header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.46/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OIL SPILL RESPONSE OEFENINGEN

Met referte aan BaZ NO.35/2019T, betreffende het boorplatform West Castor op positie 06° 08’.353 N - 056° 00’.852 W (WGS 84), worden Oil Spill Response oefeningen uitgevoerd met het vaartuig Statia Responder op een afstand van vijfhonderd meter (500 m) ten westen van het boorplatform. De oefeningen vinden plaats van 20 tot en met 21 juni 2019.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht om tijdens de oefeningen een veilige afstand van ten minste duizend meter (1000 m) van West Castor te houden.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.46/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
OIL SPILL RESPONSE EXERCISES

With reference to NtM No.35/2019T regarding the offshore Jack Up Rig West Castor at location 06 ° 08’.353 N - 056 ° 00’.852 W (WGS 84), Oil Spill Response exercises are carrying out with the vessel Statia Responder on a distance of five hundred meters (500 m) west of the rig. The exercises are taking place from June 20th till June 21st, 2019.

For safety reasons, shipping and other water users are requested to keep a safe distance of at least one thousand meters (1000 m) of West Castor during the exercises.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.45/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
OUDE CAROLINABRUG - SURINAME RIVIER
BOEIEN AFGEDREVEN

In de Surinamerivier nabij de oude brug van Carolina zijn de rode boei Ca 1 (05º27'.111N 54º59'.663W) en de groene boei Ca 2 (05º27'.111N 54º59'.646W) van hun posities afgedreven. De boeien markeerden de doorvaartopening tussen de gevallen brugdelen van de oude brug.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en andere watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

NOTICE TO MARINERS NO.45/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OLD CAROLINA BRIDGE - SURINAME RIVER
BUOYS ADRIFT

In the Suriname River near the old Carolina bridge, the red buoy Ca 1 (05º27'.111N 54º59'.663W) and the green buoy Ca 2 (05º27'.111N 54º59'.646W) have drifted from their positions. The buoys marked the passage between the fallen bridge sections of the old bridge.

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area mentioned above with caution.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.44/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
HYDROGRAFISCHE METINGEN

In de periode van 18 juni tot en met 5 juli 2019 zullen in de monding van de Surinamerivier met het opmetingsvaartuig MARWINA hydrografische metingen worden uitgevoerd.
De metingen zullen dagelijks van 7:00 uur ’s morgens tot 7:00 uur ’s avonds plaatsvinden.

Het opmetingsgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                       WGS’84     
      Latitude (N)      Longitude(W)
1   06° 10’.248 N    055° 10’.306 W
2   06° 10’.266 N    055° 15’.757 W
3   05° 59’.822 N    055° 15’.775 W
4   05° 59’.789 N    055° 10’.325 W

De communicatie geschiedt via VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart en overige watergebruikers wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.44/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
ENTRANCE SURINAME RIVER
HYDROGRAPHIC SURVEYS

From June 18th till July 5th, 2019, the survey vessel MARWINA will carry out hydrographic surveys at the entrance of the Suriname River.
The surveys will be conducted daily from 7:00 am – 7:00 pm.

The survey area is bounded by the following coordinates:

                  WGS’84
      Latitude  (N) Longitude(W)
1   06° 10’.248 N    055° 10’.306 W
2   06° 10’.266 N    055° 15’.757 W
3   05° 59’.822 N    055° 15’.775 W
4   05° 59’.789 N    055° 10’.325 W

Communication is through VHF channels 12 and 16

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.42/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 13 juni en 14 juni 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 13 juni 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 14 juni 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.42/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 13th and 14th of June 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On June 13th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On June 14th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.41/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 11 juni en 12 juni 2019 zal het vaartuig Industrial Hedland vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 11 juni 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 12 juni 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.41/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 11th and 12th of June 2019 the vessel Industrial Hedland shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On June 11th, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On June 12th, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.40/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 5 juni en 6 juni 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 5 juni 2019 tussen 04:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 6 juni 2019 tussen 07:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.40/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 5th and 6th of June, 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On June 5th, 2019 between 04:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On June 6th, 2019 between 07:00 – 17:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 39/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Met referte aan BAZ No 34/2019T, betreffende het seismisch onderzoek door het onderzoek vaartuig HARRIER EXPLORER, wordt aan de scheepvaart geïnformeerd dat:
Van 7 juni tot 12 augustus 2019 het onderzoek vaartuig HARRIER EXPLORER seismisch onderzoek zal verrichten op een afstand van honderdvijftig nautische mijlen (150 NM) voor de kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

