header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.94/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER – REDE PARAMARIBO
AFSCHIETEN VAN KUNSTVUURWERK

Op zaterdag 19 oktober 2019 zal van 23.00 uur tot en met 02.00 uur in de ochtend kunstvuurwerk worden afgeschoten vanuit een ponton op de Surinamerivier nabij de SAB steiger. Het activiteitengebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude        Longitude
A              05° 49'.641 N   055° 08'.621 W
B              05° 49'.710 N   055° 08'.441 W
C              05° 49'.557 N   055° 08'.375 W
D              05° 49'.485 N   055° 08'.557 W

De scheepvaart dient het bovenvermeld gebied op een veilige afstand van 600 meters te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.94/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER – PARAMARIBO
FIREWORK EXHIBITION

On Saturday, October 19th, 2019 from 23.00 hours until 02.00 hours, a firework display will be held from a pontoon in the Suriname River near the SAB jetty.
The area of activities is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84       Latitude        Longitude
A              05° 49'.641 N   055° 08'.621 W
B              05° 49'.710 N   055° 08'.441 W
C              05° 49'.557 N   055° 08'.375 W
D              05° 49'.485 N   055° 08'.557 W

All ships should approach the above-mentioned area with a safe distance of 600 meters.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.93/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.84/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, door het boorplatform West Castor wordt het publiek in kennis gesteld dat de boor locatie per 21 oktober 2019 gewijzigd is naar 06° 09’.534 N – 055° 27’.099 W (WGS 84).

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.93/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

With reference to NtM No.84/2019T regarding the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, by the offshore Jack Up Rig West Castor the public is informed that the drilling location has been changed to 06° 09’.534 N - 055° 27’.099 W (WGS 84) per October 21st 2019.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.92/2019
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 19 oktober tot 15 november 2019 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het MS Oriental Apoera, Hub 17 – Massive 3, Hub 12 – Massive 6 naar het MS Kota Bangga.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84        Latitude        Longitude
D1             06° 11'.988 N   055° 19'.739 W
D2             06° 11'.988 N   055° 19'.956 W
D3             06° 11'.773 N   055° 19'.956 W
D4             06° 11'.770 N   055° 19'.739 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12

De scheepvaart dient het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.92/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From the 19th of October till the 15th of November 2019, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred from the MV Oriental Apoera, Hub 17 – Massive 3, Hub 12 – Massive 6 to the MV Kota Bangga.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84       Latitude       Longitude
D1            06° 11'.988 N   055° 19'.739 W
D2            06° 11'.988 N   055° 19'.956 W
D3            06° 11'.773 N   055° 19'.956 W
D4            06° 11'.770 N   055° 19'.739 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12.

All ships should approach the above-mentioned area with caution and reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.91/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
GELEIDE LICHTEN ONVERLICHT

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat de geleide lichten GL, VB1 en VB2 in de Surinamerivier met de volgende coördinaten onverlicht zijn.

Naam  Positie in datum: WGS‘84   Kleur  Karakter    Type
GL       05º57'.444N 55º13'.016W        wit      Oc.10s7M   Platform met een metalen paal constructie
VB1     05º56'.606N 55º11'.596W        wit      OC.7s         baken
VB2     05º57'.029N 55º11'.840W        rood    OC.7s         baken

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.91/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
LEADING LIGHTS UNLIT

Hereby it is brought to general knowledge that the leading lights GL, VB1 and VB2 in the Suriname River with the following coordinates are unlit.

Name  Position in datum: WGS ‘84   Colour    Character      Type
GL        05º57'.444N 55º13'.016W         White      Oc.10s7M        On platform on multiple pile steel structure
VB1      05º56'.606N 55º11'.596W         White      OC.7s              On single pile steel structure.
VB2      05º57'.029N 55º11'.840W         Red         OC.7s              On single pile steel structure.

All ships should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.90/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 11 en 12 oktober 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt zal passeren:
1. Op 11 oktober 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 12 oktober 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.90/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 11th and 12th of October 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 11th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 12th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.89/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 5 en 6 oktober 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt zal passeren:
1. Op 5 oktober 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 6 oktober 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.89/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 5th and 6th of October, 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 5th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 6th, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.88/2019P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
BOEI VERLICHT EN OP POSITIE

Met referte aan BAZ No 85//2019T, betreffende boei S4 wordt de scheepvaart geïnformeerd dat deze wederom verlicht en op positie is geplaatst met de volgende coördinaten:


Naam Positie in datum: WGS‘84 Kleur Karakter Type
N1 06° 01’.882N – 055° 12’.891W Groen Iso.G.8s Boei


De scheepvaart dient hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.88/2019P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
BUOY LIT AND ON POSITION


With reference to BAZ No. 85 // 2019T, concerning buoy S4, shipping is informed that it is again lit and placed on position with the following coordinates:


Name Position in datum: WGS ‘84 Colour Character Type
N1 06° 01’.882N – 055° 12’.891W Green Iso.G.8s Buoy


All ships should to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.87/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Op 3 en 4 oktober 2019 zal het onderzoek vaartuig STATIA RESPONDER wetenschappelijk onderzoek verrichten op een afstand van 10 nautische mijlen (10NM) voor de kust van Suriname op 2 verschillende locaties. De onderzoek locaties worden aangegeven door de volgende coördinaten:

                                                   WGS 84
Locatie                        Latitude (N)        Longitude(W)
Powisi Ambient           06° 10’.408 N        055° 1’.546 W
Powisi                        06° 10’.428 N       055° 6’.967 W

Het onderzoek vaartuig STATIA RESPONDER zal gedurende het onderzoek apparatuur te water laten en beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Op 3 oktober 2019 zal er meetapparatuur te Powisi Ambient en op 4 oktober 2019 Powisi worden geplaatst.

