header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.30/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 22 april en 23 april 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 22 april 2019 tussen 04:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 23 april 2019 tussen 07:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.30/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 22nd and 23rd of April 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 22nd, 2019 between 04:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On April 23rd, 2019 between 07:00 – 17:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.29/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2766
NICKERIE RIVIER
7.5 KM OPEN WATER EVENT
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zaterdag 20 april 2019 zal een 7,5 km Open Water Event in de Nickerierivier worden gehouden.

De start is in de omgeving van Longmay (op positie 05° 55’.509 N - 056° 56’.834 W) en de finish is bij de pier van “Hotel TYCHE”( 05° 57’.176 N - 057° 0’.371 W ) te Nickerie.

De zwemmers worden begeleid door de Maritieme Politie en vrijwilligers.

Bovenvermeld gebied zal van 08:00 uur tot 13:00 uur tijdelijk gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.29/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2766
NICKERIE RIVER
7.5 KM OPEN WATER EVENT
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Saturday April 20th, 2019, a 7.5 km Open Water Event will be held in the Nickerie River.

The starting point is at Longmay (at position 05° 55’.509 N - 056° 56’.834 W) and the finish is at the pier of “Hotel TYCHE” (05° 57’.176 N - 057° 0’.371 W) in Nickerie.

Swimmers will be escorted by the Maritime Police and other volunteers.

The section mentioned above will be temporary closed to all shipping between 08:00 AM – 13:00 AM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.28/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.19/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, zal het boorplatform West Castor op 24 april 2019 worden verplaatst naar een nieuwe boorlocatie. Exploratie boringen zullen van 25 april tot en met 6 juni 2019 worden verricht op de nieuwe boorlocatie op 06° 08’.353 N - 056° 00’.852 W (WGS 84).

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht om tijdens de verplaatsing van het boorplatform op 24 april 2019 een veilige afstand van ten minste duizend meter (1000 m) van West Castor te houden. Het boorplatform zal beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.

Van 25 april tot en met 6 juni 2019 zal het boorplatform West Castor op de boorlocatie zijn en geldt voor deze periode een VEILIGHEIDSZONE van vijfhonderd meter (500 m) van het boorplatform. Het boorplatform zal niet manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.

De Offshore Support Vessel (OSV) Union Sovereign zal assisteren bij de uitvoering van de operaties.

De communicatie geschiedt via de VHF kanalen 6,10 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.28/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

With reference to NtM No.19/2019T regarding the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, the offshore Jack Up Rig West Castor will be relocated to a new drilling location on April 24th,2019. Exploration drilling will be carried out from April 25th till June 6th,2019 at the new drilling location at 06 ° 08’.353 N - 056 ° 00’.852 W (WGS 84).

For safety reasons, shipping and other water users are requested to keep a safe-distance of at least one thousand meters (1000 m) of West Castor during the relocation on April 24th, 2019. The offshore Jack Up Rig will be limited in maneuverability and will show the relevant signs.

From April 25th to June 6th, 2019, the offshore Jack Up Rig West Castor will be at the drilling location and a SAFETY ZONE of five hundred meters (500 m) from the offshore Jack Up Rigwill apply for this period. The offshore Jack Up Rig will not be maneuverable and will display the relevant signs.

The Offshore Support Vessel (OSV) Union Sovereign will assist during the operation.

Communication is through the VHF channels 6,10 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 27/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCAKANAAL
PASSAGE GESLOTEN

Op zaterdag 13 april 2019 zal het Saramaccakanaal tussen Bruynzeel en N.V. Vabi van 08:00 uur tot 15:00 uur worden afgesloten, vanwege ingebruikname van de nieuwe brug.

Het afgesloten gebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS ‘84:

WGS ‘84      Latitude        Longitude
A              05° 47'.897 N   055° 10'.311 W
B              05° 47'.878 N   055° 10'.313 W

Passage van vaartuigen zal niet mogelijk zijn.

De aangewezen ankerlocatie in afwachting op openstelling is op een afstand van ten minste tweehonderd (200) meter van het afgesloten gebied.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO. 27/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA CHANNEL
PASSAGE CLOSED

On Saturday, April 13th, 2019, the Saramacca channel will be closed between Bruynzeel and N.V. Vabi from 8:00 am to 3:00 pm due to the commissioning of the new bridge.

The closed area is indicated by the following coordinates in WGS ‘84:

WGS ‘84       Latitude       Longitude
A              05° 47'.897 N   055° 10'.311 W
B              05° 47'.878 N   055° 10'.313 W

Passage of vessels will not be possible.

