header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.63/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 10 en 11 augustus 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 10 augustus 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 11 augustus 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.63 /2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 10th and 11th of August 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 10th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On August 11th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.62/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OIL SPILL RESPONSE EXERCISES

Met referte aan BaZ NO.56/2019T, betreffende het boorplatform West Castor op positie 06° 09’.655 N - 056° 52’.967 W (WGS 84), zullen Oil Spill Response exercises worden uitgevoerd met de vaartuigen Statia Responder en Atlantic Spirit op een afstand van één nautische mijl (1 NM) ten westen van het boorplatform. De oefeningen vinden plaats op 6 augustus 2019.

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart en overige watergebruikers tijdens de oefeningen een veilige afstand van ten minste twee nautische mijlen (2 NM) van het boorplatform West Castor te houden.

De scheepvaart dient hiermee rekening houden.

 
NOTICE TO MARINERS NO.62/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
OIL SPILL RESPONSE EXERCISES

With reference to NtM No.56/2019T regarding the offshore Jack Up Rig West Castor at location 06° 09’.655 N - 056° 52’.967 W (WGS 84), Oil Spill Response exercises will be carry out with the vessels Statia Responder and Atlantic Spirit at a distance of one nautical mile (1 NM) from the offshore Jack Up Rig. The exercises are taking place on August 6th, 2019.

For safety reasons, shipping and other water users are required to keep a safe distance of at least two nautical miles (2 NM) of the offshore Jack Up Rig West Castor during the exercises.

All ships should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.61/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Van 13 augustus tot 8 september 2019 zal het onderzoek vaartuig M/V Horizon Geobay wetenschappelijk onderzoek verrichten voor de kust van Suriname op een afstand van zestig nautische mijl (60 NM) vanuit de kust. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten::

WGS 84
Latitude (N)                Longitude(W)
A 07°08’.096 N           056°03’.338 W
B 07°08’.086 N           056°10’.336 W
C 06°54’.800 N           056°08’.035 W
D 06°54’.818 N           056°05’.758 W

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 16.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van tenminste vijfhonderd meters (500 m) van het vaartuig M/V Horizon Geobay te houden.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.61/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH

From August 13th until September 8th, 2019 the survey vessel M/V Horizon Geobay will conduct a scientific survey off the coast of Suriname at sixty nautical miles (60NM) from the coast. The research area has the following coordinates:

WGS 84
  Latitude (N)           Longitude(W)
A 07°08’.096 N        056°03’.338 W
B 07°08’.086 N        056°10’.336 W
C 06°54’.800 N        056°08’.035 W
D 06°54’.818 N        056°05’.758 W

The communication is through VHF Channel 16.

Vessels are required to keep a safe distance of at least five hundred meters (500 m) from the survey vessel M/V Horizon Geobay.

All ships should take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.60/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Met referte aan BAZ No.58/2019T, betreffende het seismisch onderzoek door het onderzoek vaartuig HARRIER EXPLORER, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat de coördinaten van het onderzoeksgebied zijn gewijzigd. Het gebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                           WGS 84
         Latitude (N)       Longitude(W)
A   08°16'46.1504 N    056°07'42.9299W
B   08°36'45.8874N     056°03'44.0303W
C   08°59'59.9874N     055°56'5.1633W
D   09°19'59.9959N     055°45'45.3909W
E   09°28'41.8312N     055°42'22.9811W
F   09°42'8.2988N       055°38'6.8549W
G  09°44'28.4699N      053°56'43.0548W
H  08°57'21.8274N     053°54'18.8046W
I   08°16'32.2311N     055°17'56.1784W
J   08°16'46.1504N     056°07'42.929W

Het vaartuig Shannon zal als ondersteuningsvaartuig dienen bij de werkzaamheden.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.60/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

With reference to NtM No.58/2019T regarding the seismic research of MV HARRIER EXPLORER, the shipping is informed that the coordinates of the research area have been changed. The research area has the following coordinates:

                          WGS 84
         Latitude (N)       Longitude(W)
A   08°16'46.1504 N    056°07'42.9299W
B   08°36'45.8874N     056°03'44.0303W
C   08°59'59.9874N     055°56'5.1633W
D   09°19'59.9959N     055°45'45.3909W
E   09°28'41.8312N     055°42'22.9811W
F   09°42'8.2988N       055°38'6.8549W
G  09°44'28.4699N      053°56'43.0548W
H  08°57'21.8274N     053°54'18.8046W
I   08°16'32.2311N     055°17'56.1784W
J   08°16'46.1504N     056°07'42.929W

The vessel Shannon will serve as support vessel during the operations.

All ships should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.59/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 28 en 29 juli 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 28 juli 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 29 juli 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.59/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 28th and 29th of July 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On July 28th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On July 29th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.58/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Met referte aan BAZ No 49/2019T, betreffende het seismisch onderzoek door het onderzoek vaartuig HARRIER EXPLORER, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat het onderzoeksgebied is vergroot en de seismisch onderzoeksperiode zal worden verlengd tot 30 september 2019. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                WGS 84
      Latitude (N)     Longitude(W)
A   09° 44’.474 N     053° 56’.718 W
B   09° 42’.138 N     055° 38’.114 W
C   09° 28’.697 N     055° 42’.383 W
D   09° 20’.000 N     055° 45’.757 W
E   09° 00’.000 N     055° 56’.086 W
F   08° 36’.765 N     056° 03’.734 W
G   08° 16’.769 N     055° 07’.715 W
H   08° 16’.537 N     055° 17’.936 W
I    08° 57’.364 N     053° 54’.313 W

Het vaartuig Shannon zal als ondersteuningsvaartuig dienen bij de werkzaamheden.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.58/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

With reference to NtM No. 49/2019T regarding the seismic research by MV HARRIER EXPLORER, the shipping is informed that the research area has been expanded and the seismic survey period will be extended till September 30th, 2019. The research area has the following coordinates:

                   WGS 84
     Latitude (N)     Longitude(W)
A   09° 44’.474 N    053° 56’.718 W
B   09° 42’.138 N    055° 38’.114 W
C   09° 28’.697 N    055° 42’.383 W
D   09° 20’.000 N    055° 45’.757 W
E   09° 00’.000 N    055° 56’.086 W
F   08° 36’.765 N    056° 03’.734 W
G   08° 16’.769 N    055° 07’.715 W
H   08° 16’.537 N    055° 17’.936 W
I    08° 57’.364 N    053° 54’.313 W

The vessel Shannon will serve as support vessel during the operations.

All ships should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.57/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
HYDROGRAFISCHE METINGEN

In de periode van 23 juli tot en met 26 juli 2019 zullen in de monding van de Surinamerivier met het opmetingsvaartuig MARWINA hydrografische metingen worden uitgevoerd.
De metingen zullen dagelijks van 7:00 uur ’s morgens tot 7:00 uur ’s avonds plaatsvinden.

Het opmetingsgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                 WGS’84
    Latitude (N)   Longitude (W)
1 06° 10’.026 N    055° 10’.544 W
2 06° 10’.040 N    055° 15’.351 W
3 06° 04’.110 N    055° 15’.363 W
4 06° 04’.094 N    055° 10’.556 W

De communicatie geschiedt via VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart en overige watergebruikers dient hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.57/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
ENTRANCE SURINAME RIVER
HYDROGRAPHIC SURVEYS

From July 23rd till July 26th, 2019, the survey vessel MARWINA will carry out hydrographic surveys at the entrance of the Suriname River.
The surveys will be conducted daily from 7:00 am – 7:00 pm.