Passerende vaartuigen dienen een veilige afstand te houden van tenminste drieduizend meter (3000 m) van het onderzoek vaartuig STATIA RESPONDER en de genoemde locaties.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.87/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH

On the 3rd and 4th of October 2019 the survey vessel STATIA RESPONDER will conduct scientific research at a distance of ten Nautical Miles (10 NM) off the coast of Suriname on 2 different locations. The research locations are indicated by the following coordinates:


                                                    WGS 84
Location                         Latitude (N)            Longitude(W)
Powisi Ambient               06° 10’.408 N        055° 1’.546 W
Powisi                            06° 10’.428 N        055° 6’.967 W

The survey vessel STATIA RESPONDER will launch equipment during the research and have limited maneuverability.

On 3 October 2019, the work will be carried out with measuring equipment at Powisi Ambient and Powisi will be installed on 4 October 2019.

Passing vessels must maintain a safe distance of at least three thousand meters (3000 m) from the STATIA RESPONDER research vessel and aforementioned locations.


Communication is through VHF channels 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.86/2019
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 29 september tot 15 oktober 2019 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van de MS Oriental Apoera, Hub 17 – Massive 3, Hub 12 – Massive 6 naar de MS CLOMIRA.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84         Latitude                Longitude
D1           06° 11'.988 N        055° 19'.739 W
D2           06° 11'.988 N        055° 19'.956 W
D3           06° 11'.773 N        055° 19'.956 W
D4           06° 11'.770 N        055° 19'.739 W


Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren de snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.86/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From the 29th of September till the 15th of October 2019, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred from the MV Oriental Apoera, Hub 17 – Massive 3, Hub 12 – Massive 6 to the MV CLODOMIRA.


The operation area is indicated by the following coordinates:


WGS ‘84      Latitude             Longitude
D1         06° 11'.988 N     055° 19'.739 W
D2         06° 11'.988 N     055° 19'.956 W
D3         06° 11'.773 N     055° 19'.956 W
D4         06° 11'.770 N     055° 19'.739 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above-mentioned area with caution and reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 85 /2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – OUTERBANK
KAART 2765
BOEI ONVERLICHT

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat de boei S4 in de Surinamerivier op positie
06° 1.881'N 55° 12.869'W WGS’84 beschadigd en onverlicht is.

De scheepvaart dient hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO. 85/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – OUTERBANK
CHART 2765
BUOY UNLIT

The public is hereby informed that the buoy S4 in the Suriname River on position
06° 1.881'N - 55° 12.869'W WGS’84 is damaged and unlit.

All ships should to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.84/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.56/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, door het boorplatform West Castor wordt het publiek in kennis gesteld dat de boorlocatie gewijzigd is naar 06° 10’ 25.663” N - 055° 06 57.996” W (WGS 84).

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.84/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

With reference to NtM No.56/2019T regarding the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, by the offshore Jack Up Rig West Castor the public is informed that the drilling location has been changed to 06° 10’ 25.663” N - 055° 06’ 57.996” W (WGS 84).

All ships should take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.83/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER DOMBURG – REDE PARAMARIBO
WATERSPORTACTIVITEITEN

Op zondag 22 september 2019 zullen er watersportactiviteiten worden gehouden in de Surinamerivier te Domburg Waterkant tussen 15:00 uur en 17:00 uur.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en andere watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

NOTICE TO MARINERS NO. 83/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER DOMBURG - PARAMARIBO
WATER SPORT ACTIVITIES

On Sunday, September 22nd , 2019, watersport activities will be held in the Suriname River at Domburg Waterfront between 15:00 hours – 17:00 hours.

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area mentioned above with caution.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.82/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 20 en 21 september 2019 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 20 september 2019 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 21 september 2019 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.82/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 20th and 21st of september, 2019 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On September 20th, 2019 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On September 21st, 2019 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.81/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 20 en 21 september 2019 zal het vaartuig Industrial Hobart vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 20 september 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 21 september 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek dient hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.81/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 20th and 21st September 2019 the vessel Industrial Hobart shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On September 20th, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On September 21st, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public should take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.80/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN KULDIPSINGH PORT FACILITY

Van 18 tot en met 20 september 2019, zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Kuldipsingh Port Facility” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het vaartuig M/S Lesse.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

          Latitude         Longitude
A   05° 46’.669 N   055° 09’.329 W
B   05° 46’.679 N   055° 09’.316 W
C   05° 46’.510 N   055° 09’.177 W
D   05° 46’.500 N   055° 09’.190 W

Er zal gebaggerd worden met een hopper zuiger die het baggermateriaal zal opzuigen van de rivierbodem. Het baggervaartuig zal het gebaggerd materiaal vervolgens dumpen aan de westelijke zijde (05° 56’.93 N – 055° 11’.85 W) van de monding van de Surinamerivier buiten de vaargeul.

De werkzaamheden zullen dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig M/S Lesse zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.80/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREDGING ACTIVITIES KULDIPSINGH PORT FACILITY

From 18th till the 20th of September 2019 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the “Kuldipsingh Port Facility” with the vessel M/V Lesse.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

          Latitude        Longitude
A   05° 46’.669 N   055° 09’.329 W
B   05° 46’.679 N   055° 09’.316 W
C   05° 46’.510 N   055° 09’.177 W
D   05° 46’.500 N   055° 09’.190 W

Dredging will be done with a suction hopper dredger which will suck the dredged material from the river bottom. The dredger will dump the dredged material on the western side (05° 56’.93 N – 055° 11’.85 W) of the entrance of the Suriname River outside the navigation channel.

The operations will take place around the clock (24 hours). The vessel M/V Lesse
will be restricted maneuverable during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships should to take notice of the above mentioned.