               WGS 84
  Latitude (N)   Longitude(W)
A  09° 20’ N        054° 20’ W
B  09° 20’ N        055° 45’.76 W
C  09° 00’ N        055° 56’.09 W
D  08° 36’.76 N   056° 03’.73 W
E  08° 30’ N        056° 05’.05 W
F  08° 30’ N        055° 20’ W
G  08° 45’ N        055° 20’ W
H  08° 45’ N        055° 00’ W
I  08° 50’ N         055° 00’ W
J  08° 50’ N         054° 55’ W
K  09° 00’ N        054° 55’ W
L  09° 00’ N        054° 20’ W

Het onderzoek vaartuig zal een seismische kabel slepen met een lengte van twaalf ½ kilometer (12,5 km). Vaartuigen dienen een veilige afstand van ten minste acht nautische mijlen (8 NM) van de HARRIER EXPLORER te houden. Het onderzoek vaartuig HARRIER EXPLORER zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.

Het vaartuig Shannon zal als ondersteuningsvaartuig dienen bij de werkzaamheden.

De scheepscommunicatie geschiedt via de VHF kanalen 16 en 68.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.39/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

With reference to NtM No. 34/2019T regarding the seismic research of the survey vessel HARRIER EXPLORER, the following is informed to the shipping:

From June 7th till August 12th, 2019 the survey vessel HARRIER EXPLORER will conduct a seismic survey at one hundred and fifty nautical miles (150 NM) off the coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

WGS 84
    Latitude (N)  Longitude(W)
A  09° 20’ N        054° 20’ W
B  09° 20’ N        055° 45’.76 W
C  09° 00’ N        055° 56’.09 W
D  08° 36’.76 N   056° 03’.73 W
E  08° 30’ N        056° 05’.05 W
F  08° 30’ N        055° 20’ W
G  08° 45’ N        055° 20’ W
H  08° 45’ N        055° 00’ W
I   08° 50’ N        055° 00’ W
J   08° 50’ N        054° 55’ W
K  09° 00’ N        054° 55’ W
L  09° 00’ N        054° 20’ W

The survey vessel will be towing a seismic cable with a length of twelve ½ kilometer (12.1 km) will be towed. Vessels must maintain a safe distance of at least eight nautical miles (8 NM) of the HARRIER EXPLORER. During the operation the survey vessel HARRIER EXPLORER will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.

The vessel Shannon will serve as support vessel during the operations.

Ship communication is through the VHF channels 16 and 68.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.38/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 1 en 2 juni 2019 zal het vaartuig Industrial Hobart vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 1 juni 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 2 juni 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.38/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 1st and 2nd of June 2019 the vessel Industrial Hobart shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On June 1st, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On June 2nd, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.37 /2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6A
STREMMING VAARGEUL OPGEHEVEN

Met referte aan BaZ no.36/2019T, betreffende het aan de grond geraakte vaartuig Eastern Bay op positie 5°59.298 N en 55°13.047 W ter hoogte van boei S6A, wordt bekendgemaakt dat de stremming van de vaargeul is opgeheven vanwege het vertrek van het vaartuig Eastern Bay.

NOTICE TO MARINERS NO.37 /2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6A
OBSTRUCTION FAIRWAY REMOVED

With reference to NtM no.36/2019T, regarding the vessel Eastern Bay which has run aground on position 05°59’.326 N 55°12’.978 W 5°59.298 N and 55°13.047 W in the vicinity of buoy S6A, the public is informed that the fairway is no longer obstructed, due to the departure of the vessel Eastern Bay.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.36/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
SCHIP AAN DE GROND

In de monding van de Surinamerivier nabij boei S6A is het vaartuig Eastern Bay aan de grond geraakt op positie 5°59.298 N en 55°13.047 W.

De vaargeul nabij het schip is momenteel gestremd, waardoor passage van diep geladen schepen niet mogelijk is.

