header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.79/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Met referente naar BaZ NO.78/2019T, wordt ter algemene kennis gebracht dat op 15 en 16 september 2019 het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt zal passeren:
1. Op 15 september 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 16 september 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.79/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

With reference to NtM No.78/2019T, the public is hereby informed that on the 15th and 16th of September, 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On September 15th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On September 16th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.78/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 14 en 15 september 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 14 september 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 15 september 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.78/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 14th and 15th September 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On September 14th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On September 15th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.77/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY

Van 10 tot en met 15 september 2019, zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de “Staatsolie Tout Lui Faut Jetty” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het vaartuig M/S Lesse.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

WGS ‘84     Latitude       Longitude
A             05 46’.156 N   055 08’.744 W
B             05 46’.141 N   055 08’.763 W
C             05 46’.051 N   055 08’.777 W
D             05 45’.936 N   055 08’.684 W
E             05 45’.958 N   055 08’.656 W
F             05 45’.985 N   055 08’.679 W
G             05 46’.021 N   055 08’.635 W

Er zal gebaggerd worden met een hopper zuiger geassisteerd door een ponton, die het baggermateriaal zal opzuigen van de rivierbodem. Het baggervaartuig zal het gebaggerd materiaal vervolgens via pijpleidingen dumpen in de balkenvijver op het Bruynzeelterrein (05° 47’.865N – 055° 09’.942W).

Het baggeren zal dagelijks plaatsvinden tussen 07:00 uur en 19:00 uur.
Het vaartuig M/S Lesse zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden

NOTICE TO MARINERS NO.77/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREDGING ACTIVITIES TOUT LUI FAUT JETTY

From 10th till the 15th of September 2019 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the "Staatsolie Tout Lui Faut Jetty" with the vessel M/V Lesse.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

WGS ‘84      Latitude    Longitude
A              05 46’.156 N  055 08’.744 W
B              05 46’.141 N  055 08’.763 W
C              05 46’.051 N  055 08’.777 W
D              05 45’.936 N  055 08’.684 W
E              05 45’.958 N   055 08’.656 W
F              05 45’.985 N   055 08’.679 W
G              05 46’.021 N   055 08’.635 W

Dredging will be done by a suction hopper dredger assisted by a pontoon, which will suck the dredged material from the river bottom. The dredger will then dump the dredged material through pipelines into the beam pond on the Bruynzeel premises (05° 47’.865N – 055° 09’.942W).

The operations will take place daily between 07.00h - 19.00h.
The vessel M/V Lesse will be restricted maneuverable during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 76/2019P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
CORANTIJNRIVIER – APOERA
KAART 2766
BOEI VERPLAATST

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat de boei in de Corantijnrivier nabij Apoera met ingang van 2 september 2019 is verplaatst naar de volgende positie in WGS’84:

Naam  Positie in Datum: WGS'84    Kleur   Karakter   Type
W/A     05° 13’.006 N – 57° 12’.253 W  Geel     Fl 4s          Boei

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO. 76/2019P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CORANTIJNRIVER - APOERA
CHART 2766
BUOY MOVED

The public is hereby informed that as of September 2nd, 2019, the buoy in the Corantijn river near Apoera has been moved to the following position in WGS’84:

Name  Position in Datum: WGS'84   Color    Character  Type
W/A     05° 13’.006 N – 57° 12’.253 W   Yellow    Fl 4s          Buoy

All ships should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.74/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 6 tot en met 12 september 2019 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen tussen de MV Oriental Apoera, Hub 17 – Massive 3, Hub 12 – Massive 6 en MV UNIVERSAL DURBAN.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84 Latitude Longitude
C1 06° 11'.624 N 055° 19'.725 W
C2 06° 11'.625 N 055° 19'.942 W
C3 06° 11'.409 N 055° 19'.943 W
C4 06° 11'.407 N 055° 19'.725 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 12 .

De scheepvaart dient het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.74/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From the 6th till the 12th of September 2019, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred among the MV Oriental Apoera, Hub 17 – Massive 3, Hub 12 – Massive 6 and MV UNIVERSAL DURBAN.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84 Latitude Longitude
C1 06° 11'.624 N 055° 19'.725 W
C2 06° 11'.625 N 055° 19'.942 W
C3 06° 11'.409 N 055° 19'.943 W
C4 06° 11'.407 N 055° 19'.725 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channel 12.