The designated anchor location pending opening is at a distance of at least two hundred (200) meters from the closed area.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.26/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 12 en 13 april 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 12 april 2019 tussen 04:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 13 april 2019 tussen 07:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.26/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 12th and 13th of April 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 12th, 2019 between 04:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On April 13th, 2019 between 07:00 – 17:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.25/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Van 13 tot 20 april 2019 zal het onderzoekvaartuig MS MISS MEGAN wetenschappelijk onderzoek verrichten op een afstand van vijfenzestig nautische mijlen (65 NM) voor de kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

            WGS 84
     Latitude (N)   Longitude(W)
1  07° 16’.219 N   055° 50’.002 W
2  07° 25’.241 N   056° 21’.312 W
3  07° 00’.000 N   056° 34’.150 W
4  07° 00’.000 N   055° 50’.000 W

Het onderzoekvaartuig MS MISS MEGAN zal gedurende het onderzoek apparatuur te water laten. Het vaartuig zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.
Passerende vaartuigen dienen een veilige afstand te houden van tenminste vijfhonderd meter (500 m) van het onderzoekvaartuig MS MISS MEGAN.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 11, 14 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.25/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH

From April 13th till April 20th, 2019 the survey vessel MV MISS MEGAN will conduct scientific research at sixty-five Nautical Miles (65 NM) off the coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

             WGS 84
    Latitude (N)   Longitude(W)
1  07° 16’.219 N   055° 50’.002 W
2  07° 25’.241 N   056° 21’.312 W
3  07° 00’.000 N   056° 34’.150 W
4  07° 00’.000 N   055° 50’.000 W

The survey vessel MV MISS MEGAN will launch equipment during the research. The vessel will be limited in maneuverability during the operation and will display the relevant signs.
Passing vessels must maintain a safe distance of at least five hundred meters (500 m) from the survey vessel MV MISS MEGAN.

Communication is through VHF channels 11, 14 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.24/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 05 en 06 april 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 05 april 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 06 april 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.24/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 05th and 06th of April 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 05th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On April 06th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.23/2019P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
KAART 2014
OVERLAADWERKZAAMHEDEN LOCATIES

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat er vaste locaties zijn aangewezen voor het uitvoeren van overlaadwerkzaamheden voor schepen met een bepaald diepgang.

Schepen met een diepgang tot 8 meters is locatie C aangewezen. Het gebied wordt aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84 Latitude Longitude
C1 06° 11'.624 N 055° 19'.725 W
C2 06° 11'.625 N 055° 19'.942 W
C3 06° 11'.409 N 055° 19'.943 W
C4 06° 11'.407 N 055° 19'.725 W

Schepen met een diepgang tot 10 meters is locatie D aangewezen. Het gebied wordt aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84 Latitude Longitude
D1 06° 11'.988 N 055° 19'.739 W
D2 06° 11'.988 N 055° 19'.956 W
D3 06° 11'.773 N 055° 19'.956 W
D4 06° 11'.770 N 055° 19'.739 W

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.23/2019P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
CHART 2014
SHIP TO SHIP LOCATIONS

The public is hereby informed that fixed locations have been designated for carrying out ship to ship activities for ships with a certain draft.

Ships with a draft of up to 8 meters are designated at location C. The area is bounded by the following coordinates:

WGS ‘84 Latitude Longitude
C1 06° 11'.624 N 055° 19'.725 W
C2 06° 11'.625 N 055° 19'.942 W
C3 06° 11'.409 N 055° 19'.943 W
C4 06° 11'.407 N 055° 19'.725 W

Ships with a draft of up to 10 meters are designated at location D. The area is bounded by the following coordinates:

WGS ‘84 Latitude Longitude
D1 06° 11'.988 N 055° 19'.739 W
D2 06° 11'.988 N 055° 19'.956 W
D3 06° 11'.773 N 055° 19'.956 W
D4 06° 11'.770 N 055° 19'.739 W

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.22/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
WIJZIGING PASSAGE VAARTUIG

Met verwijzing naar BAZ no.21, zal het vaartuig Momentum Scan op 1 en 2 april 2019 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 1 april 2019 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 2 april 2019 tussen 06:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.22/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
WIJZIGING PASSAGE VAARTUIG

Met verwijzing naar BAZ no.21, zal het vaartuig Momentum Scan op 1 en 2 april 2019 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 1 april 2019 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 2 april 2019 tussen 06:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.21/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 31 maart en 1 april 2019 zal het vaartuig Momentum Scan vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 31 maart 2019 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 1 april 2019 tussen 06:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.21/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 31st of March and 1st of April 2019 the vessel Momentum Scan shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On March 31st, 2019 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On April 1st, 2019 between 06:00 – 17:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.20/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2766
NICKERIE RIVIER
TEST ZWEMMEN
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zondag 31 maart 2019 zal een test zwemmen in de Nickerierivier worden gehouden.

Het testgebied is vanaf Griffiths place (op positie 05° 55’.509 N - 056° 56’.834 W) tot Hotel Tiche”( 05° 57’.176 N - 057° 0’.371 W ) te Nickerie.

De zwemmers worden begeleid door de Maritieme Politie en vrijwilligers.

Bovenvermeld gebied zal van 16:00 uur tot 17:00 uur tijdelijk gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.20/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2766
NICKERIE RIVER
SWIM TEST
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Sunday March 31st, 2019, a swim test will be held in the Nickerie River.

