 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “De Molen Port Facility” (positie 05 47’.675N - 055 09’.720W) baggerwerkzaamheden plaatsvinden door een Trailing Suction Hopper Dredger genaamd LESSE.

Het vaartuig LESSE zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.14/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN VABI PORT FACILITY

Van 5 tot en met 8 Februari 2020 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Vabi Port Facility” (positie 05 46’.475N - 055 09’.156W) baggerwerkzaamheden plaatsvinden door een Trailing Suction Hopper Dredger genaamd LESSE.

Het vaartuig LESSE zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.13/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 01 en 02 februari 2020 zal het vaartuig SHIVA VIKING vanuit Alkmaar richting Traymore haven te Moengo en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 01 februari 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur vanuit Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 02 februari 2020 tussen 07:00– 18:00 uur vanuit Traymore haven naar Global Oil N.V.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.11/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
KAART 2017
MARINE RISER FAIRINGS OP DRIFT

Voor de kust van Suriname, op een afstand van ongeveer vier en negentig nautische mijl (94 NM) vanuit de kustlijn, zijn 45 stuks marine riser fairings losgeraakt van het boorschip Noble Sam Croft op positie 07°26’.669 N - 056°02’.285 W. De delen zijn ongeveer 2 meters lang en 30 cm breed en drijven af van het boorschip in noordwestelijke richting met een snelheid van ongeveer 1,5 knopen.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.10/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 21 en 22 januari 2020 zal het vaartuig ZEA AIM vanuit Alkmaar richting Traymore haven te Moengo en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 21 januari 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur vanuit Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 22 januari 2020 tussen 06:00– 18:00 uur vanuit Traymore haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12 en 16.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.09/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 16 en 17 januari 2020 zal het vaartuig SHIVA VIKING vanuit de Staatsolie steiger te Tout Lui Faut naar de Traymore Haven te Moengo en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 16 januari 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur vanuit Tout Lui Faut naar de Traymore Haven.
2. Op 17 januari 2020 tussen 06:00– 18:00 uur vanuit de Traymore Haven naar Global Oil.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12 en 16.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.8/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH OPMETINGSVAARTUIG

Van 15 januari tot en met 1 maart 2020 zullen de onderzoekvaartuigen MS Ramform Titan en MS Ramform Tethys seismisch onderzoek verrichten in Guyanese wateren tot aan de maritieme grens met Suriname, waarbij de vaartuigen zullen manoeuvreren in Surinaamse wateren. Er zullen veertien kabels worden gesleept, elk met een lengte van 8100 meter vanuit de onderzoekvaartuigen op een diepte van tenminste vijf meters. Het manoeuvreren geschied nabij de volgende coördinaten:

                  WGS 84
    Latitude (N)    Longitude(W)
1  07 45.647 N      56 13.863 W
2  07 39.960 N      56 14.990 W
3  07 28.980 N      56 19.690 W
4  07 26.110 N      56 20.880 W
5  07 24.450 N      56 21.740 W
6  07 19.489 N      56 24.270 W
7  07 19.473 N      56 13.909 W

Vaartuigen dienen een veilige afstand van ten minste zeven nautische mijl (7 NM) van de onderzoekvaartuigen MS Ramform Titan en MS Ramform Tethys te houden. De ondersteunende vaartuigen die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn MS Ocean Fortune, MS Sea Service, MS Miss Megan en MS Sea Horse II.

Let wel!
De vaartuigen MS Ramform Titan en MS Ramform Tethys zullen tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 16.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 07/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 11 en 12 januari 2020 zal het vaartuig Zea Confidence vanuit Alkmaar richting Traymore haven te Moengo en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 11 januari 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 12 januari 2020 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.06/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 11 en 12 januari 2020 zal het vaartuig Shiva Viking vanuit Global Oil richting Traymore haven te Moengo en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 11 januari 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur van Global Oil naar Moengo Haven.
2. Op 12 januari 2020 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Global Oil.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12 of 16.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.05/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER-DOMBURG
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 08 tot 12 januari 2020 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd op de Surinamerivier te Domburg. Bulk graan zal worden overgeladen van de MS ENDURANCE naar het vaartuig WAYAMBO TRADER.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84     Latitude          Longitude
                 05° 42'.556 N    055° 05'.161W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen en een veilige afstand van 50 meters te houden van de vaartuigen.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.04/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 10 en 11 januari 2020 zal het vaartuig ZEA CONFIDENCE vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 10 januari 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 11 januari 2020 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.03/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 9 en 10 januari 2020 zal het vaartuig ZEA CONFIDENCE vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 09 januari 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 10 januari 2020 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.