header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.57/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER ACCARIBO - PARAMARIBO
SLEPEN VAN FLEX TANK

Met referentie naar BaZ no. 55/2016T, betreffende het vullen van een flex tank te Accaribo, aan de linkeroever van de Surinamerivier, wordt het volgende ter algemene kennis gebracht:

Op 21 november 2016 zal de flex tank tussen 9:00 – 14:00 uur door het vaartuig Suzanne D vanuit Accaribo naar Paramaribo worden gesleept. Aan de achterzijde van de flex tank zal de vaarrichting worden bijgestuurd door het vaartuig Kuldipsingh 01.

De totale sleep beweegt met een snelheid van maximaal 5 knopen en zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens vertonen.
Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden en vaart te verminderen bij het passeren van de sleep.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermede rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.57/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER ACCARIBO - PARAMARIBO
TOWING OF FLEX TANK

With reference to NtM no. 55/2016T, regarding the filling of the flex tank at Accaribo, on the left bank of the Suriname River, the public is informed of the following:

On November 21st 2016, the flex tank will be towed from Accaribo to Paramaribo between 9:00 – 14:00 h by the vessel Suzanne D. At the rear of the flex tank, the course will be adjusted by the vessel Kuldipsingh 01.

The total tow moves with a maximum speed of 5 knots. During the operation the tow will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.
Vessels are requested to keep a safe distance and to reduce speed while passing the tow.

The communication is through the VHF channels 12 and 16.