header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.56/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
MILIEU ONDERZOEK

Van 20 september tot en met 20 november 2017 verricht het onderzoeksvaartuig MV GONDOLA een milieu onderzoek voor de Kust van Suriname in het gebied vanaf de monding van de Marowijnerivier tot de monding van de Corantijnrivier en in het noorden tot een afstand van één en dertig Nautische Mijlen (31 NM). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:


             WGS’ 84
  Latitude       Longitude
06°15.034N   057°04.377’W
05°59.598’N  057°08.164’W
06°15.245’N  053°49.698’W
05°50.729’N  053°56.884’W

De MV GONDOLA zal alleen gedurende daglicht werkzaamheden uitvoeren. Het schip zal onderzeese operaties uitvoeren met apparatuur die wordt ingezet op de zeebodem en zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van anderhalf nautische mijlen (1.5 NM) van het schip MV GONDOLA te houden.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 16.

Contact persoon:
Vessel Master, Capt. Che Clement
Telefoon: +881677733162
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.56/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
ENVIRONMENT BASELINE SURVEY

From September 20th until November 20th, 2017 the survey vessel MV GONDOLA is conducting an environmental baseline survey along the Coast of Suriname. The survey area is between the entrances of the Marowijne and the Corantijn River and in the North till a distance of thirty one nautical miles (31 NM). The research area has the following coordinates:

              WGS’ 84
   Latitude        Longitude
06°15.034'N   057°04.377’W
05°59.598’N   057°08.164’W
06°15.245’N   053°49.698’W
05°50.729’N   053°56.884’W

The MV GONDOLA will only be conducting her activities during daylight. The vessel will be conducting sub-sea operations with equipment deployed to the seabed and will be restricted in maneuverability during operation.

Vessels are required to keep a safe distance of one and a half nautical miles (1.5 NM) from the ship MV GONDOLA.

Communication is through the VHF channel 16.

Person of contact:
Vessel Master, Capt. Che Clement
Phone: +881677733162
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.55/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 september 2017 zal het vaartuig Staatsolie 5 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 september 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 26 september 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.55/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 25th and 26th of September, 2017 the vessel Staatsolie 5 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On September 25th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On September 26th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.54/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van donderdag 21 september tot en met dinsdag 26 september 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen tussen de vaartuigen MV Nikator en MV Oriental Apoera.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84          Latitude            Longitude
A             06°15'.562 N         055° 04'.593 W
B             06° 15'.564 N        055° 05'.135 W
C             06° 15'.021 N        055° 05'.137 W
D             06° 15'.019 N        055° 04'.595 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

Maritieme Autoriteit Suriname,


NOTICE TO MARINERS NO.54/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Thursday 21st till Tuesday 26th of September 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred among the vessels MV Nikator and MV Oriental Apoera.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84        Latitude               Longitude
A            06° 15'.562 N            055° 04'.593 W
B            06° 15'.564 N            055° 05'.135 W
C            06° 15'.021 N            055° 05'.137 W
D            06° 15'.019 N            055° 04'.595 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.53/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Het boorschip Noble Bob Douglas zal van 1 oktober tot en met 15 november 2017 exploratie boringen voor de Kust van Suriname op de boorlocatie 08° 0’.095 N - 54° 14’.326 W (WGS 84) verrichten.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht een afstand van ten minste 1000 (duizend) meters van Noble Bob Douglas te houden.
De Offshore Support Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn: Breaux Tide, Torrens Tide, Far Scotsman en Kacey.

Let wel!
Communicatie geschiedt via de VHF op alle internationale kanalen 13, 16, 69, 72.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 1000 (duizend) meters van de boorlocatie.
• De Noble Bob Douglas is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.


De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.53/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

The offshore drillship Noble Bob Douglas will be conducting exploration drilling off the Coast of Suriname from October 1st till November 15th 2017 at the drilling location 08° 0’.095 N - 54° 14’.326 W (WGS 84).

In connection with the safety of shipping and other water users vessels are asked to keep a safe distance of 1000 (one thousand) metres of Noble Bob Douglas.
The Offshore Support Vessels (OSV) that will assist during the operations are: Breaux Tide, Torrens Tide, Far Scotsman and Kacey.

Please note:
• Communication is through the VHF, all international channels 13, 16, 69, 72.
• There is a SAFETY ZONE of 1000 (one thousand) metres from the drilling site.
• Noble Bob Douglas is not maneuverable and will display the relevant characters.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.52/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 15 en 16 september 2017 zal het vaartuig Staatsolie 5 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 15 september 2017 tussen 04:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 16 september 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.52/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 15th and 16th of September, 2017 the vessel Staatsolie 5 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On September 15th, 2017 between 04:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On September 16th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.51/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte naar BaZ NO.50/2017T, betreffende overlaadwerkzaamheden van houtblokken van het vaartuig MV Oriental Apoera naar het vaartuig MV Nalinee Naree voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de vaartuigen MV Galaxy Trader en MV Orion Trader vanaf 11 september 2017 ook aan deze operatie deelnemen.

