header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 34/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Van 15 mei tot 2 juni 2019 zal het onderzoek vaartuig HARRIER EXPLORER seismisch onderzoek verrichten op een afstand van honderdtien nautische mijlen (110 NM) voor de kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

WGS 84
Latitude (N)               Longitude(W)
A 07° 49’.334 N     052° 57’.711 W
B 06° 45’.735 N     053° 30’.650 W
C 07° 02’.826 N     055° 11’.213 W
D 07° 27’.805 N     055° 00’.000 W
E 07° 37’.319 N     054° 14’.384 W
F 07° 49’.391 N     054° 01.282 W

Het MS Shannon zal als ondersteuningsvaartuig dienen bij de werkzaamheden.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 16 en 68.

Let wel!
Het vaartuig HARRIER EXPLORER zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van ten minste vijf nautische mijlen (5 NM) van het schip HARRIER EXPLORER te houden.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.34/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

From May 15th till June 2nd, 2019 the survey vessel HARRIER EXPLORER will conduct a seismic survey at one hundred and ten nautical miles (110 NM) off the coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

WGS 84
Latitude (N)                    Longitude(W)
A 07° 49’.334 N          052° 57’.711 W
B 06° 45’.735 N          053° 30’.650 W
C 07° 02’.826 N          055° 11’.213 W
D 07° 27’.805 N          055° 00’.000 W
E 07° 37’.319 N          054° 14’.384 W
F 07° 49’.391 N          054° 01.282 W

The MV Shannon will serve as support vessel during the operations.

Communication is through the VHF channel 16 and 68.

Please note
During the operation the HARRIER EXPLORER will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.

Vessels should keep a safe distance of at least five nautical miles (5 NM) from the HARRIER EXPLORER.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.