header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.47/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER – NABIJ BOOMAKKER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN BARGE K110

Met referentie naar BaZ no.12/2015, betreffende het bergen van de gezonken ponton “K110” in de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker, wordt ter algemene kennis gebracht dat dit zal worden hervat in de periode 4 tot en met 25 november 2015. De bergingsactiveiten worden uitgevoerd vanuit de barge “OSLO”.

De positie van de gezonken ponton is 05° 51’.90 N - 054° 38’.40 W (WGS 84).

Er zal dagelijks 24-uren lang continue worden gewerkt gedurende 21 dagen.

De barge “OSLO” zal vanwege de verankering in de rivier niet manoeuvreerbaar zijn. De ankers zijn gemarkeerd door twee (2) gele boeien.

Communicatie geschiedt op de volgende kanalen en frequenties:
VHF 12 en 74
SBB RADIO 6310 HZ

Contact persoon OSLO:
Ber Mak
Satelliet telefoon: +870 776 75 2943

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen, vaart te verminderen en ruim afstand te houden van het gemarkeerd gebied.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.47/2015
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER – NEAR BOOMAKKER
SALVAGE WORKS SUNKEN BARGE K110


With reference to NtM no.12/2015, regarding the salvage of the sunken barge “K110” in the Cottica River near Boomakker, the public is informed that the salvage operation will be continued from 4th till 25th of November, 2015 and will be executed with the barge ‘OSLO’.


The position of the sunken barge is 05° 51’.90 N - 054° 38’.40 W (WGS 84).


Salvage works will be performed 24 hours per day during 21 consecutive days.
Barge ‘OSLO’ will not be maneuverable due to anchoring in the river. Its anchors are marked by two (2) yellow buoys.


Communications on the channels and frequencies:
VHF 12 and 74
SBB RADIO 6310 HZ


Contact person OSLO:
Ber Mak
Satelite phone: +870 776 75 2943


For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area with caution, to reduce speed and to keep a clear distance from the marked area.


All ships are requested to take notice of the above mentioned.