header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.100/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, OUTERBANK
SCHEEPVAART REGELING

Hierbij wordt u geïnformeerd dat het gedeelte tussen S4 tot S8 conform de Geleidelichtenlijn GL en GL2 is gebaggerd tot een diepte van 4 (vier) meter bij Laag Water Spring. Voor een veilige passage bij de Outerbank dient u gebruik te maken van de geleide lichten GL en GL2 met geleide lijn (centerlijn) 181.2 graden en VB1 en VB2 met geleide lijn (centerlijn) 150 graden.

De tijdelijke locaties van de boeien zijn vooralsnog ongewijzigd en aangegeven in WGS 84 coördinaten:
             Latitude       Longitude     Afstand tot de vaargeul
S2    06°03’.212 N   055°12’.820 W     100 m
S4    06°01’.878 N   055°12’.854 W     90 m
S6    06°00’.405 N   055°12’.893 W     64 m
S6A  05°59’.298 N   055°12’.901 W     98 m
S8    05°59’.053 N   055°12’.885 W    105 m
S10  05°57’.578 N   055°12’.039 W    101 m

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.