header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.25/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, RAC A RAC
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van zaterdag 20 tot en met donderdag 25 mei 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd te Rac A Rac. Houtblokken zullen worden overgeladen van de barge KE1001, die door de duwboot Kuldipsingh 01 wordt geassisteerd naar de MV Pretty Sight.

Het werk gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84        Latitude     Longitude
Rac A Rac
A               5° 37.444'N    55° 3.465'W
B               5° 37.251'N    55° 3.486'W
C               5° 37.025'N    55° 2.806'W
D               5° 37.159'N    55° 2.750'W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.25/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, RAC A RAC
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Saturday 20th till Thursday 25th of May, 2017, ship to ship transfer of cargo will take place at Rac A Rac. Round logs will be transferred from barge KE1001, which will be assisted by the tugboat Kuldipsingh 01, to the MV Pretty Sight.

The operation area is indicated by the following coordinates

WGS ‘84    Latitude      Longitude
Rac A Rac
A             5° 37.444'N    55° 3.465'W
B             5° 37.251'N    55° 3.486'W
C             5° 37.025'N    55° 2.806'W
D             5° 37.159'N    55° 2.750'W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.23/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
BOEI S1 VERWIJDERD

Met referte aan BaZ no.19/2017P, betreffende de gewijzigde betonning in de monding van de Surinamerivier ter hoogte van boei S6, wordt ter algemene kennis gebracht dat boei S1 is verwijderd.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.23/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6
BUOY S1 REMOVED.

With reference to NtM no.19/2016T, regarding the change in buoys at the entrance of the Suriname River in the vicinity of Buoy S6, the public is informed that buoy S1 has been removed.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.22/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 april 2017 zal het vaartuig MV Industrial Aim vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 april 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 26 april 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.22/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 25th and 26th of April, 2017 the vessel MV Industrial Aim shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 25th , 2017 between 05:00 am – 06:00 pm and
2. On April 26th , 2017 between 06:00 am – 06:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.21/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, RAC A RAC
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van zaterdag 22 tot en met donderdag 27 april 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd te Rac A Rac. Houtblokken zullen worden overgeladen van de barge KE1001, die door de duwboten Kuldipsingh 01 / 02 wordt geassisteerd naar de MV Latika Naree.

Het werk gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84           Latitude            Longitude
Rac A Rac
A                  05° 37.444'N     055° 03.465'W
B                  05° 37.251'N     055° 03.486'W
C                  05° 37.025'N     055° 02.806'W
D                  05° 37.159'N     055° 02.750'W

Tijdens de operatie zullen de Kuldipsingh 01 / 02 beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen


NOTICE TO MARINERS NO.21 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAMERIVER, RAC A RAC
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Saturday 22nd till Thursday 27th of April 2017, ship to ship transfer of cargo will take place at Rac A Rac. Logs will be transferred from barge KE1001, assisted by the tugboats Kuldipsingh 01 / 02, to the MV Latika Naree.

The operation area is indicated by the following coordinates

WGS ‘84          Latitude           Longitude
Rac A Rac
A                05° 37.444'N      055° 03.465'W
B                05° 37.251'N      055° 03.486'W
C                05° 37.025'N      055° 02.806'W
D                05° 37.159'N      055° 02.750'W

During this operation the Kuldipsingh 01 / 02 will be limited maneuverability.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.20/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 16 en 17 april 2017 zal het vaartuig Motion Scan vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 16 april 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 17 april 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.20/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 16th and 17th of April, 2017 the vessel Motion Scan shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 16th 2017 between 05.00 am – 06.00 pm and
2. On April 17th 2017 between 06.00 am – 06.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.19/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER
BETONNING GEWIJZIGD

Met ingang van 11 april 2017 is de betonning in de monding van de Surinamerivier gewijzigd naar het volgende:

Naam        Positie in Datum: WGS'84      Kleur     Karakter     Type   Status
S6       06° 00’.401 N – 55° 12’.921 W  groen    Iso.G.4s     Boei   verschoven
S1       05° 59’.469 N – 55° 13’.007 W  rood     Fl (2).R.6s  Boei   nieuw
S6A     05° 59’.299 N – 55° 12’.953 W  groen    Fl (2).G.6s  Boei   nieuw

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.19/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER
MODIFIED BUOYS