All ships should approach the above-mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.73/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 5 en 6 september 2019 zal het vaartuig Industrial Hedland vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 5 september 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 6 september 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.73/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 5th and 6th September 2019 the vessel Industrial Hedland shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On September 5th, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On September 6th, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.72/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 2 en 3 september 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 2 september 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 3 september 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.72/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 2nd and 3rd September 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On September 2nd, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On September 3rd, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.71/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 1 en 2 september 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 1 september 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 2 september 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.71/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 1st and 2nd September 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On September 1st, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On September 2nd, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.70/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Met referte aan BAZ No.60/2019T, betreffende het seismisch onderzoek door het onderzoek vaartuig HARRIER EXPLORER, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat het seismische onderzoek wordt verlengd tot en met 30 oktober 2019. Het gebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                        WGS 84
 Latitude (N)             Longitude(W)
A 08°16'.769 N       056°07'.715 W
B 08°36'.764 N       056°03'.733 W
C 08°59'.999 N       055°56'.086 W
D 09°19'.999 N       055°45'.756 W
E 09°28'.697 N       055°42'.383 W
F 09°42'.138 N       055°38'.114 W
G 09°44'.474 N      053°56'.717 W
H 08°57'.364 N      053°54'.313 W
I 08°16'.537 N       055°17'.936 W
J 08°16'.769 N       056°07'.715 W

Het onderzoekvaartuig sleept een seismische kabel met een lengte van twaalf en een halve kilometer (12,5 km). Vaartuigen dienen een veilige afstand van ten minste acht nautische mijlen (8 NM) van de HARRIER EXPLORER te houden. HARRIER EXPLORER is tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar en toont de relevante tekens.

Het vaartuig SHANNON dient als ondersteuningsvaartuig bij de werkzaamheden.
De scheepscommunicatie geschiedt via de VHF kanalen 16 en 68.


De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.70/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

With reference to NtM No.60/2019T regarding the seismic research of the M/V HARRIER EXPLORER, the shipping is informed that the seismic survey will  extended till October 30th, 2019. The research area has the following coordinates:

                         WGS 84
  Latitude (N)           Longitude(W)
A 08°16'.769 N     056°07'.715 W
B 08°36'.764 N     056°03'.733 W
C 08°59'.999 N     055°56'.086 W
D 09°19'.999 N     055°45'.756 W
E 09°28'.697 N     055°42'.383 W
F 09°42'.138 N     055°38'.114 W
G 09°44'.474 N     053°56'.717 W
H 08°57'.364 N     053°54'.313 W
I 08°16'.537 N      055°17'.936 W
J 08°16'.769 N      056°07'.715 W

The survey vessel is towing a seismic cable with a length of twelve and a half kilometer (12.5 km). Vessels must maintain a safe distance of at least eight nautical miles (8 NM) of the HARRIER EXPLORER. During the operation HARRIER EXPLORER is restricted in maneuverability and displays the relevant characters.

The M/V SHANNON serves as support vessel during the operations.
Ship communication is through the VHF channels 16 and 68.

All ships should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.69/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Met referte aan BAZ No. 61/2019T, betreffende het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het onderzoek vaartuig M/V Horizon Geobay, wordt de scheepvaart geïnformeerd dat het onderzoek zal worden verlengd tot en met 26 september 2019.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.69/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH

With reference to NtM No. 61/2019T regarding the scientific research by the survey vessel M/V Horizon Geobay, the shipping is informed that the survey will be extended till September 26th, 2019.

All ships should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.68/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 26 en 27 augustus 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 26 augustus 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 27 augustus 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.68/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 26th and 27th of August 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 26th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On August 27th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.67/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 22 en 23 augustus 2019 zal het vaartuig Zea Ace vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 22 augustus 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 23 augustus 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.67/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 22nd and 23rd of August 2019 the vessel Zea Ace shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 22nd, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On August 23rd, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.66/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 16 tot 20 augustus 2019 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig Jenny Ocean naar het vaartuig Kira Ocean.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude        Longitude
D1           06° 11'.988 N   055° 19'.739 W
D2            06° 11'.988 N   055° 19'.956 W
D3           06° 11'.773 N    055° 19'.956 W
D4           06° 11'.770 N    055° 19'.739 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 12 en in noodgevallen via kanaal 16.

De scheepvaart dient het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en snelheid te verminderen bij het passeren.

NOTICE TO MARINERS NO.66/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From 16th till 20th of August 2019 ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel Jenny Ocean to the vessel Kira Ocean.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84     Latitude        Longitude
D1           06° 11'.988 N  055° 19'.739 W
D2           06° 11'.988 N  055° 19'.956 W
D3           06° 11'.773 N  055° 19'.956 W
D4           06° 11'.770 N  055° 19'.739 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and in case of distress channel 16.
.
All ships should approach the above-mentioned area with caution and reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.65/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 13 en 14 augustus 2019 zal het vaartuig Industrial Hobart vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 13 augustus 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 14 augustus 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.65/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 13th and 14th of August 2019 the vessel Industrial Hobart shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 13th, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On August 14th, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.64/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 13 en 14 augustus 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 13 augustus 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 14 augustus 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.64 /2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 13th and 14th of August 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 13th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On August 14th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.