The trial area lies within Griffith place (at position 05° 55’.509 N - 056° 56’.834 W) and “Hotel Tyche” (05° 57’.176 N - 057° 0’.371 W) in Nickerie.

Swimmers will be escorted by the Maritime Police and volunteers.

The section mentioned above will be temporary closed to all shipping between 04.00 PM – 05:00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.19/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
KAART 2017
EXPLORATIE BORINGEN

Het boorplatform West Castor zal van 1 april tot en met 31 december 2019 exploratie boringen voor de Kust van Suriname op de boorlocatie 06° 10’.605 N - 055° 45’.615 W (WGS 84) verrichten.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht een afstand van ten minste 1000 (duizend) meters van West Castor te houden.
De Offshore Support Vessel (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zal assisteren is Union Sovereign.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via de VHF op alle internationale kanalen 6,10 & 16.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 1000 (duizend) meters van de boorlocatie.
• De West Castor is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.19/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
CHART 2017
RESEARCH DRILLING

The offshore Jack Up Rig West Castor will be conducting exploration drilling off the Coast of Suriname from April 1st till December 31st ,2019 at the drilling location 06° 10’.605 N - 055° 45’.615 W (WGS 84).

In connection with the safety of shipping and other water users are asked to keep a safe distance of 1000 (one thousand) metres of West Castor.
The Offshore Support Vessel (OSV) that will assist during the operations is Union Sovereign

Please note:
• Communication is through the VHF, all international channels 6,10 & 16.
• There is a SAFETY ZONE of 1000 (one thousand) metres from the drilling site.
• West Castor is not maneuverable and will display the relevant characters.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 18/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SLEEPWERKZAAMHEDEN

Het boorplatform West Castor wordt momenteel door de sleepboot Union Sovereign van Trinidad gesleept naar positie 06° 10’.605 N 055° 45’.615 W voor de kust van Suriname. De geschatte aankomst op locatie is maandag 25 maart 2019.
De lengte van de sleep tussen het boorplatform en de sleepboot is 1000 (duizend) meters.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 16.

Let wel!
De sleepboot en het boorplatform zijn tijdens de sleepoperatie beperkt manoeuvreerbaar.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van minimaal één nautische mijl (1 NM) van de sleepboot Union Sovereign en het boorplatform West Castor te houden.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.18/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
TOWING ACTIVITIES

The drilling Rig West Castor is currently being towed by the tugboat Union Sovereign from Trinidad to the position 06° 10’.605 N 055° 45’.615 W off the coast of Suriname. The estimate arrival on location is on Monday 25th of March 2019.
The length of tow between the tugboat and the rig is 1000 (one thousand) meters.

Communication is through VHF channel 16.

Notice!
During the operation the tugboat and the rig are restricted in maneuverability.

Vessels should keep a safe distance of at least one nautical mile (1 NM) from the tugboat Union Sovereign and the rig West Castor.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.17/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
STREMMING VAARGEUL OPGEHEVEN

Met referte aan BAZ no.16/2019T wordt u geïnformeerd dat het vaartuig Maersk Wilmington is losgeraakt en de stremming van de vaargeul is opgeheven.


NOTICE TO MARINERS NO.17/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
OBSTRUCTION NAVIGATION CHANNEL REMOVED

With reference to BAZ no.16 / 2019T you will be informed that the Maersk Wilmington vessel has come loose, and the obstruction of the navigation channel has been removed.

 

 

 

 

 

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.16/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
SCHIP AAN DE GROND

In de monding van de Surinamerivier nabij boei S6A is het vaartuig Maersk Wilmington aan de grond geraakt op positie 5°59.368'N en 55° 13.008 W .
De vaargeul nabij het schip is momenteel gestremd, waardoor passage van diep geladen schepen niet mogelijk is.

Bovengenoemde locatie heeft aan westelijke zijde van de vaargeul een diepte van 2,9 meters bij laagwater. Vaartuigen met minder diepgang kunnen aan westelijke zijde op vijftig (50) tot honderd meters (100 m) afstand van het vaartuig Maersk Wilmington passeren met in achtneming van het getij op desbetreffend tijdstip en underkeel clearance van 0,3 meters.

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen, vaart te verminderen en een afstand van 50 meters van het vaartuig Maersk Wilmington te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.16/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
SHIP AGROUND

In the entrance of the Suriname River near buoy S6A the vessel Maersk Wilmington has run aground on position 5°59.368'N and 55° 13.008 W.
The fairway near the ship is currently obstructed and passage is not possible in the area mentioned above.

In the above-mentioned area the depth on the west side of the fairway is 2.9 metres at low water. Ships and crafts with less draught can pass on the west side at a distance of fifty (50 m) up to one hundred metres (100m) from the vessel Maersk Wilmington and take in to account the tidal height at time of passage and underkeel clearance of 0.30 metres.

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area with caution, to reduce speed and to keep a clear distance of 50 metres from the Maersk Wilmington.