As of April 11th, 2017, the buoys at the entrance of the Suriname River are changed to the following:

Name   Position in datum: WGS‘84          Colour   Character     Type   Status
S6       06° 00’.401 N – 55° 12’.921 W   green    Iso.G.4s      Buoy   moved
S1       05° 59’.469 N – 55° 13’.007 W   red       Fl (2).R.6s   Buoy   new
S6A     05° 59’.299 N – 55° 12’.953 W   green    Fl (2).G.6s   Buoy   new

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.18/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op zaterdag 8 april 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Moengo Haven richting Alkmaar, de dorpen langs de Cotticarivier tussen 06:00 – 18:00 uur passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 17/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N6 VERVANGEN

Met referte aan BaZ no.15/2017T, betreffende het beschadigde baken N6, wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken vervangen is door een groene boei N6, op de positie:

Naam    Positie in datum: WGS‘84            Kleur    Karakter      Type
N6      05° 58’.880 N – 57° 00’.870W    Groen     Iso.G.8s    Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO. 17/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N6 REPLACED

With reference to NtM no.15/2017T, regarding the damaged beacon N6, the public is hereby informed that the beacon is replaced by buoy N6 in the position:

Name    Position in datum: WGS‘84         Colour    Character     Type
N6       05° 58’.880 N – 57° 00’.870W   Green       Iso.G.8s     Buoy

All ships are requested to take notice of the above mentioned

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.16/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 6 en 7 april 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 6 april 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 7 april 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.16/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 6th and 7th of April, 2017 the vessel MS Industrial Ace shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 6th 2017 between 05.00 am – 06.00 pm and
2. On April 7th 2017 between 06.00 am – 06.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 15 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N6 BESCHADIGD

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken N6 is beschadigd.

Naam   Positie in datum: WGS‘84             Kleur      Karakter      Type
N6     05° 58’.880 N – 57° 00’.870W     Groen      Iso.G.8s     Baken

Het baken N6 is bij hoogwater niet zichtbaar en wordt aangemerkt als een obstakel.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 
NOTICE TO MARINERS NO. 15 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N6 DAMAGED

The public is hereby informed that the beacon N6 is damaged.

Name    Position in datum: WGS‘84           Colour     Character    Type
N6      05° 58’.880 N – 57° 00’.870W       Green     Iso.G.8s      Beacon

The damaged beacon N6 is not visible at high tide and is considered to be an obstacle.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.14 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
PARARIVIER– MARINE TRAP
10 KM ZWEMMARATHON
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zondag 26 maart 2017 zal een 10 km Open Water Event in de Surinamerivier worden gehouden.

De start is in de omgeving van Pararivier (5° 44’.983 N - 055° 07’.583 W) en de finish is bij de “Marine Trap” te Paramaribo.

Voor het evenement zullen twee gele boeien met lichtkarakter Fl(2)6s worden geplaatst:
1. EBS steiger (05° 49’.094 N - 055° 09’.755 W)
2. Finish (05° 49’.484 N - 055° 09’.067 W)

De zwemmers worden begeleid door de volgboot “PASISI” en, de Maritieme Politie en vrijwilligers.

Bovenvermeld gebied zal van 06.00 uur voormiddag tot 14.00 uur namiddag gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.14 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
PARARIVER – MARINETRAP
10 KM OPEN WATER EVENT
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Sunday March 26th, 2017, a 10 km Open Water Event will be held in the Suriname River.

The starting point is at Para River (5° 44’.983 N - 055° 07’.583 W) and the finish is at the “Marine Trap” in Paramaribo.

For this event, two yellow buoys with light characteristics Fl(2)6s will be placed on the positions
1. EBS steiger (05° 49’.094 N - 055° 09’.755 W)
2. Finish (05° 49’.484 N - 055° 09’.067 W)

Swimmers will be escorted by the vessel “PASISI”, the Maritime Police and other volunteers.

The section mentioned above will be temporary closed to all shipping between 06.00 AM- 14.00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.13 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, LA RESSOURCE
HELICOPTER OEFENINGEN
SCHEEPVAART TIJDELIJK AFGESLOTEN

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat de Surinaamse Marine helikopter-oefeningen zal houden op dinsdag 21 maart 2017 van 10:00 uur s ’morgens tot en met 12:00 uur s ‘middags te La Ressource in de Surinamerivier.

