header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.84/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ NO.83/2017T, betreffende de overlaadwerkzaamheden voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden zijn verlengd tot 3 januari 2018.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

 

 

NOTICE TO MARINERS NO.84/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

With reference to NtM No.83/2017T, regarding the transshipment for the coast of Suriname, the public is informed that the ship to ship cargo transfer operations will be extended until the 3rd of January 2018.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.