header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.86/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN KULDIPSINGH PORT FACILITY

Van 29 juli tot en met 2 augustus 2020 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Kuldipsingh Port Facility” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het baggervaartuig ELBE.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten (WGS 84):
        Latitude        Longitude
A  05° 46’.669 N   055° 09’.329 W
B  05° 46’.679 N   055° 09’.316 W
C  05° 46’.510 N   055° 09’.177 W
D  05° 46’.500 N   055° 09’.190 W

Er zal gebaggerd worden met een hopperzuiger die het baggermateriaal zal opzuigen van de rivierbodem. Het gebaggerd materiaal zal vervolgens worden gedumpt aan de westelijke zijde van de monding van de Surinamerivier buiten de vaargeul.

De werkzaamheden zullen dag en nacht worden uitgevoerd. Het baggervaartuig ELBE zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 12

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.