header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.41/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 11 juni en 12 juni 2019 zal het vaartuig Industrial Hedland vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 11 juni 2019 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 12 juni 2019 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.41/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 11th and 12th of June 2019 the vessel Industrial Hedland shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On June 11th, 2019 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On June 12th, 2019 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.