header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.41/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van zondag 6 tot en met donderdag 10 augustus 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig MV Oriental Apoera naar het vaartuig MV Atlantis Pride.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84    Latitude           Longitude
A             06°15'.562 N    055° 04'.593 W
B             06°15'.564 N    055° 05'.135 W
C             06°15'.021 N    055° 05'.137 W
D             06°15'.019 N    055° 04'.595 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.41/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Sunday 6th till Thursday 10th of August 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Atlantis Pride.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84     Latitude       Longitude
A            06°15'.562 N    055°04'.593 W
B            06°15'.564 N    055°05'.135 W
C            06°15'.021 N    055°05'.137 W
D            06°15'.019 N    055°04'.595 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 40/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER –CAROLINA TOT JODEN SAVANNA
BETONNING GEWIJZIGD

Met verwijzing naar BAZ 13/2015 is met ingang van 20 juli 2017 de betonning in de Surinamerivier nabij Carolina en Jodensavanna alsvolgt aangepast. :

Naam       Positie in Datum: WGS'84                Kleur           Karakter       Type
G1           05° 27’.107 N – 54° 59’.668 W         Geel            Fl.Y.4s          Boei
G2           05° 27’.083 N – 54° 59’.667 W         Geel            Fl.Y.4s          Boei
CA1         05° 27’.111 N – 54° 59’.663 W         Rood           Iso.R.8s        Boei
CA2         05° 27’.111 N – 54° 59’.646 W         Groen                             Boei
JS1          05° 25’.460 N – 54° 59’.137 W         Rood           Iso.R.4s        Boei
JS3          05° 25’.298 N – 54° 59’.059 W         Rood           Iso.R.8s        Boei
JS5          05° 24’.951 N – 54° 58’.880 W         Rood           Iso.R.4s        Boei

• Boei G1 en G2 markeren de obstakels nabij de Oude Carolina brug.
• Boei CA1 en CA2 markeren de doorvaart route van de Oude Carolina brug.
• Boei JS1, JS3 en JS5 markeren de vaarroute naar Jodensavanna.


De overige regelingen blijven van kracht.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO. 40/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER - CAROLINA TO JODENSAVANNA
MODIFIED BUOYS

With reference to NtM 13/2015 as of July 20th, 2017, the buoys in the Suriname River near Carolina and Jodensavanna have been modified to the following:

Name          Position in datum: WGS‘84             Colour       Character           Type
G1              05° 27’.107 N – 54° 59’.668 W       Yellow         Fl.Y.4s              Buoy
G2              05° 27’.083 N – 54° 59’.667 W       Yellow         Fl.Y.4s              Buoy
CA1            05° 27’.111 N – 54° 59’.663 W       Red            Iso.R.8s             Buoy
CA2            05° 27’.111 N – 54° 59’.646 W       Green                                  Buoy
JS1             05° 25’.460 N – 54° 59’.137 W       Red            Iso.R.4s             Buoy
JS3             05° 25’.298 N – 54° 59’.059 W       Red            Iso.R.8s             Buoy
JS5             05° 24’.951 N – 54° 58’.880 W       Red            Iso.R.4s             Buoy

• Buoy G1 and G2 are marking the obstacles near the old Carolina Bridge.
• Buoy CA1 and CA2 are marking the transit route near the old Carolina Bridge.
• Buoy JS1, JS3 and JS5 are marking the passage route to Jodensavanna.


All other provisions remain in effect.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.39/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van dinsdag 25 juli tot en met zaterdag 29 juli 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig MV Oriental Apoera naar het vaartuig MV Imperator.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude         Longitude
A           06° 15'.562 N   055° 04'.593 W
B           06° 15'.564 N   055° 05'.135 W
C           06° 15'.021 N   055° 05'.137 W
D           06° 15'.019 N   055° 04'.595 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.39/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Tuesday 25th till Saturday 29th of July, 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Imperator.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84        Latitude          Longitude
A            06° 15'.562 N    055° 04'.593 W
B            06° 15'.564 N    055° 05'.135 W
C            06° 15'.021 N    055° 05'.137 W
D            06° 15'.019 N    055° 04'.595 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.38/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 19 en 20 juli 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 19 juli 2017 tussen 05:00 – 13:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 20 juli 2017 tussen 06:00 – 16:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.38/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 19th and 20th of July, 2017 the vessel MS Industrial Ace shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On July 19th 2017 between 05.00 am – 13.00 pm and
2. On July 20th 2017 between 06.00 am – 16.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.37/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
VERPLAATSING VAN BOEI S6A

