header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 27/2019T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCAKANAAL
PASSAGE GESLOTEN

Op zaterdag 13 april 2019 zal het Saramaccakanaal tussen Bruynzeel en N.V. Vabi van 08:00 uur tot 15:00 uur worden afgesloten, vanwege ingebruikname van de nieuwe brug.

Het afgesloten gebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS ‘84:

WGS ‘84      Latitude        Longitude
A              05° 47'.897 N   055° 10'.311 W
B              05° 47'.878 N   055° 10'.313 W

Passage van vaartuigen zal niet mogelijk zijn.

De aangewezen ankerlocatie in afwachting op openstelling is op een afstand van ten minste tweehonderd (200) meter van het afgesloten gebied.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO. 27/2019T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA CHANNEL
PASSAGE CLOSED

On Saturday, April 13th, 2019, the Saramacca channel will be closed between Bruynzeel and N.V. Vabi from 8:00 am to 3:00 pm due to the commissioning of the new bridge.

The closed area is indicated by the following coordinates in WGS ‘84:

WGS ‘84       Latitude       Longitude
A              05° 47'.897 N   055° 10'.311 W
B              05° 47'.878 N   055° 10'.313 W

Passage of vessels will not be possible.

The designated anchor location pending opening is at a distance of at least two hundred (200) meters from the closed area.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.