header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.76/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCA KANAAL
INFRASTRUCTURELE WERKZAAMHEDEN

Van 8 december 2017 tot en met 31 maart 2018 zullen infrastructurele werkzaamheden worden uitgevoerd in het Saramaccakanaal tussen Bruynzeel en Vabi met de dekschuit Colette.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS ‘84:

WGS ‘84    Latitude         Longitude
A            05° 47'.893 N   055° 10'.319 W
B            05° 47'.880 N   055° 10'.320 W

Er zal gewerkt worden van maandag tot en met zaterdag tussen 7:00 uur ’s morgens en 7:00 uur ’s avonds.
De dekschuit zal gedurende de werkzaamheden worden verankerd en is niet manoeuvreerbaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

In verband met de veiligheid en een vlot verloop van dit project wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd, het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen, vaart te verminderen en op een afstand van ten minste vijf (5) meter uit de buurt van de dekschuit te blijven.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.76/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA CHANNEL
INFRASTRUCTURAL ACTIVITIES

From December 8th 2017 to March 31st, 2018 infrastructural works will be conducted in the Saramacca channel between Bruynzeel and Vabi with the barge Colette.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS ‘84:

WGS ‘84    Latitude         Longitude
A             05° 47'.893 N   055° 10'.319 W
B             05° 47'.880 N   055° 10'.320 W

Work execution will be carried out from Monday to Saturday between 7:00 AM - 7:00 PM. During the operation the barge will be anchored and is not maneuverable.

Communication is through VHF channel 12.

For safety reasons and for the smooth running of this operation, mariners and other users are requested to approach the area with caution, to reduce speed and to keep a clear distance of at least five (5) meter from the barge.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.