Het afgebakend gebied wordt begrensd door de volgende coördinaten (WGS’ 84):

1 05° 44’.422 N – 055° 07’.265 W
2 05° 44’.752 N – 055° 06’.864 W
3 05° 43’.529 N – 055° 05’.981 W
4 05° 43’.301 N – 055° 06’.294 W

Bovenvermeld gebied zal van 10.00 uur tot 12.00 uur gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.13/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, LE RESSOURCE
HELICOPTER EXCERCISES
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

Hereby the public is informed that the Suriname Navy will conduct helicopter exercises on Tuesday 21st March 2017 from 10:00 AM till 12:00 PM at La Ressource in the Suriname River.

The restricted area is indicated by the following coordinates (WGS’84):

5 05° 44’.422 N – 055° 07’.265 W
6 05° 44’.752 N – 055° 06’.864 W
7 05° 43’.529 N – 055° 05’.981 W
8 05° 43’.301 N – 055° 06’.294 W

The section mentioned above will be temporary closed for all shipping between 10.00 AM- 12.00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.12/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 20 en 21 maart 2017 zal het vaartuig MS Caribbean Trader V-00363 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 20 maart 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 21 maart 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.12/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 20th and 21st of March, 2017 the vessel MS Caribbean Trader V-00363 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On March 20th 2017 between 05.00 am – 06.00 pm and
2. On March 21st 2017 between 06.00 am – 06.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.11 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
DIJKVELD – NIEUWE HAVEN
TEST ZWEMMARATHON
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zondag 19 maart 2017 zal een test zwemmarathon in de Surinamerivier worden gehouden.

Het testgebied ligt dichtbij de vaargeul van de Surinamerivier, ten zuiden van Paramaribo tussen boei D2 (5° 46’.983 N - 55° 09’.400 W) en de Nieuwe Haven ( 05° 48’.617 N - 055° 09’.945 W).

De zwemmers worden begeleid door een volgboot genaamd “PASISI” en vrijwilligers.

Bovenvermeld gebied zal van 11.00 uur voormiddag tot 14.00 uur namiddag gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.11 /2017
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
DIJKVELD – NIEUWE HAVEN
SWIMMING TEST MARATHON
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Sunday, March 19th, 2017 a swimming test marathon will be held in the Suriname River.

The exercise area lies within the fairway of the Suriname River, South of Paramaribo between buoy D2 (5° 46’.983 N - 55° 09’.400 W) and Nieuwe Haven (05° 48’.617 N - 055° 09’.945 W).

Swimmers will be escorted by the vessel “PASISI” and other volunteers.

The section mentioned above will be temporary closed to all shipping between 11.00 AM- 14.00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.10 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, DIJKVELD
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT-JETTY

Van 16 tot en met 17 maart 2017, zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “ STAATSOLIE TOUT LUI FAUT-JETTY” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het vaartuig Albatros.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

       Latitude                   Longitude
A 05° 46’ 4.45”N      055° 08’ 45.98”W
B 05° 46’ 2.37”N      055° 08’ 45.98”W
C 05° 45’ 59.65”N    055° 08’ 42.09”W
D 05° 45’ 58.84”N    055° 08’ 43.10”W

Er zal gebaggerd worden met een hopper zuiger die het baggermateriaal zal opzuigen van de rivierbodem. Het baggervaartuig zal het gebaggerd materiaal vervolgens in zee dumpen (05° 56’.93 N – 055° 11’.85 W).

De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig Albatros zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanaal 12

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 
NOTICE TO MARINERS NO.10 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, DIJKVELD
DREGDING ACTIVITIES TOUT LUI FAUT-JETTY

From March 16th till March 17th, 2017 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of " STATE OIL COMPANY SURINAME N.V." with the vessel Albatros.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

          Latitude               Longitude
A 05° 46’ 4.45”N      055° 08’ 45.98”W
B 05° 46’ 2.37”N      055° 08’ 45.98”W
C 05° 45’ 59.65”N    055° 08’ 42.09”W
D 05° 45’ 58.84”N    055° 08’ 43.10”W

There will be dredged with a hopper that will suck the dredged material from the river bottom. The dredger will then dump the dredged material at sea (05° 56’.93 N – 055° 11’.85 W).

The operations will take place around the clock (24 hours). The vessel Albatros will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.