Met referte aan BaZ no.19/2017P, betreffende de gewijzigde betonning in de monding van de Surinamerivier ter hoogte van boei S6, wordt ter algemene kennis gebracht dat met ingang van 14 juli 2017 boei S6A is verplaatst naar de volgende positie:

Naam  Positie in Datum: WGS'84      Kleur    Karakter   Type    Status
S6A      05° 59’.302 N - 055° 12’.959 W  groen   Fl (2).G.6s   Boei     verschoven

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.37/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6
BUOY S6A MOVED

With reference to NtM no.19/2017P, regarding the change in buoys at the entrance of the Suriname River in the vicinity of Buoy S6, the public is informed that as of July 14th 2017, the buoy S6A is moved to the following position:

Name  Position in datum: WGS‘84     Color  Character  Type  Status
S6A      05° 59’.302 N - 055° 12’.959 W   green  Fl (2).G.6s   Buoy  moved

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.36/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 7 en 8 juli 2017 zal het vaartuig Motion Scan vanuit Kuldipsingh Port Facility richting Moengo Haven en terug naar Alkmaar, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 7 juli 2017 tussen 02:00 – 15:00 uur van Kuldipsingh Port Facility naar Moengo Haven.
2. Op 8 juli 2017 tussen 06:00 – 16:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.36/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 7th and 8th of July, 2017 the vessel Motion Scan shall sail from Kuldipsingh Port Facility to Moengo Port and back to Alkmaar. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On July 7th 2017 between 02.00 am – 03.00 pm from Kuldipsingh Port Facility to Moengo Port and
2. On July 8th 2017 between 06.00 am – 04.00 pm from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.35/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER DOMBURG – REDE PARAMARIBO
ZWEMMARATHON
TIJDELIJKE SCHEEPVAART VERBOD

Op zondag 09 juli 2017 wordt een zwemmarathon in de Surinamerivier gehouden.

De start is te Domburg (5° 42.083' N - 55° 4.800' W ) en de finish is bij de Marine Trap te Paramaribo.

Er worden twee gele boeien geplaatst, namelijk bij de Marine trap op positie 5° 49.471' N - 55° 9.094' W met licht karakter FL.Y.4s en bij EBS op positie 5° 49.094' N – 55° 9.755' W met licht karakter FL.Y.3s.

Bovenvermeld gebied zal tijdens de zwemmarathon tussen 07:00 uur en 13:00 uur gesloten zijn voor de scheepvaart.

De zwemmers worden door volgboten van de Maritieme Autoriteit Suriname, de Maritieme Politie en vrijwilligers begeleid.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.35/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER DOMBURG - PARAMARIBO
SWIMMING MARATHON
SHIPPING TEMPORARILY PROHIBITED

On Sunday, July 9th, 2017, the swimming marathon will be held in the Suriname River.

The starting point is at Domburg (5°42.083' N - 55° 4.800' W) and the finish at the Marine Trap in Paramaribo.

Two yellow buoys will be placed, namely near the Marine trap on position 5° 49.471' N - 55° 9.094' W with light character FL.Y.4s and EBS on position 5° 49.094' N - 55° 9.755' W with light character FL.Y.3s.

During the swimming marathon, the section mentioned above is closed for all shipping between 07:00 h - 13:00 h.

The swimmers are escorted by boats of the Maritime Authority Suriname, the Maritime Police and volunteers.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.34/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COMMEWIJNERIVIER – RUST EN WERK
BOTENRACE

Op zondag 9 juli 2017 zal van 10.00 uur tot en met 12.00 uur, een botenrace plaatsvinden te Rust en Werk.

Het gebied wordt gemarkeerd door twee rode ballen in de navolgende posities (WGS’84):

              Latitude        Longitude
Bal 1   5° 54.142’ N   55° 4.183’ W
Bal 2   5° 54.075’ N   55° 3.733’ W

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en andere watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

NOTICE TO MARINERS NO.34/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COMMEWIJNE RIVER – RUST EN WERK
BOAT RACE

On Sunday July 9th, 2017 from 10.00 a.m. until 12.00 p.m. a boat race will take place near Rust en Werk.

