header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.102/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAME RIVER, RAC A RAC
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Op 13 en 14 november 2019 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd te Rac A Rac. Rivierzand zal worden overgeladen van de ponton Kraaneiland 1, die door de duwboten Kuldipsingh 01 en Kuldipsingh 02 wordt geassisteerd, naar het motorschip Atlantic.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84        Latitude             Longitude
Rac A Rac
A                   05° 37.444'N   055° 03.465'W
B                   05° 37.251'N   055° 03.486'W
C                   05° 37.025'N   055° 02.806'W
D                   05° 37.159'N   055° 02.750'W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via het VHF kanaal 12.

De scheepvaart dient het bovenvermelde gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.102/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME, RAC A RAC
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

On 13th and 14th of November 2019, ship to ship transfer of cargo will take place at Rac A Rac. River sand will be transferred from the pontoon Kraaneiland 1, which will be assisted by the tugboats Kuldipsingh 01 and Kuldipsingh 02, to the Motor Vessel Atlantic.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84      Latitude            Longitude
Rac A Rac
A                 05° 37.444'N   055° 03.465'W
B                 05° 37.251'N   055° 03.486'W
C                05° 37.025'N    055° 02.806'W
D                05° 37.159'N    055° 02.750'W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channel 12.

All ships should approach the above mentioned area with caution and reduce speed while passing.