header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.104/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.96/2019T, betreffende het uitvoeren van exploratie boringen voor de kust van Suriname, wordt u geïnformeerd dat het boorplatform West Castor zijn boorwerkzaamheden heeft afgerond.

Het boorplatform West Castor vertrek op maandag 25 november 2019 en zal worden voortgesleept door sleepboot GH Liberty. Het boorplatform en sleepboot zullen beperkt manoeuvreerbaar zijn en de relevante tekens tonen. Hierbij moeten alle vaartuigen en water gebruikers een veilige afstand van ten minste vijfhonderd meter (500 m) aanhouden.

De communicatie geschiedt via de VHF kanalen 6, 10 en 16.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.104/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

With reference to NtM NO.96 / 2019T, concerning the execution of exploration drilling off the coast of Suriname, you are informed that the offshore Jack Up Rig West Castor has completed its drilling work.

The offshore Jack Up Rig West Castor will depart on November 25th, 2019 and will be towed by the tug GH liberty. The Jack Up Rig and tug will be limited in maneuverability and display the relevant signs. All vessels and water users must maintain a safe distance of five hundred meters (500 m).

Communication is through the VHF channels 6, 10 and 16.

All ships should take notice of the above mentioned.