header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.29/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
KUST VAN SURINAME
HYDROGRAFISCH EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Met referte aan BaZ NO.24/2020T, betreffende het uitvoeren van hydrografische en wetenschappelijke metingen door het onderzoek vaartuig R/V Ridley Thomas en de survey launch RT2 voor de kust van Suriname tot de maritieme grenslijn met Guyana, wordt u geïnformeerd dat de werkzaamheden zijn verlengd tot en met 6 maart 2020.

Gedurende deze periode zal R/V Ridley Thomas ten anker gaan in het gebied begrensd door de volgende coördinaten:

WGS ‘84    Latitude                    Longitude
C1            06° 11'.624            N 055° 19'.725 W
C2            06° 11'.625            N 055° 19'.942 W
C3            06° 11'.409            N 055° 19'.943 W
C4            06° 11'.407            N 055° 19'.725 W


De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.28/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER
VERWIJDEREN VAN VAARTUIGEN

Van 23 tot en met 25 februari 2020 zullen activiteiten worden gehouden nabij de oude SMS veersteiger, in het gebied begrensd door de volgende coördinaten in WGS ‘84:

WGS ‘84       Latitude          Longitude
A.             05° 49'.462      N055° 09'.284 W
B.             05° 49'.413      N055° 09'.428 W
C.             05° 49'.426      N055° 09'.274 N
D.             05° 49'.375      N055° 09'.404 N

Bovenvermeld gebied zal van 23 tot en met 25 februari 2020 tijdelijk gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.27/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY


Met referte aan BaZ NO.25/2020T, betreffende het uitvoeren van baggerwerkzaamheden, langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van Staatsolie Tout Lui Faut Jetty, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat de baggerwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd van 24 tot en met 27 februari 2020.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.26/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING COMMEWIJNERIVIER
TIJDELIJK ANKERGEBIED VOOR BAGGERSCHEPEN

In verband met het Surinamerivierbaggerproject is er in de monding van de Commewijnerivier een tijdelijk ankergebied voor baggerschepen aangewezen tot en met maart 2021. Het tijdelijke ankergebied is aangegeven met de onderstaande coördinaten:

WGS ‘84     Latitude        Longitude
A             05° 53’.758 N   055° 04’.439 W
B             05° 53’.758 N   055° 04’.874 W
C             05° 53’.726 N   055° 05’.287 W
D             05° 53’.524 N   055° 05’.288 W
E             05° 53’.584 N   055° 04’.851 W
F             05° 53’.582 N   055° 04’.440 W

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.25/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY

Van 19 tot en met 21 februari 2020, zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de “Staatsolie Tout Lui Faut Jetty” (positie 05° 46’.046N - 055° 8.711W) baggerwerkzaamheden plaatsvinden door een Trailing Suction Hopper Dredger genaamd Lesse.

Het vaartuig Lesse zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.24/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
KUST VAN SURINAME
HYDROGRAFISCH EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Van 17 februari tot en met 4 maart 2020 zullen het onderzoek vaartuig R/V Ridley Thomas en de survey launch RT2 gedurende daglicht, hydrografische en wetenschappelijke metingen verrichten voor de kust van Suriname tot de maritieme grenslijn met Guyana. Het betreft hierbij één lijn, die gevaren wordt, met de volgende coördinaten:

                    WGS 84
Nr. Latitude (N)   Longitude(W)
1.   05 ̊ 53’.892 N   055 ̊ 07’.789 W
2.   05 ̊ 54’.098 N   055 ̊ 07’.639 W
3.   05 ̊ 54’.119 N   055 ̊ 07’.631 W
4.   05 ̊ 54’.141 N   055 ̊ 07’.628 W
5.   05 ̊ 54’.162 N   055 ̊ 07’.631 W
6.   05 ̊ 54’.182 N   055 ̊ 07’.639 W
7.   05 ̊ 54’.203 N   055 ̊ 07’.653 W
8.   05 ̊ 54’.222 N   055 ̊ 07’.675 W
9.   05 ̊ 55’.555 N   055 ̊ 10’.256 W
10. 05 ̊ 55’.818 N   055 ̊ 10’.740 W
11. 05 ̊ 57’.744 N   055 ̊ 14’.295 W
12. 05 ̊ 58’.059 N   055 ̊ 14’.675 W
13. 05 ̊ 58’.417 N   055 ̊ 14’.935 W
14. 05 ̊ 58’.866 N   055 ̊ 15’.117 W
15  06 ̊ 02’.812 N   055 ̊ 16’.208 W
16. 06 ̊ 07’.335 N   055 ̊ 17’.460 W
17. 06 ̊ 07’.929 N   055 ̊ 17’.624 W
18. 06 ̊ 09’.472 N   055 ̊ 18’.444 W
19. 06 ̊ 14’.249 N   055 ̊ 21’.901 W
20. 06 ̊ 50’.000 N   055 ̊ 47’.784 W
21. 06 ̊ 50’.903 N   055 ̊ 48’.320 W
22. 06 ̊ 51’.957 N   055 ̊ 48’.622 W
23. 06 ̊ 54’.461 N   055 ̊ 48’.723 W
24. 07 ̊ 14’.728 N   055 ̊ 49’.539 W
25. 07 ̊ 16’.493 N   055 ̊ 49’.610 W

