header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 42/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER - BOOMAKKER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN BARGE K110

Met referentie naar BaZ no.41/2014, betreffende het bergen van de gezonken ponton “K110” in de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker, wordt ter algemene kennis gebracht dat de bergingswerkzaamheden met twee weken zullen worden verlengd tot 6 oktober 2014.

Communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 74, SSB radio 6310 Hz of via het mobiele telefoonnummer 8681471.

De scheepvaart wordt verzocht hiermede rekening te willen houden.