Het publiek wordt gevraagd hiermee rekening te houden

NOTICE TO MARINERS NO.51/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP TRANSFER

With reference to NtM NO.50/2017T, regarding ship to ship transfer of round logs from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Nalinee Naree off the coast of Suriname, the public is informed that as per 11 September 2017 the MV Galaxy Trader and MV Orion Trader are also taking part in this operation.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.50/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van zaterdag 9 september tot en met dinsdag 19 september 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen tussen de vaartuigen MV Nalinee Naree en MV Oriental Apoera.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84     Latitude         Longitude
  A          06° 15'.562 N   055° 04'.593 W
  B          06° 15'.564 N   055° 05'.135 W
  C          06° 15'.021 N   055° 05'.137 W
  D          06° 15'.019 N   055° 04'.595 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.50/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Saturday 9th till Tuesday 19th of September 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred among the vessels MV Nalinee Naree and MV Oriental Apoera.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84    Latitude         Longitude
    A         06° 15'.562 N   055° 04'.593 W
    B         06° 15'.564 N   055° 05'.135 W
    C         06° 15'.021 N   055° 05'.137 W
    D         06° 15'.019 N   055° 04'.595 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.49/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
CORANTIJNRIVIER
VERBODEN ANKERGEBIED

Twee onderwater telecommunicatie kabels bevinden zich in het gebied tussen Springland en Bluffpunt in de Corantijnrivier. Het gebied dat is aangegeven door de onderstaande posities wordt hierdoor tot “verboden ankergebied” verklaard.

WGS ‘84    Latitude        Longitude
A            05° 54.976'N   057° 08.380'W
B            05° 54.331'N   057° 08.171'W
C            05° 55.721'N   057° 04.558'W
D            05° 55.977'N   057° 04.467'W

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.49/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CORANTIJN RIVER
NO ANCHORING AREA

There are two submarine telecommunication cables located in the area between Springland and Bluffpunt in the Corantijn River. The area, indicated by the following positions, is hereby declared as “no anchoring area”.

WGS ‘84     Latitude        Longitude
A             05° 54.976'N   057° 08.380'W
B             05° 54.331'N   057° 08.171'W
C             05° 55.721'N   057° 04.558'W
D             05° 55.977'N   057° 04.467'W

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.48/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 31 augustus en 1 september 2017 zal het vaartuig MT STAATSOLIE V vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 31 augustus 2017 tussen 04:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 1 september 2017 tussen 07:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.48/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 31st of August and 1st of September, 2017 the vessel MT STAATSOLIE V shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 31st , 2017 between 04:00 am – 06:00 pm and
2. On September 1st, 2017 between 07:00 am – 05:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.47/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 29 en 30 augustus 2017 zal het vaartuig MT STAATSOLIE V vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 29 augustus 2017 tussen 04:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 30 augustus 2017 tussen 07:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.47/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 29th and 30th of August, 2017 the vessel MT STAATSOLIE V shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 29th, 2017 between 04:00 am – 06:00 pm and
2. On August 30th, 2017 between 06:00 am – 05:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.46/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 27 en 28 augustus 2017 zal het vaartuig MV CARIBBEAN TRADER 00643 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 27 augustus 2017 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 28 augustus 2017 tussen 06:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.46/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 27th and 28th of August, 2017 the vessel MV CARIBBEAN TRADER 00643 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 27th , 2017 between 05:00 am – 05:00 pm and
2. On April 28th , 2017 between 06:00 am – 05:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.45/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte naar BaZ NO.41/2017T, betreffende overlaadwerkzaamheden van houtblokken van het vaartuig MV Oriental Apoera naar het vaartuig MV Atlantis Pride voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden zijn verlengd tot 27 augustus 2017.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84 Latitude Longitude
A 06° 15'.562 N 055° 04'.593 W
B 06° 15'.564 N 055° 05'.135 W
C 06° 15'.021 N 055° 05'.137 W
D 06° 15'.019 N 055° 04'.595 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

 

NOTICE TO MARINERS NO.45/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP TRANSFER

With reference to NtM NO.41/2017T, regarding ship to ship transfer of round logs from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Atlantis Pride off the coast of Suriname, the public is informed that the transfer operations will be extended until the 27th of August 2017.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84 Latitude Longitude
A 06° 15'.562 N 055° 04'.593 W
B 06° 15'.564 N 055° 05'.135 W
C 06° 15'.021 N 055° 05'.137 W
D 06° 15'.019 N 055° 04'.595 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.44/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 19 en 20 augustus 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 19 augustus 2017 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 20 augustus 2017 tussen 06:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 
NOTICE TO MARINERS NO.44/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 19th and 20th of August, 2017 the vessel MS Industrial Ace shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 19th, 2017 between 05:00 am – 05:00 pm and
2. On August 20th, 2017 between 06:00 am – 05:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.43/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte naar BaZ NO.41/2017T, betreffende overlaadwerkzaamheden voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden zijn verlengd tot 16 augustus 2017.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.43/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP TRANSFER

With reference to NtM NO.41/2017T, regarding ship to ship transfer off the coast of Suriname, the public is informed that the transfer operations will be extended until the 16th of August 2017.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.42/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 10 en 11 augustus 2017 zal de MV Industrial Aim vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 10 augustus 2017 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 11 augustus 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.42/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 10th and 11th of August, 2017 the MV Industrial Aim shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 10th , 2017 between 05:00 am – 05:00 pm and
2. On August 11th , 2017 between 06:00 am – 06:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.