The survey area is bounded by the following coordinates:

                  WGS’84
   Latitude (N)    Longitude (W)
1 06° 10’.026 N    055° 10’.544 W
2 06° 10’.040 N    055° 15’.351 W
3 06° 04’.110 N    055° 15’.363 W
4 06° 04’.094 N    055° 10’.556 W

Communication is through VHF channels 12 and 16

All ships and other users should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.56/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.54/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, door het boorplatform West Castor wordt het publiek in kennis gesteld dat de boorlocatie gewijzigd is naar de 06° 09’.655 N - 056° 52’.967 W (WGS 84).

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden

NOTICE TO MARINERS NO.56/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

With reference to NtM No.54/2019T regarding the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, by the offshore Jack Up Rig West Castor the public is informed that the drilling location has been changed to 06° 09’.655 N - 056° 52’.967 W (WGS 84).

All ships should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.55/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 19 tot en met 27 juli 2019 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van de barge Hub 17 naar het MS Amyntor. De Barge Hub 17 zal worden voortgesleept door de sleepboot Massive 3.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84       Latitude                    Longitude
A            06° 11’.988 N           055° 19’.739 W
B            06° 11’.988 N           055° 19’.956 W
C            06° 11’.773 N           055° 19’.956 W
D            06° 11’.770 N           055° 19’.739 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart dient het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en de snelheid te verminderen bij het passeren.


NOTICE TO MARINERS NO.55/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From 19th till 27th of July 2019 ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred from the barge Hub 17 to the MV Amyntor. The barge Hub 17 will be towed by the tugboat Massive 3.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84             Latitude               Longitude
A                   06° 11’.988 N       055° 19’.739 W
B                   06° 11’.988 N       055° 19’.956 W
C                   06° 11’.773 N       055° 19’.956 W
D                   06° 11’.770 N       055° 19’.739 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships should approach the above-mentioned area with caution and reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.54/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.53/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, zal het boorplatform West Castor op 20 juli 2019 worden verplaatst naar een nieuwe boorlocatie. Exploratie boringen zullen van 21 juli tot en met 3 september 2019 worden verricht op de nieuwe boorlocatie op 06° 13’.420 N - 056° 09’.457 W (WGS 84).

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart en overige watergebruikers tijdens de verplaatsing van het boorplatform West Castor op 20 juli 2019 een veilige afstand van ten minste duizend meter (1000 m) te houden. Het boorplatform zal beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.
Op de nieuwe boorlocatie 06° 13’.420 N - 056° 09’.457 W (WGS 84) zal voor deze periode een VEILIGHEIDSZONE van vijfhonderd meter (500 m) van het boorplatform gelden. Het boorplatform zal niet manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.

De Offshore Support Vessels (OSV) Union Sovereign en Pacific Wyfner zullen assisteren bij de uitvoering van de operaties.

De communicatie geschiedt via de VHF kanalen 6,10 en 16.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.54/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

With reference to NtM No.53/2019T regarding the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, the offshore Jack Up Rig West Castor will be relocated to a new drilling location on July 20th,2019. Exploration drilling will be carried out from July 21st till September 3rd, 2019 at the new drilling location at 06° 13’.420 N - 056° 09’.457 W (WGS 84).

For safety reasons, shipping and other water users should keep a safe distance of at least one thousand meters (1000 m) of the offshore Jack Up Rig West Castor during the relocation on July 20th, 2019. The oil rig will be limited in maneuverability and will show the relevant signs.
At the new drilling location 06° 13’.420 N - 056° 09’.457 W (WGS 84) a SAFETY ZONE of five hundred meters (500 m) from the oil rig will apply for this period. The oil rig will not be maneuverable and will display the relevant signs.

The Offshore Support Vessels (OSV) that will assist during the operations are Union Sovereign and Pacific Wyfner.

Communication is through the VHF channels 6,10 and 16.

All ships should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.53/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.35/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de booractiviteiten door het boorplatform West Castor op 06° 08’.353 N - 056° 00’.852 W (WGS 84) worden verlengd tot 30 juli 2019.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.53/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

With reference to NtM No.35/2019T regarding the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, the public is informed that the drilling activities of the offshore Jack Up Rig West Castor at 06 ° 08’.353 N - 056 ° 00’.852 W (WGS 84) will be extended until 30th of July, 2019.

