header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.71/2020T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
KAART 2014
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 7 tot 20 juni 2020 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van de dekschuiten Hub 12 en Hub 17, die voortgestuwd zullen worden door de duwboten Massive 6 en Massive 3, naar het MS Vega Mars.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:
WGS ‘84        Latitude              Longitude
D1           06° 11'.988 N      055° 19'.739 W
D2           06° 11'.988 N      055° 19'.956 W
D3           06° 11'.773 N      055° 19'.956 W
D4           06° 11'.770 N      055° 19'.739 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12.

De scheepvaart dient het bovenvermelde gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.