header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.55/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – ACCARIBO
VULLEN VAN EEN FLEX TANK

Van 18 tot 21 november 2016 zullen activiteiten plaatsvinden aan de linkeroever van de Surinamerivier te Accaribo, ten noorden van White Beach. Er zal vanuit een ponton water uit de Surinamerivier worden overgepompt naar een flex tank. De activiteiten zullen worden begeleid door het vaartuig Kuldipsingh 02.

Het gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84   Latitude          Longitude
Accaribo
             05° 38’.201 N    55° 04’.278 W
             05° 38’.176 N    55° 04’.230 W
             05° 38’.092 N    55° 04’.304 W
             05° 38’.119 N    55° 04’.352 W

De flex tank is aan de uiteinden voorzien van oranje boeien die bij nacht verlicht zijn met wit licht.
De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd en de vaartuigen zijn beperkt manoeuvreerbaar.

De communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.55/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – ACCARIBO
FILLING OF A FLEX TANK

From November 18th till 21st 2016, activities will take place alongside the left bank of the Suriname River at Accaribo, North of White Beach. Water from the Suriname River will be pumped from a pontoon to a flex tank. During the operations, the barge Kuldipsingh 02 will remain on site.

The area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84    Latitude            Longitude
Accaribo
              05° 38’.201 N    55° 04’.278 W
              05° 38’.176 N    55° 04’.230 W
              05° 38’.092 N    55° 04’.304 W
              05° 38’.119 N    55° 04’.352 W

The flex tank is marked by orange buoys at its ends which will be lit with white lights during nights. The operations will take place around the clock (24 hours). The vessels will be restricted in maneuverability.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.