header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.54/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCARIVIER – JOSSIEKREEK EN SARAH MARIA
DUIKWERKZAAMHEDEN

Van 07 tot en met 11 november 2016 zullen duikwerkzaamheden uitgevoerd worden in de Saramaccarivier, bij de Staatsoliesteiger te Jossiekreek en de zandlosplaats te Sarah Maria, nabij de posities (WGS 84):

                          Gebieden                                               Posities (WGS 84)
Staatsoliesteiger Jossikreek (linkeroeverSaramaccarivier)     06° 00’.097N 055° 40’.433 W
Zandlosplaats Sarah Maria (rechteroever Saramaccarivier)   05° 49’.942 N 055° 30’.380 W

Van 7 tot en met 10 november 2016 zullen de duikwerkzaamheden plaatsvinden vanuit een verankerde ponton aan de kant van de staatsoliesteiger te Jossiekreek.

Op 11 november 2016 zullen de duikwerkzaamheden plaatsvinden vanuit een afgemeerde ponton aan de kant van de zandlosplaats te Sarah Maria.

De werkzaamheden zullen dagelijks worden verricht tussen 08:00 uur – 16:00 uur en zullen worden begeleid door een flyboat op locatie.

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd om een afstand van 50 (vijftig) meter van de ponton te houden.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 10.

Contact persoon:
Diving Leader: Tasmoredjo
Mobiel: 8847927 / 8760240 / 8561767

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.54/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA RIVER – JOSSIEKREEK AND SARAH MARIA
DIVING ACTIVITIES

From 7th till 11th November 2016, diving operations will be carried out in the Saramacca River, at the State Oil Company jetty, in the vicinity of Jossiekreek and sand unloading point of Sarah Maria, near the positions (WGS 84):

                               Areas                                                     Positions (WGS 84)
State Oil Company jetty Jossikreek (leftbank Saramacca River)     06° 00’.097N 055° 40’.433 W
Sand unloading point Sarah Maria (rightbank Saramacca River)    05° 49’.942 N 055° 30’.380 W

From 7th till 10th November 2016, diving activities will take place from a moored pontoon on the side of the State Oil Company jetty near Jossiekreek.

On the 11th of November 2016, diving activities will take place from a moored pontoon on the side of the sand unloading point of Sarah Maria.

The activities will be carried out daily between 08:00 hour – 16:00 hour and will be supervised by a flyboat on location.

For safety reasons, all ships and other water users are requested to keep a clear distance of 50 (fifty) meters from the pontoon.

Communication is through VHF channel 10

Point of contact:
Diving Leader: Tasmoredjo
Mobile: 8847927 / 8760240 / 8561767

All ships are requested to take notice of the above mentioned.