The area will be marked by two red balls in the following positions (WGS ’84):

               Latitude       Longitude
Ball 1   5° 54.142’ N   55° 4.183’ W
Ball 2   5° 54.075’ N   55° 3.733’ W

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area mentioned above with caution.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.33 /2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
STREMMING VAARGEUL OPGEHEVEN

Met referte aan BaZ no.31/2017T, betreffende het aan de grond geraakte vaartuig Marine Prince op positie 05°59’.326 N 055°12’.978 W ter hoogte van boei S6, wordt bekendgemaakt dat de stremming van de vaargeul is opgeheven vanwege het vertrek van het vaartuig Marine Prince.

NOTICE TO MARINERS NO.33 /2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6
OBSTRUCTION FAIRWAY REMOVED

With reference to NtM no.31/2017T, regarding the vessel Marine Prince which has run aground on position 05°59’.326 N 55°12’.978 W in the vicinity of buoy S6, the public is informed that the fairway is no longer obstructed, due to the departure of the vessel Marine Prince .

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.32 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ no.31/2017T, betreffende het aan de grond geraakte vaartuig Marine Prince op positie 05°59’.326 N 055°12’.978 W ter hoogte van boei S6, wordt het volgende bekendgemaakt:

Op donderdag 29 juni 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen om 6:00 uur ’s morgens aanvangen en zullen dag en nacht worden uitgevoerd. Houtblokken zullen worden overgeladen van Marine Prince naar twee duwboten genaamd Kentley en Kuldipsingh 01 met barges en het vaartuig Orion Trader.

Het werk gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84    Latitude        Longitude
A            05° 59'.269 N   055° 13'.002 W
B            05° 59'.342 N   055° 12'.877 W
C            05° 59'.403 N   055° 12'.912 W
D            05° 59'.329 N   055° 13'.037 W

De duwboten Kentley en Kuldipsingh 01 en het vaartuig Orion Trader zullen af en aan varen vanuit het werkgebied naar “Kuldipsingh Port Facility’’ (05° 46’.57 N - 055° 09’.24 W) en terug. Deze vaartuigen zullen tijdens de werkzaamheden beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.32 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

With reference to NtM no.31/2017T, regarding the vessel Marine Prince which has run aground on position 05°59’.326 N 55°12’.978 W in the vicinity of buoy S6, the public is informed as follows:

On Thursday June 29th, 2017 ship to ship transfer will take place. Activities will start at 6:00 am and will be carried out day and night. Wood logs will be transferred from the Marine Prince to the tugboats Kentley and Kuldipsingh 01 with barges and the vessel Orion Trader,

The operation area is indicated with the following coordinates

WGS ‘84       Latitude          Longitude
A               05° 59'.269 N   055° 13'.002 W
B               05° 59'.342 N   055° 12'.877 W
C               05° 59'.403 N   055° 12'.912 W
D               05° 59'.329 N   055° 13'.037 W

The tugboats Kentley and Kuldipsingh 01 and the vessel Orion Trader will be navigating off and from the operation area to “Kuldipsingh Port Facility’’ (05° 46’.57 N - 055° 09’.24 W). The vessels will be restricted in maneuverability during operation

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.31/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
SCHIP AAN DE GROND

In de monding van de Surinamerivier nabij boei S6A is het vaartuig Marine Prince aan de grond geraakt op positie 05°59’.326 N 055°12’.978 W.
De vaargeul nabij het schip is momenteel gestremd, waardoor passage van diep geladen schepen niet mogelijk is.

Bovengenoemde locatie heeft aan westelijke zijde van de vaargeul een diepte van 2,9 meters bij laagwater. Vaartuigen met minder diepgang kunnen aan westelijke zijde op vijftig (50) tot honderd meters (100 m) afstand van het vaartuig Marine Prince passeren met in achtneming van het getij op desbetreffend tijdstip en underkeel clearance van 0,3 meters.

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen, vaart te verminderen en een afstand van 50 meters van het vaartuig Marine Prince te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.31/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
SHIP AGROUND

In the entrance of the Suriname River near buoy S6A the vessel Marine Prince has run aground on position 05°59’.326 N 55°12’.978 W.
The fairway near the ship is currently obstructed and passage is not possible in the area mentioned above.

In the above-mentioned area the depth on the west side of the fairway is 2.9 metres at low water. Ships and crafts with less draught can pass on the west side at a distance of fifty (50 m) up to one hundred metres (100m) from the vessel Marine Prince and take in to account the tidal height at time of passage and underkeel clearance of 0.30 metres.

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area with caution, to reduce speed and to keep a clear distance of 50 metres from the Marine Prince.

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
DIJKVELD – NIEUWE HAVEN
TEST ZWEMMARATHON
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zondag 25 juni 2017 zal een test zwemmarathon in de Surinamerivier worden gehouden.