Let wel!
Het onderzoek vaartuig R/V Ridley Thomas en de survey launch RT2 zullen tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zullen de relevante tekens tonen.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van tenminste één kilometer (1 km) van het onderzoek vaartuig R/V Ridley Thomas en RT2 te houden.
De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart en overige watergebruikers dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.23/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 17 en 18 februari 2019 zal het vaartuig ZEA AIM vanuit Alkmaar richting Traymore Haven te Moengo en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 17 februari 2020 tussen 04:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Traymore Haven.
2. Op 18 februari 2020 tussen 07:00 – 18:00 uur van Traymore Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.22/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN DE MOLEN PORT FACILITY

Van 14 tot en met 17 februari 2020 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “De Molen Port Facility” (positie 05 47’.675N - 055 09’.720W) baggerwerkzaamheden middels een rupstrekker plaatsvinden vanuit het vaartuig Taurus-01 en met sleepponton 05.

Het vaartuig Taurus-01 zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 10.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.21/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Met referte aan BaZ NO.08/2020T, betreffende het uitvoeren van seismisch onderzoek in Guyanese wateren tot aan de maritieme grens met Suriname, waarbij de vaartuigen zullen manoeuvreren in Surinaamse wateren, wordt u geïnformeerd dat de onderzoekvaartuigen Ramform Titan en Ramform Tethys hun seismisch onderzoek hebben verlengd tot en met 30 april 2020.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.20/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN DE MOLEN PORT FACILITY

Op 7 februari 2020 zal langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “De Molen Port Facility” (positie 05 47’.675N - 055 09’.720W) baggerwerkzaamheden plaatsvinden door een Trailing Suction Hopper Dredger genaamd LESSE.

Het vaartuig LESSE zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.18/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN VENSUR PORT FACILITY

Met referte aan BaZ NO.15/2020T, betreffende het uitvoeren van baggerwerkzaamheden langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Vensur Port Facility” (positie 05 46’.224N – 55 08’.937W) door een Trailing Suction Hopper Dredger genaamd LESSE, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat de periode veranderd is naar 7 tot en met 9 februari 2020.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.17/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 08 en 09 februari 2020 zal het vaartuig ZEA ACE vanuit Alkmaar richting Traymore haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 08 februari 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur vanuit Alkmaar naar Traymore Haven.
2. Op 09 februari 2020 tussen 06:00– 18:00 uur vanuit Traymore Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.16/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN DE MOLEN PORT FACILITY

Van 14 tot en met 18 februari 2020 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “De Molen Port Facility” (positie 05 47’.675N - 055 09’.720W) baggerwerkzaamheden plaatsvinden door een Trailing Suction Hopper Dredger genaamd LESSE.

Het vaartuig LESSE zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.14/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN VABI PORT FACILITY

Van 5 tot en met 8 Februari 2020 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Vabi Port Facility” (positie 05 46’.475N - 055 09’.156W) baggerwerkzaamheden plaatsvinden door een Trailing Suction Hopper Dredger genaamd LESSE.

Het vaartuig LESSE zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.13/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 01 en 02 februari 2020 zal het vaartuig SHIVA VIKING vanuit Alkmaar richting Traymore haven te Moengo en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 01 februari 2020 tussen 05:00 – 17:00 uur vanuit Alkmaar naar Traymore haven.
2. Op 02 februari 2020 tussen 07:00– 18:00 uur vanuit Traymore haven naar Global Oil N.V.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.