header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.66/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 16 tot 20 augustus 2019 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig Jenny Ocean naar het vaartuig Kira Ocean.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude        Longitude
D1           06° 11'.988 N   055° 19'.739 W
D2            06° 11'.988 N   055° 19'.956 W
D3           06° 11'.773 N    055° 19'.956 W
D4           06° 11'.770 N    055° 19'.739 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 12 en in noodgevallen via kanaal 16.

De scheepvaart dient het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en snelheid te verminderen bij het passeren.

NOTICE TO MARINERS NO.66/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From 16th till 20th of August 2019 ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel Jenny Ocean to the vessel Kira Ocean.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84     Latitude        Longitude
D1           06° 11'.988 N  055° 19'.739 W
D2           06° 11'.988 N  055° 19'.956 W
D3           06° 11'.773 N  055° 19'.956 W
D4           06° 11'.770 N  055° 19'.739 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and in case of distress channel 16.
.
All ships should approach the above-mentioned area with caution and reduce speed while passing.