header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 81/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Van 20 december 2017 tot 20 februari 2018 zal het onderzoeksvaartuig MV GEOWAVE VOYAGER een 2D seismisch onderzoek verrichten in blok 48 op een afstand van honderd zeventien nautische mijlen (117 NM) voor de Kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

               WGS 84
Latitude (N)   Longitude(W)
1    8° 30’ N    54° 10’ W
2    7° 43’ N   54° 00’ W
3    7° 43’ N   53° 07’ W
4    8° 30’ N   52° 50’ W

Het onderzoeksvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 5 knopen varen en een seismische kabel met een lengte van 8 km slepen. De volgboot MV MELINDA B ADAMS zal MV GEOWAVE VOYAGER assisteren bij de werkzaamheden.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 16.

Let wel!
Het vaartuig MV GEOWAVE VOYAGER zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van minimaal vijf nautische mijlen (5 NM) van het schip MV GEOWAVE VOYAGER te houden.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.81/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

From December 20th, 2017 till the 20th of February, 2018 the survey vessel MV GEOWAVE VOYAGER will conduct a 2D seismic survey in block 48 at a distance of hundred seventeen nautical miles (117 NM) off the Coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

              WGS 84
  Latitude (N)     Longitude(W)
1      8° 30’ N     54° 10’ W
2      7° 43’ N     54° 00’ W
3      7° 43’ N     53° 07’ W
4      8° 30’ N     52° 50’ W

The survey vessel will sail with an approximate speed of 5 knots and will tow a seismic cable with a length of 8 kilometers. The chase vessel MV MELINDA B ADAMS will assist MV GEOWAVE VOYAGER during the operations.

Communication is through the VHF channel 16.

Notice!
During the operation the vessel MV GEOWAVE VOYAGER will be restricted in maneuverability.

Vessels should keep a safe distance of at least five nautical miles (5 NM) from the MV GEOWAVE VOYAGER.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.