header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.65/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 04 en 05 januari 2017 zal het vaartuig MS CARIBBEAN TRADERS V-00277 tussen 04:00 – 19:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen tussen 05:00 -19:00 uur passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.65/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 04th and 05th of January, 2017 the vessel MS CARIBBEAN TRADERS V-00227 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 04:00 and 19:00 hour and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 05:00 and 19:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.