header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.86/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 30 en 31 december 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 30 december 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 31 december 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.86/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 30 en 31 december 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 30 december 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 31 december 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.85/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COPPENAME RIVIER – MONDING TIBITI
GEZONKEN PONTON


In de Coppenamerivier, acht honderd meter (800m) zuidelijk van de monding Tibiti rivier is een geladen ponton gezonken. De positie van de ponton is 5° 32.343'N - 55° 54.738'W en tijdelijk gemarkeerd met een gele onverlichte drijver.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en andere watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

 

NOTICE TO MARINERS NO.85/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COPPENAME RIVER – MOUTH OF TIBITI
SUNKEN PONTOON

In the Coppename River, eight hundred meter (800m) south of the mouth of the Tibiti River a loaded pontoon has sunk. The position of the pontoon is 5 ° 32.343'N - 55 ° 54.738'W and is temporarily marked with a yellow unlighted float.


For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area mentioned above with caution.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.84/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ NO.83/2017T, betreffende de overlaadwerkzaamheden voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden zijn verlengd tot 3 januari 2018.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

 

 

NOTICE TO MARINERS NO.84/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

With reference to NtM No.83/2017T, regarding the transshipment for the coast of Suriname, the public is informed that the ship to ship cargo transfer operations will be extended until the 3rd of January 2018.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.83/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 16 tot 26 december 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen tussen de MV Oriental Apoera en MV Venus Bay.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude        Longitude
A             06° 14'.031 N   055° 04'.600 W
B             06° 14'.031 N   055° 05'.141 W
C             06° 13'.490 N   055° 05'.143 W
D             06° 13'.489 N   055° 04'.600 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.83/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From 16th till 26th of December 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred among the MV Oriental Apoera and MV Venus Bay.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84    Latitude          Longitude
A             06° 14'.031 N   055° 04'.600 W
B             06° 14'.031 N   055° 05'.141 W
C             06° 13'.490 N   055° 05'.143 W
D             06° 13'.489 N   055° 04'.600 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.82/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 18 en 19 december 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 18 december 2017 tussen 04:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 19 december 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.82/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 18th and 19th of December, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On December 18th, 2017 between 04:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On December 19th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 81/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Van 20 december 2017 tot 20 februari 2018 zal het onderzoeksvaartuig MV GEOWAVE VOYAGER een 2D seismisch onderzoek verrichten in blok 48 op een afstand van honderd zeventien nautische mijlen (117 NM) voor de Kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

               WGS 84
Latitude (N)   Longitude(W)
1    8° 30’ N    54° 10’ W
2    7° 43’ N   54° 00’ W
3    7° 43’ N   53° 07’ W
4    8° 30’ N   52° 50’ W

Het onderzoeksvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 5 knopen varen en een seismische kabel met een lengte van 8 km slepen. De volgboot MV MELINDA B ADAMS zal MV GEOWAVE VOYAGER assisteren bij de werkzaamheden.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 16.

Let wel!
Het vaartuig MV GEOWAVE VOYAGER zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van minimaal vijf nautische mijlen (5 NM) van het schip MV GEOWAVE VOYAGER te houden.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.81/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

From December 20th, 2017 till the 20th of February, 2018 the survey vessel MV GEOWAVE VOYAGER will conduct a 2D seismic survey in block 48 at a distance of hundred seventeen nautical miles (117 NM) off the Coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

              WGS 84
  Latitude (N)     Longitude(W)
1      8° 30’ N     54° 10’ W
2      7° 43’ N     54° 00’ W
3      7° 43’ N     53° 07’ W
4      8° 30’ N     52° 50’ W

The survey vessel will sail with an approximate speed of 5 knots and will tow a seismic cable with a length of 8 kilometers. The chase vessel MV MELINDA B ADAMS will assist MV GEOWAVE VOYAGER during the operations.

Communication is through the VHF channel 16.

Notice!
During the operation the vessel MV GEOWAVE VOYAGER will be restricted in maneuverability.

Vessels should keep a safe distance of at least five nautical miles (5 NM) from the MV GEOWAVE VOYAGER.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.80/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING CORANTIJNRIVIER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN MV JAN DE HAAN

Van 16 tot en met 23 december 2017 zullen bergingswerkzaamheden van het wrak MV Jan de Haan plaatsvinden in de monding van de Corantijnrivier op de positie 06°03’.322N - 56°59’.121W (WGS 84).

De bergingswerkzaamheden zullen tussen 07:00 uur ’s morgens en 07:00 uur ’s avonds worden uitgevoerd met de ponton H283 en de sleepboot ORCA VI. Tijdens de operatie zal de H283 door middel van een 4 point mooring systeem worden verankerd en zal niet manoeuvreerbaar zijn.

Bij het naderen van bovenvermeld gebied is vermindering van de vaarsnelheid vereist. In verband met de veiligheid dient er een afstand van een halve nautische mijl (0.5 NM) tot de vaartuigen gehouden te worden.

Communicatie geschiedt als volgt:
Bergingsvaartuig H283 op het VHF kanaal 16
Salvage Master: Erik Boer
Telefoon 0031 6 23 57 53 42
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.80/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE, CORANTIJN RIVER
SALVAGE WORK MV JAN DE HAAN

From 16th till 23rd December, 2017 salvage operations of the wreck MV Jan de Haan will take place at the entrance of the Corantijn River at position 06°03’.322N - 56°59’.121W (WGS 84).