Het testgebied ligt dicht bij de vaargeul van de Surinamerivier tussen Marina Durga
(5° 46’.983 N - 55° 09’.400 W) en Nieuwe Haven ( 05° 48’.617 N - 055° 09’.945 W).

De zwemmers worden begeleid door een volgboot genaamd “PASISI” en vrijwilligers.

Bovenvermeld gebied zal van 08:00 uur s ’morgens tot 13:00 uur s ’middags gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.29 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
DIJKVELD – NIEUWE HAVEN
SWIMMING TEST MARATHON
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Sunday, June 25th, 2017, a Swimming test marathon will be held in the Suriname River

The exercise area lies within the fairway of the Suriname River between Marina Durga
(5° 46’.983 N - 55° 09’.400 W) and Nieuwe Haven (05° 48’.617 N - 055° 09’.945 W).

Swimmers will be escorted by the vessel “PASISI” and other volunteers.

The above mentioned area will be temporary closed to all shipping between 08.00 AM - 13.00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.28/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
MILIEU ONDERZOEK

Van 26 juni tot 1 september 2017 zal het onderzoeksvaartuig MV GLADYS MC CALL een milieu onderzoek verrichten voor de Kust van Suriname in het gebied vanaf de monding van de Marowijnerivier tot de monding van de Corantijnrivier en in het noorden tot een afstand van één en dertig Nautische Mijlen (31 NM). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:


                     WGS’ 84
         Latitude            Longitude
    06°15.034'N        057°04.377’W
    05°59.598’N        057°08.164’W
    06°15.245’N        053°49.698’W
    05°50.729’N        053°56.884’W

 
De MV GLADYS MC CALL zal alleen gedurende daglicht werkzaamheden uitvoeren. Het schip zal onderzeese operaties uitvoeren met apparatuur die wordt ingezet op de zeebodem en zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden van anderhalf Nautische Mijlen (1.5 NM) van het schip “MV GLADYS MC CALL ”.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 16.

Contact persoon:
Vessel Master, Capt. Mike Toussaint
Telefoon: +881641479419
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.28/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
ENVIRONMENT BASELINE SURVEY

From June 26th till September 1st 2017 the survey vessel “MV GLADYS MC CALL” will conduct an environment baseline survey along the Coast of Suriname in the area between the entrance at the Marowijne and Corantijn River and in the North till a distance of thirty one Nautical Miles (31 NM). The research area has the following coordinates:

                  WGS’ 84
       Latitude            Longitude
  06°15.034'N      057°04.377’W
  05°59.598’N      057°08.164’W
  06°15.245’N      053°49.698’W
  05°50.729’N      053°56.884’W

 

The “MV GLADYS MC CALL” willl only be conducting her activities during daylight. The vessel will be conducting sub-sea operations with equipment deployed to the sea bed and will be restricted in maneuverability during operation.

Vessels are required to keep a safe distance of one and a half Nautical Miles (1.5 NM) from the ship “MV GLADYS MC CALL”.

Communication is through the VHF channel 16.

Person of contact:
Vessel Master, Capt. Mike Toussaint
Phone: +881641479419
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.27/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 16 en 17 juni 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 16 juni 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 17 juni 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.27/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 16th and 17th of June, 2017 the vessel MS Industrial Ace shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On June 16th 2017 between 05.00 am – 06.00 pm and
2. On June 17th 2017 between 06.00 am – 06.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.26/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
CORANTIJNRIVIER
GEZONKEN DEKSCHUIT MET HIJSKRAAN

Aan de linkeroever van de Corantijnrivier tussen Moleson kreek en Bonaparte eiland is er een dekschuit met hijskraan gezonken. De hijskraan is alleen zichtbaar en steekt zes meters (6m) boven hoogwater uit.
De positie van de hijskraan is 05°45’.105 N 57°10’.843 W en is tijdelijk geel verlicht met lichtkarakter Fl(2)5s.

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart en andere watergebruikers een veilige afstand van honderd meters (100m) te houden van de positie.

NOTICE TO MARINERS NO.26/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CORANTIJN RIVER
SUNKEN BARGE WITH CRANE

At the left riverbank of the Corantijn River between Moleson creek and Bonaparte Island a barge with a crane sank. The crane only is visible and protrudes six metres ( 6m) above high water.
The position of the crane is 05°45’.105 N 57°10’.843 W and is temporary illuminated with a yellow light with light character Fl(2)5s.

For safety reasons, all ships and other users are required to keep a safe distance of one hundred metres (100 m) from the position.