header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.77/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY

Van 10 tot en met 15 september 2019, zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de “Staatsolie Tout Lui Faut Jetty” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het vaartuig M/S Lesse.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

WGS ‘84     Latitude       Longitude
A             05 46’.156 N   055 08’.744 W
B             05 46’.141 N   055 08’.763 W
C             05 46’.051 N   055 08’.777 W
D             05 45’.936 N   055 08’.684 W
E             05 45’.958 N   055 08’.656 W
F             05 45’.985 N   055 08’.679 W
G             05 46’.021 N   055 08’.635 W

Er zal gebaggerd worden met een hopper zuiger geassisteerd door een ponton, die het baggermateriaal zal opzuigen van de rivierbodem. Het baggervaartuig zal het gebaggerd materiaal vervolgens via pijpleidingen dumpen in de balkenvijver op het Bruynzeelterrein (05° 47’.865N – 055° 09’.942W).

Het baggeren zal dagelijks plaatsvinden tussen 07:00 uur en 19:00 uur.
Het vaartuig M/S Lesse zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart dient hiermee rekening te houden

NOTICE TO MARINERS NO.77/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREDGING ACTIVITIES TOUT LUI FAUT JETTY

From 10th till the 15th of September 2019 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the "Staatsolie Tout Lui Faut Jetty" with the vessel M/V Lesse.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

WGS ‘84      Latitude    Longitude
A              05 46’.156 N  055 08’.744 W
B              05 46’.141 N  055 08’.763 W
C              05 46’.051 N  055 08’.777 W
D              05 45’.936 N  055 08’.684 W
E              05 45’.958 N   055 08’.656 W
F              05 45’.985 N   055 08’.679 W
G              05 46’.021 N   055 08’.635 W

Dredging will be done by a suction hopper dredger assisted by a pontoon, which will suck the dredged material from the river bottom. The dredger will then dump the dredged material through pipelines into the beam pond on the Bruynzeel premises (05° 47’.865N – 055° 09’.942W).

The operations will take place daily between 07.00h - 19.00h.
The vessel M/V Lesse will be restricted maneuverable during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships should take notice of the above mentioned.