header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.58/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER PARAMARIBO
TIJDELIJKE VERANKERING FLEX TANK

Met referentie naar BaZ no. 57/2016T, betreffende het slepen van een flex tank te Accaribo, naar Paramaribo, wordt het volgende ter algemene kennis gebracht:

Van 21 tot en met 22 november 2016 zal de flex tank tijdelijk aan de linkeroever van de Surinamerivier te Paramaribo, aan de Waterkant worden verankerd.

Het gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84        Latitude           Longitude
Waterkant
                  05° 49’.479 N     55° 9’.174 W
                  05° 49’.490 N     55° 9’.050 W
                  05° 49’.436 N     55° 9’.045 W
                  05° 49’.425 N     55° 9’.169 W

De flex tank wordt in voorkomende gevallen op positie gehouden door de vaartuigen Suzanne D, Kuldipsingh 01 en Kuldipsingh 02.
De flex tank is aan de uiteinden voorzien van oranje boeien die bij nacht verlicht zijn met wit licht.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.58/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER PARAMARIBO
TEMPORARY ANCHORING FLEX TANK

With reference to NtM No. 57/2016T, regarding the towing of a flex tank from Accaribo to Paramaribo, the public is informed of the following:

From November 21st till 22nd 2016, the flex tank will be temporary anchored on the left bank of the Suriname River at the waterfront of Paramaribo.

The area has the following coordinates:

WGS ‘84       Latitude            Longitude
Waterkant
                05° 49’.479 N   55° 9’.174 W
                05° 49’.490 N   55° 9’.050 W
                05° 49’.436 N   55° 9’.045 W
                05° 49’.425 N   55° 9’.169 W

During this period the flex tank will not be maneuverable and will be assisted by the vessels Suzanne D, Kuldipsingh 01 and Kuldipsingh 02.
The flex tank is marked by orange buoys at its ends, which will be lit with white lights during nights.

The communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.