header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.15/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 13 en 14 maart 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 13 maart 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 14 maart 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.15/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 13th and 14th of March 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On March 13th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On March 14th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.14/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 28 februari en 01 maart 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 28 februari 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 01 maart 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.14/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 28th of February and 01st of March 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On February 28th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On March 01st, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.13/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 26 en 27 februari 2019 zal het vaartuig PAZ NAVIGATOR vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 26 februari 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 27 februari 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.13/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 26th and 27th of February 2019 the vessel PAZ NAVIGATOR shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On February 26th, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On February 27th, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.12/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 februari 2019 zal het vaartuig PAZ NAVIGATOR vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 februari 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 26 februari 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.12/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 25th and 26th of February 2019 the vessel PAZ NAVIGATOR shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On February 25th, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On February 26th, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.11/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 februari 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 februari 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 26 februari 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.11/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 25th and 26th of February 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On February 25th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On February 26th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.10/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 15 en 16 februari 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 15 februari 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 16 februari 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.10/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 15th and 16th of February 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On February 15th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On February 16th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.08/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
PARARIVIER– MARINE TRAP
10 KM ZWEMMARATHON
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zondag 10 februari 2019 zal een 10 km Open Water Event in de Surinamerivier worden gehouden.

De start is in de omgeving van de Pararivier (5° 44’.983 N - 055° 07’.583 W) en de finish is bij de “Marine Trap” te Paramaribo.

Voor het evenement zullen twee markeringen met lichtkarakter Fl(2)6s worden geplaatst:
1. Gele boei nabij EBS steiger (05° 49’.094 N - 055° 09’.755 W) en
2. Gele boei bij de Finish (05° 49’.484 N - 055° 09’.067 W).

De zwemmers worden begeleid door de volgboot Pasisi, de Maritieme Politie en vrijwilligers.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

Bovenvermeld gebied zal van 11:00 uur tot 15:30 uur tijdelijk gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.08/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
PARARIVER – MARINETRAP
10 KM OPEN WATER EVENT
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Sunday February 10th, 2019, a 10 km Open Water Event will be held in the Suriname River.

The starting point is at Para River (5° 44’.983 N - 055° 07’.583 W) and the finish is at the “Marine Trap” in Paramaribo.

For this event, two marks with light characteristics Fl(2)6s will be placed:
1. Yellow buoy near EBS jetty (05° 49’.094 N - 055° 09’.755 W) and
2. Yellow buoy at the Finish (05° 49’.484 N - 055° 09’.067 W).

Swimmers will be escorted by the vessel Pasisi, the Maritime Police and volunteers.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

The section mentioned above will be temporary closed to all shipping between 11.00 PM – 15:30 AM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.07/2019P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014 en 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
VERBODEN ANKERGEBIED

Een onderwater telecommunicatie kabel bevindt zich voor de kust van Suriname nabij Totness en gaat verder richting Trinidad. Het gebied dat is aangegeven door de onderstaande posities wordt hierdoor tot “verboden ankergebied” verklaard.

WGS ‘84   Latitude          Longitude
A           06° 53’.021N    056° 09’.743W
B           06° 53’.064N    056° 10’.011W
C           05° 53’.808N    056° 19’.475W
D           05° 53’.729N    056° 19’.213W

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.07/2019P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014 and 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
NO ANCHORING AREA

A submarine telecommunication cable is located off the coast of Suriname near Totness and continues towards Trinidad. The area, indicated by the following positions, is hereby declared as “no anchoring area”.

WGS ‘84     Latitude        Longitude
A             06° 53’.021N   056° 09’.743W
B             06° 53’.064N   056° 10’.011W
C             05° 53’.808N   056° 19’.475W
D             05° 53’.729N   056° 19’.213W

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.06/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 01 en 02 februari 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 01 februari 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 02 februari 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.06/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 01st and 02nd of February 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On February 01st, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On February 02nd, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.05/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 28 en 29 januari 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 28 januari 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 29 januari 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening

NOTICE TO MARINERS NO.05/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 28th and 29th of January 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On January 28th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On January 29th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.04/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 26 en 27 januari 2019 zal het vaartuig Industrial Aim vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 26 januari 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 27 januari 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.04/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 26th and 27th of January 2019 the vessel Industrial Aim shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On January 26th, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On January 27th, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.03/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 14 en 15 januari 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 14 januari 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 15 januari 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.03/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 14th and 15th of January 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On January 14th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On January 15th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.02/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 5 en 6 januari 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 5 januari 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 6 januari 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.02/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 5th and 6th of January 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On January 5th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On January 6th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 01/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Van 5 januari tot 16 februari 2019 zal het onderzoekvaartuig MS HARRIER EXPLORER seismisch onderzoek verrichten op een afstand van honderdtien nautische mijlen (110 NM) voor de kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                     WGS 84
      Latitude (N)   Longitude(W)
A   07 02’.827 N     055° 11’.213 W
B   06° 45’.735 N   053° 30’.650 W
C   07° 49’.334 N   052° 57’.711 W
D   07° 49’.391 N   054° 01’.282W
E   07° 37’.319 N   054° 14’.384 W
F   07° 27’.806 N   055° 00’.000 W

Het MS Jan Van Genten zal als ondersteuningsvaartuig dienen bij de werkzaamheden.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 16.

Let wel!
Het vaartuig MS HARRIER EXPLORER zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van minimaal vijf nautische mijlen (5 NM) van het schip MS HARRIER EXPLORER te houden.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.01/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

From January 5th till February 16th, 2019 the survey vessel MV HARRIER EXPLORER will be conducting a seismic survey at a distance of hundred and ten nautical miles
(110 NM) off the coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

                     WGS 84
    Latitude (N)    Longitude(W)
A   07 02’.827 N    055° 11’.213 W
B   06° 45’.735 N   053° 30’.650 W
C   07° 49’.334 N   052° 57’.711 W
D   07° 49’.391 N   054° 01’.282W
E   07° 37’.319 N   054° 14’.384 W
F   07° 27’.806 N   055° 00’.000 W

The vessel MV Jan Van Genten will be serving as support vessel during the operations.

Communication is through the VHF channel 16.

Notice!
During the operation the vessel MV HARRIER EXPLORER will be restricted in maneuverability.

Vessels should keep a safe distance of at least five nautical miles (5 NM) from the MV HARRIER EXPLORER.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.