header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.71/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 16 en 17 november 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:

1. Op 16 november 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 17 november 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.71/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 16th and 17th of November, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:

1. On November 16th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On November 17th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.70/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Van 20 november 2017 tot 20 januari 2018 zal het onderzoeksvaartuig “POLARCUS ADIRA” een 3D seismisch onderzoek verrichten in blok 48 op een afstand van 136 NM (Nautische Mijlen) voor de Kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

             WGS 84                                       WGS 84
    Latitude (N)  Longitude(W)         Latitude (N)  Longitude(W)
1  8° 47’.505N  55° 22’.519W     6   8° 17’.343N  54° 52’.486W
2  8° 47’.505N  54° 57’.481W     7   8° 16’.230N  54° 58’.720W
3  8° 17’.493N  55° 22’.516W     8    8° 17’.494N  55° 14’.303W
4  8° 32’.506N  54° 57’.483W
5  8° 32’.505N  54° 52’.482W

Het onderzoeksvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 4,1 knopen varen en seismische kabels slepen met een lengte van 10 kilometers. De ondersteuningsboot “Vos Athos”, de volgboten “Shannon” en “Andrea” en het bewakingsvaartuig “Jan van Gent” zullen de “POLARCUS ADIRA” assisteren bij de werkzaamheden.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12 en 16.

Let wel!
Het vaartuig “POLARCUS ADIRA” zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden van 15 km (vijftien kilometers) van het schip “POLARCUS ADIRA”.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.70/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

From November 20th, 2017 till the 20th of January, 2018 the survey vessel “POLARCUS ADIRA” will conduct a 3D seismic survey in block 48 at a distance of 136 NM (Nautical Miles) off the coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

               WGS 84                                      WGS 84
  Latitude (N)    Longitude(W)         Latitude (N)   Longitude(W)
1 8° 47’.505N   55° 22’.519W     6   8° 17’.343N   54° 52’.486W
2 8° 47’.505N   54° 57’.481W     7   8° 16’.230N   54° 58’.720W
3 8° 17’.493N   55° 22’.516W     8   8° 17’.494N   55° 14’.303W
4 8° 32’.506N   54° 57’.483W
5 8° 32’.505N   54° 52’.482W

The survey vessel will sail with an approximately speed of 4.1 knots and will tow seismic cables with a length of 10 kilometers. The support vessel “Vos Athos”, chase vessels “Shannon” and “Andrea” and the guard vessel “Jan van Gent” will assist “POLARCUS ADIRA” during operations.

Communication is through the VHF channel 12 and 16.

Notice!
During the operation the vessel “POLARCUS ADIRA” will be restrict in maneuverability.

Vessels shall keep a safe distance of 15 km (Fifteen Kilometers) “POLARCUS ADIRA”.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.69/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME NABIJ CORONIE
GEZONKEN DEKSCHUIT

Met referte naar BaZ NO.67/2017T betreffende drijvende houtblokken langs de Kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de dekschuit is gezonken op een afstand van ongeveer vijf nautische mijlen (5 NM) vanuit de kustlijn nabij Coronie op positie 5°56’.921 N - 56°11’.830W. De kaartdiepte is 4,6 m bij Laag Water Spring.
De gezonken dekschuit is gemarkeerd door middel van twee gele tonnen met geel knipperlicht.

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart het bovengenoemd gebied met voorzichtigheid te naderen.

NOTICE TO MARINERS NO.69/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SUNKEN PONTOON

With reference to NtM NO.67/2017T, regarding floating wood logs along the Coast of Suriname, the public is informed that the pontoon has sunk at a distance of about five nautical miles (5 NM) from the coastline near Coronie at position 5°56’.921 N - 56°11’.830W. The chart depth is 4.6 at Low Water Spring. The sunken pontoon is marked by two yellow barrels with yellow flashing light.

For safety reasons, all ships are requested to approach the above mentioned area with caution.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.68/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 12 en 13 november 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 12 november 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 13 november 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.68/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 12th and 13th of November, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On November 12th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On November 13th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.67/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KUST SURINAME, TEN NOORDEN VAN TOTNESS
DRIJVENDE HOUTBLOKKEN

Langs de Kust van Suriname, ten noorden van Totness drijven houtblokken op een afstand van ongeveer tien nautische mijlen (10 NM) vanuit de kustlijn.
De houtblokken zijn door het kapseizen van een voortgesleepte dekschuit losgeraakt op positie 05°59’.264N - 056°17’.092W en drijven in westelijke richting vanuit deze positie.
De sleepboot met dekschuit vaart richting LS-boei in de monding van de Surinamerivier

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart het bovengenoemd gebied met voorzichtigheid te naderen.

NOTICE TO MARINERS NO.67/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COAST OF SURINAME, NORTH OF TOTNESS
FLOATING WOOD LOGS

Along the Coast of Suriname, to the North of Totness, wood logs are floating at a distance of about ten nautical miles (10 NM) from the coastline.
The wood logs were detached during capsizing from a towed pontoon at position 05°59’.264N - 056°17’.092W and are floating westward from this position.
The pontoon with tug is now sailing towards LS-buoy at the entrance of the Suriname River.

For safety reasons, all ships are requested to approach the above mentioned area with caution.


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.66/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 2 en 3 november 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 2 november 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 3 november 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.66/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 2nd and 3rd of November, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On November 2nd, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On November 3rd, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.65/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
NICKERIE- EN SURINAMERIVIER
BODEMONDERZOEKEN

Van 31 oktober tot en met 1 november 2017 verricht het vaartuig Dreyfus bodemonderzoek, in de vaargeul van de Nickerierivier en vervolgens van 3 tot en met 4 november 2017 in de vaargeul van de Surinamerivier vanaf de monding (boei S8) tot Dijkveld (boei D4).