All ships should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.52/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 11 en 12 juli 2019 zal het vaartuig Industrial Hobart vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 11 juli 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 12 juli 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.52/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 11th and 12th of July 2019 the vessel Industrial Hobart shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On July 11th, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On July 12th, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.51/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 10 en 11 juli 2019 zal het vaartuig Industrial Hobart vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 10 juli 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 11 juli 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.51/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 10th and 11th of July 2019 the vessel Industrial Hobart shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On July 10th, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On July 11th, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 49/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Met referte aan BAZ No 39/2019T, betreffende het seismisch onderzoek door het MS HARRIER EXPLORER, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat het onderzoeksgebied is vergroot en dat het seismisch onderzoek zal worden verlengd tot 30 september 2019. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

WGS 84
Latitude (N)                 Longitude(W)
A 09° 44’.474 N           053° 56’.718 W
B 09° 42’.138 N           055° 38’.114 W
C 09° 28’.697 N           055° 42’.383 W
D 09° 20’.000 N           055° 45’.757 W
E 09° 00’.000 N            055° 56’.086 W
F 08° 36’.765 N            056° 03’.734 W
G 08° 16’.769 N           056° 07’.715 W
H 08° 16’.537 N           055° 17’.936 W
I 08° 57’.364 N            053° 54’.313 W


De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.49/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

With reference to NtM No. 39/2019T regarding the seismic research by MV HARRIER EXPLORER, the shipping is informed that the research area has been expanded and that the seismic survey will be extended till September 30th, 2019. The research area has the following coordinates:

WGS 84
Latitude (N)                     Longitude(W)
A 09° 44’.474 N             053° 56’.718 W
B 09° 42’.138 N             055° 38’.114 W
C 09° 28’.697 N             055° 42’.383 W
D 09° 20’.000 N             055° 45’.757 W
E 09° 00’.000 N              055° 56’.086 W
F 08° 36’.765 N              056° 03’.734 W
G 08° 16’.769 N             056° 07’.715 W
H 08° 16’.537 N             055° 17’.936 W
I 08° 57’.364 N              053° 54’.313 W


All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.48/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER DOMBURG – REDE PARAMARIBO
ZWEMMARATHON
TIJDELIJK SCHEEPVAART VERBOD

Op maandag 01 juli 2019 zal een zwemmarathon worden gehouden in de Surinamerivier.

De start is te Domburg (5° 42.083' N - 55° 4.800' W ) en de finish is bij de Marinetrap te Paramaribo.

Er worden twee gele boeien geplaatst, namelijk bij de Marinetrap op positie 5° 49.471' N - 55° 9.094' W met lichtkarakter FL.Y.4s en bij EBS op positie 5° 49.094' N – 55° 9.755' W met licht karakter FL.Y.3s.

Bovenvermeld gebied zal tijdens de zwemmarathon tussen 06:00 uur en 12:00 uur gesloten zijn voor de scheepvaart.

De zwemmers worden begeleid door volgboten van de Maritieme Autoriteit Suriname, de Maritieme Politie en vrijwilligers.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO482019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER DOMBURG - PARAMARIBO
SWIMMING MARATHON
SHIPPING TEMPORARILY PROHIBITED

On Monday, July 1st, 2019, a swimming marathon will be held in the Suriname River.

The starting point is at Domburg (5°42.083' N - 55° 4.800' W) and the finish at the Marinetrap in Paramaribo.

Two yellow buoys will be placed, namely near the Marine trap on position 5° 49.471' N –
55° 9.094' W with light character FL.Y.4s and near EBS on position 5° 49.094' N - 55° 9.755' W with light character FL.Y.3s.

During the swimming marathon, the section mentioned above is closed for all shipping between 06:00 h - 12:00 h.

The swimmers are escorted by boats of the Maritime Authority Suriname, the Maritime Police and volunteers.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.