Bovengenoemde locatie heeft aan westelijke zijde van de vaargeul een diepte van
3.1 meters bij laagwater. Vaartuigen met minder diepgang kunnen aan westelijke zijde op vijftig (50) tot honderd meters (100 m) afstand van het vaartuig Eastern Bay passeren met in achtneming van het getij op desbetreffend tijdstip en underkeel clearace van 0,3 meters.

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen, vaart te verminderen en een afstand van 50 meters van het vaartuig Eastern Bay te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.36/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
SHIP AGROUND

In the entrance of the Suriname River near buoy S6A the vessel Eastern Bay has run aground on position 5°59.298 N and 55°13.047 W.
.
The fairway near the ship is currently obstructed and passage is not possible in the area mentioned above.

In the above-mentioned area the depth on the west side of the fairway is 3.1 metres at low water. Ships and crafts with less draught can pass on the west side at a distance of fifty
(50 m) up to one hundred metres (100m) from the vessel Eastern Bay and take in to account the tidal height at time of passage and underkeel clearance of 0.30 metres.

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area with caution, to reduce speed and to keep a clear distance of 50 metres from the Eastern Bay.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 34/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Van 15 mei tot 2 juni 2019 zal het onderzoek vaartuig HARRIER EXPLORER seismisch onderzoek verrichten op een afstand van honderdtien nautische mijlen (110 NM) voor de kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

WGS 84
Latitude (N)               Longitude(W)
A 07° 49’.334 N     052° 57’.711 W
B 06° 45’.735 N     053° 30’.650 W
C 07° 02’.826 N     055° 11’.213 W
D 07° 27’.805 N     055° 00’.000 W
E 07° 37’.319 N     054° 14’.384 W
F 07° 49’.391 N     054° 01.282 W

Het MS Shannon zal als ondersteuningsvaartuig dienen bij de werkzaamheden.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 16 en 68.

Let wel!
Het vaartuig HARRIER EXPLORER zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van ten minste vijf nautische mijlen (5 NM) van het schip HARRIER EXPLORER te houden.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.34/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

From May 15th till June 2nd, 2019 the survey vessel HARRIER EXPLORER will conduct a seismic survey at one hundred and ten nautical miles (110 NM) off the coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

WGS 84
Latitude (N)                    Longitude(W)
A 07° 49’.334 N          052° 57’.711 W
B 06° 45’.735 N          053° 30’.650 W
C 07° 02’.826 N          055° 11’.213 W
D 07° 27’.805 N          055° 00’.000 W
E 07° 37’.319 N          054° 14’.384 W
F 07° 49’.391 N          054° 01.282 W

The MV Shannon will serve as support vessel during the operations.

Communication is through the VHF channel 16 and 68.

Please note
During the operation the HARRIER EXPLORER will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.

Vessels should keep a safe distance of at least five nautical miles (5 NM) from the HARRIER EXPLORER.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.35/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.32/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, is het boorplatform West Castor op 9 mei 2019 verplaatst naar de nieuwe boorlocatie op 06° 08’.353 N - 056° 00’.852 W (WGS 84). Exploratie boringen zullen van 10 mei tot en met 14 juni 2019 worden verricht op de nieuwe boorlocatie.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.35/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

With reference to NtM No.32/2019T regarding the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, the offshore Jack Up Rig West Castor is relocated to the new drilling location at
06 ° 08’.353 N - 056 ° 00’.852 W (WGS 84) on May 9th,2019. Exploration drilling will be carried out from May 10th till June 14th,2019 at the new drilling location.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.33/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 8 en 9 mei 2019 zal het vaartuig Industrial Hedland vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 8 mei 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 9 mei 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.33/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 8th and 9th of May 2019 the vessel Industrial Hedland shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On May 8th, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On May 9th, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned. 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.32/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.28/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, zal het boorplatform West Castor tussen 30 april en 2 mei 2019 worden verplaatst naar de nieuwe boorlocatie op 06° 08’.353 N - 056° 00’.852 W (WGS 84).

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.32/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

With reference to NtM No.28/2019T regarding the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, the offshore Jack Up Rig West Castor will be relocated to the new drilling at 06 ° 08’.353 N - 056 ° 00’.852 W (WGS 84) between April 30th and May 2nd,2019.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.31/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 24 april en 25 april 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 24 april 2019 tussen 04:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 25 april 2019 tussen 07:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.31/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 24th and 25th of April 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 24th, 2019 between 04:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On April 25th, 2019 between 07:00 – 17:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.