header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.52/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 22 en 23 oktober 2016 zal het vaartuig MS CARIBBEAN TRADER tussen 06:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.52/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 22nd and 23rd of October, 2016 the vessel MS CARIBBEAN TRADER shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.