header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.75/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van maandag 4 tot en met donderdag 7 december 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig MV Oriental Apoera op het vaartuig MV Magnate.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude         Longitude
A             06° 14'.031 N   055° 04'.600 W
B             06° 14'.031 N   055° 05'.141 W
C             06° 13'.490 N   055° 05'.143 W
D             06° 13'.489 N   055° 04'.600 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.75/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Monday 4th till Thursday 7th of December 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Magnate.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84     Latitude         Longitude
A            06° 14'.031 N   055° 04'.600 W
B            06° 14'.031 N   055° 05'.141 W
C            06° 13'.490 N   055° 05'.143 W
D            06° 13'.489 N   055° 04'.600 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.