header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.53/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – BOEI S6
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN DIRK PIETER

Met referentie naar BaZ no.51/2016T, betreffende het bergen van het gezonken wrak Dirk Pieter (WGS 84: 06°00’.363N - 055°12’.994W) in de monding van de Surinamerivier ter hoogte van boei S6, wordt het volgende ter algemene kennis gebracht:

• De “Oostelijk - Kardinale boei” is verschoven naar de positie 06°00’.588N - 055°12’.984W.
• Het werkgebied is gemarkeerd door gele tonnen en wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                  WGS 84
     Latitude (N)      Longitude(W)
1 06 ̊ 00’.202 N   055 ̊ 12’.972 W
2 06 ̊ 00’.595 N   055 ̊ 12’.962 W
3 06 ̊ 00’.595 N   055 ̊ 13’.223 W
4 06 ̊ 00’.202 N   055 ̊ 13’.223 W

• Bij het naderen van het bovenvermeld gebied is vermindering van vaarsnelheid vereist.
• De communicatie met de Salvage Master op SMITBARGE 1 geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermede rekening te willen houden.

 


NOTICE TO MARINERS NO.53/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – BUOY S6
SALVAGE WORKS DIRK PIETER.

With reference to NtM NO.51/2016, regarding the salvage of the wreck Dirk Pieter (WGS 84: 06°00’.363N - 055°12’.994W) in the entrance of the Suriname River in the vicinity of Buoy S 6, the public is informed by the following:

• The “East-Cardinal bouy” is shifted to position 06°00’.588N - 055°12’.984W.
• The work area is marked by yellow buoys and has the following coordinates:

                    WGS 84
        Latitude (N)    Longitude(W)
1  06 ̊ 00’.202 N   055 ̊ 12’.972 W
2  06 ̊ 00’.595 N   055 ̊ 12’.962 W
3  06 ̊ 00’.595 N   055 ̊ 13’.223 W
4  06 ̊ 00’.202 N   055 ̊ 13’.223 W

• When approaching the above mentioned area speed reduction is required.
• Communication is through the Salvage Master at SMITBARGE 1 on the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.