Het onderzoeksvaartuig Dreyfus is manoeuvreerbaar en vormt geen hinder voor de scheepvaart.

De communicatie geschiedt op VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.65/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
NICKERIE- AND SURINAME RIVER
SOIL RESEARCH

From October 31st till November 1st 2017 the survey vessel Dreyfus conducts soil research survey in the fairway of the Nickerie River and afterwards from November 3rd till November 4th 2017 in the fairway of the Suriname River from the entrance (buoy S8) till Dijkveld (buoy D4).

The survey vessel Dreyfus is maneuverable and does not constraint the shipping traffic.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.64/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER ,DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN STEIGER N.V.VABI

Van 30 oktober tot en met 6 november 2017 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van N.V. Vabi baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het baggervaartuig Elbe.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

      Latitude         Longitude
A  05° 46’.46 N   055° 09’.16 W
B  05° 46’.41 N   055° 09’.11 W
C  05° 46’.41 N   055° 09’.12 W
D  05° 46’.54 N   055° 09’.07 W

Het vaartuig Elbe zal af en aan varen op de route van de steiger NV Vabi naar de dumplocatie op Zee op één mijl ten noorden van boei LSB (06° 05'.78 N - 055 ° 12'.90 W).
De werkzaamheden zullen dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig Elbe zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.64/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREGDING ACTIVITIES NV VABI PORT FACILITY

From October 30th to November 6th, 2017 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the NV Vabi Port Facility with the dredging vessel Elbe.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

      Latitude        Longitude
A  05° 46’.46 N   055° 09’.16 W
B  05° 46’.41 N   055° 09’.11 W
C  05° 46’.41 N   055° 09’.12 W
D  05° 46’.54 N   055° 09’.07 W

The vessel Elbe will be navigating off and from the route NV Vabi Port Facility to the dump location at Sea which is one mile north of buoy LSB (06° 05'.78 N - 055 ° 12'.90 W)
The operations will take place around the clock. The vessel Elbe will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.63/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 29 en 30 oktober 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 29 oktober 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 30 oktober 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.63/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 29th and 30th of October, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 29th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 30th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.62/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER - VISSERSBANK
INFRASTRUCTURELE WERKZAAMHEDEN

Van 26 oktober tot en met 30 november 2017 zal het betonningsvaartuig Marwina infrastructurele werkzaamheden verrichten in de monding van de Surinamerivier in het gebied nabij Weg naar Zee, Vissersbank.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84         Latitude               Longitude
A                05° 56'.423 N        055° 11'.605 W
B                05° 58'.538 N        055° 13'.171 W
C                05° 58'.702 N        055° 12'.976 W
D                05° 57'.483 N        055° 12'.201 W
E                05° 56'.731 N         055° 11'.341 W

Er zullen drie (3) bakens geplaatst worden in het werkgebied. De bakens zullen tijdelijk voorzien zijn van gele knipperlichten, die niet gebruikt moeten worden voor navigatie doeleinden.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht een afstand van ten minste tweehonderd meters (200 m) van de Marwina te houden.

De communicatie geschiedt via VHF kanalen 12 en 16.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.62/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER - VISSERSBANK
INFRASTRUCTURAL ACTIVITIES


From October 26th till November 30th, 2017 the buoy tender Marwina will be conducting infrastructural activities at the entrance of the Suriname River in the vicinity of Weg naar Zee, Vissersbank.

The work area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84           Latitude          Longitude
A               05° 56'.423 N     055° 11'.605 W
B               05° 58'.538 N     055° 13'.171 W
C               05° 58'.702 N     055° 12'.976 W
D               05° 57'.483 N     055° 12'.201 W
E               05° 56'.731 N     055° 11'.341 W

Three (3) beacons will be placed in the work area. The beacons will be temporarily fitted with yellow flashing lights, which should not be used for navigation purposes.

For the safety of shipping and other water users, vessels are requested to keep a safe distance of two hundred metres (200 m) of the Marwina.

Communication is through VHF channels 12 and 16.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.61/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG


Op 19 en 20 oktober 2017 zal de Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 19 oktober 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 20 oktober 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

 

NOTICE TO MARINERS NO.61/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL


On the 19th and 20th of October, 2017 the Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 19th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 20th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.60/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 12 en 13 oktober 2017 zal het MS INDUSTRIAL AMA vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 12 oktober 2017 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 13 oktober 2017 tussen 06:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.60/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 12th and 13th of October, 2017 the MV INDUSTRIAL AMA shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 12th ,2017 between 05:00 am – 05:00 pm from Alkmaar to Moengo Port
2. On October 13th,2017 between 06:00 am – 05:00 pm from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.59/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 9 en 10 oktober 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 9 oktober 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 10 oktober 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.59/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 9th and 10th of October, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 9th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 10th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.58/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van zaterdag 7 oktober tot en met donderdag 12 oktober 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig MV Oriental Apoera naar het vaartuig MV Vigor SW.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84          Latitude            Longitude
A              06° 15'.562 N      055° 04'.593 W
B              06° 15'.564 N      055° 05'.135 W
C              06° 15'.021 N      055° 05'.137 W
D              06° 15'.019 N      055° 04'.595 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

 

NOTICE TO MARINERS NO.58/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Saturday 7th till Thursday 12th of October, 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Vigor SW.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84        Latitude                   Longitude
A              06° 15'.562 N          055° 04'.593 W
B              06° 15'.564 N          055° 05'.135 W
C              06° 15'.021 N          055° 05'.137 W
D              06° 15'.019 N          055° 04'.595 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.57/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 4 en 5 oktober 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 4 oktober 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 5 oktober 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.57/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 4th and 5th of October, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 4th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 5th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.