The salvage operations will take place from 07:00 – 19:00 hours and will be carried out by the salvage barge H283 and tugboat ORCA VI. During the operations the H283 will be anchored by a 4 point mooring system and will not be maneuverable.

When approaching the above mentioned area speed reduction is required. For safety reasons a distance of a half nautical mile (0.5 NM) should be kept from the vessels.

Communication is as follows:
Salvage barge H283 on VHF Channel: 16
Salvage Master: Erik Boer
Telephone 0031 6 23 57 53 42
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.79/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 9 en 10 december 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 9 december 2017 tussen 04:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 10 december 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.79/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 9th and 10th of December, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On December 9th, 2017 between 04:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On December 10th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.78/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 09 en 11 december 2017 zal het MS CARIBBEAN TRADER vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 09 december 2017 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 11 december 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 


NOTICE TO MARINERS NO.78/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 09th and 11th of December, 2017 the MV CARIBBEAN TRADER shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On December 09th , 2017 between 05:00 am – 17:00 pm from Alkmaar to Moengo Port
2. On December 11th, 2017 between 06:00 am – 18:00 pm from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.77/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 7 en 8 december 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 7 december 2017 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 8 december 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.77/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 7th and 8th of December, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On December 7th, 2017 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On December 8th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.76/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCA KANAAL
INFRASTRUCTURELE WERKZAAMHEDEN

Van 8 december 2017 tot en met 31 maart 2018 zullen infrastructurele werkzaamheden worden uitgevoerd in het Saramaccakanaal tussen Bruynzeel en Vabi met de dekschuit Colette.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS ‘84:

WGS ‘84    Latitude         Longitude
A            05° 47'.893 N   055° 10'.319 W
B            05° 47'.880 N   055° 10'.320 W

Er zal gewerkt worden van maandag tot en met zaterdag tussen 7:00 uur ’s morgens en 7:00 uur ’s avonds.
De dekschuit zal gedurende de werkzaamheden worden verankerd en is niet manoeuvreerbaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

In verband met de veiligheid en een vlot verloop van dit project wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd, het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen, vaart te verminderen en op een afstand van ten minste vijf (5) meter uit de buurt van de dekschuit te blijven.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.76/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA CHANNEL
INFRASTRUCTURAL ACTIVITIES

From December 8th 2017 to March 31st, 2018 infrastructural works will be conducted in the Saramacca channel between Bruynzeel and Vabi with the barge Colette.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS ‘84:

WGS ‘84    Latitude         Longitude
A             05° 47'.893 N   055° 10'.319 W
B             05° 47'.880 N   055° 10'.320 W

Work execution will be carried out from Monday to Saturday between 7:00 AM - 7:00 PM. During the operation the barge will be anchored and is not maneuverable.

Communication is through VHF channel 12.

For safety reasons and for the smooth running of this operation, mariners and other users are requested to approach the area with caution, to reduce speed and to keep a clear distance of at least five (5) meter from the barge.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.75/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van maandag 4 tot en met donderdag 7 december 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig MV Oriental Apoera op het vaartuig MV Magnate.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude         Longitude
A             06° 14'.031 N   055° 04'.600 W
B             06° 14'.031 N   055° 05'.141 W
C             06° 13'.490 N   055° 05'.143 W
D             06° 13'.489 N   055° 04'.600 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.75/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Monday 4th till Thursday 7th of December 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Magnate.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84     Latitude         Longitude
A            06° 14'.031 N   055° 04'.600 W
B            06° 14'.031 N   055° 05'.141 W
C            06° 13'.490 N   055° 05'.143 W
D            06° 13'.489 N   055° 04'.600 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.74/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER– REDE PARAMARIBO
LIVING LAB EVENEMENT

Op zondag 03 december 2017 zal er tussen 10:00 – 18:00 uur het Living Lab evenement worden gehouden in de Surinamerivier, waarbij er boottochten zullen plaatsvinden vanuit de Plattebrug in Paramaribo naar Meerzorg en terug gedurende de activiteiten.

Het afgebakend gebied wordt begrensd door de volgende coordinaten:

                         WGS ‘84
Naam   Latitude        Longitude
A         5° 49’.526N   55° 8’.870W
B         5° 49’.309N   55° 9’.588W
C         5° 48’.863N   55° 9’.502W
D         5° 49’.081N   55° 8’.804W

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en andere watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.74/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – REDE PARAMARIBO
LIVING LAB EVENT

On Sunday, December 3rd, 2017, the Living Lab event will be held in the Suriname River between 10:00 – 18:00 hours, where boat trips will take place from the flat bridge in Paramaribo to Meerzorg and back during the activities .

The restricted area is bounded by the following coordinates:

                        WGS ‘84
Name   Latitude        Longitude
A         5° 49’.526N    55° 8’.870W
B         5° 49’.309N    55° 9’.588W
C         5° 48’.863N    55° 9’.502W
D         5° 49’.081N    55° 8’.804W

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area mentioned above with caution.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.73/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 28 en 29 november 2017 zal het vaartuig INDUSTRIAL ACE vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:

1. Op 28 november 2017 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 29 november 2017 tussen 06:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.73/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 28th and 29th of November, 2017 the Motor Vessel INDUSTRIAL ACE shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:

1. On November 28th, 2017 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On November 29th, 2017 between 06:00 – 17:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.72/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG


Op 26 en 27 november 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 26 november 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 27 november 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.72/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL


On the 26th and 27th of November, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On November 26th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On November 27th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.