header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.62/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
GEZONKEN WRAK DIRK PIETER VERWIJDERD

Met referentie naar BaZ no.53/2016T, betreffende het bergen van het gezonken wrak Dirk Pieter (WGS 84: 06°00’.363N - 055°12’.994W) in de monding van de Surinamerivier ter hoogte van boei S6, wordt ter algemene kennis gebracht dat het wrak verwijderd is.

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en een veilige afstand te houden, vanwege mogelijke onder water gelegen wrakdelen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden

NOTICE TO MARINERS NO.62/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6
SUNKEN WRECK DIRK PIETER REMOVED.

With reference to NtM no.53/2016T, regarding the salvage of the wreck Dirk Pieter (WGS 84: 06°00’.363N - 055°12’.994W) in the entrance of the Suriname River in the vicinity of Buoy S6, the public is informed that the wreck has been removed.

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area with caution and to keep a safe distance, due to possible under water located wreck parts.

All ships are requested to take notice of the above mentioned