header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.65/2021T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
KAART 2014
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 1 tot en met 5 oktober 2021 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de Suralco General Dock op positie 05°36.599 N en 055°5.245 W. Houtblokken zullen worden overgeladen van de dekschuiten Big Hub 12 en Big Hub 17 naar het MS Ithaca Stockholm. De dekschuiten zullen worden gesleept door de duwboten Massive 3 en Massive 6.

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient het bovenvermelde gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.