header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.20/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 4 en 5 mei 2016 zal het vaartuig MV Industrial Aim vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier tussen 6:00 ’s morgens en 6:00 ’s avonds passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.20/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On 4th and 5th of May, 2016 the vessel MV Industrial Aim shall pass the villages
along the Cottica River between 6:00 am – 6:00 pm, starting from Alkmaar towards Moengo Dock and back.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.19/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
BOORACTIVITEITEN

Van 1 mei tot 31 juli 2016 zal het boorplatform “Ralph Coffman – ROWAN” op 75 NM (Nautische Mijlen) voor de Kust van Suriname booractiviteiten verrichten op de locatie
07 ̊ 13’.9 N – 055 ̊ 11’.2 W (WGS’84) en zal worden geassisteerd door de AHTS (Anchor Handling Tug Supply) vaartuigen “Armada Tuah 104” en “Armada Tuah 107”.

Let wel:
• Communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.
• Er geldt een VERBODEN VAARZONE op een afstand van 500 meters van het boorplatform.
• In verband met de veiligheid wordt gevraagd een afstand van 2.6 NM (Nautische Mijlen) te houden van het boorplatform.
• Het boorplatform “Ralph Coffman – ROWAN” is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

Contactpersonen:
Naam: Mr. William Ting/ Mr. Rick Harris
Telefoon: +6019-8846073
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.19/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
DRILLING ACTIVITIES

From 1st May to 31st July, 2016 the Oil Rig “Ralph Coffman – ROWAN” will perform drilling activities at 75 NM (Nautical Miles) off the Coast of Suriname at location
07 ̊ 13’.9 N – 055 ̊ 11’.2 W (WGS’84) and will be assisted by the AHTS (Anchor Handling Tug Supply) vessels “Armada Tuah 104” and “Armada Tuah 107”.

Please note:
• Communication is through the VHF channel 12 and 16.
NO SAILING ZONE of 500 metres distance from the Oil Rig.
• For safety reasons a clearance of 2.6 Nautical Miles from the Oil Rig is requested.
• The Oil Rig “Ralph Coffman – ROWAN” is not maneuverable and will be displaying the relevant characters.

Point of contact:
Name: Mr. William Ting / Mr. Rick Harris
Telephone: +6019-8846073
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.18/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN KULDIPSINGH PORT FACILITY

Van 25 tot 28 april 2016 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Kuldipsingh Port Facility” baggerwerkzaamheden plaatsvinden. De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd door het vaartuig “Kraaneiland 1”.

Het werk gebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS’ 84:

              Latitude             Longitude
A          05° 46’.52 N      055° 09’.18 W
B          05° 46’.51 N      055° 09’.19 W
C          05° 46’.51 N      055° 09’.17 W
D         05° 46’.50 N      055° 09’.18 W

Het vaartuig zal af en aan varen op de route “Kuldipsingh Port Facility’’(05° 46’.57 N - 055° 09’.24 W) naar de dumplocatie te Peperpot (05° 46’.00 N - 055° 07’.58 W) en zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

 

NOTICE TO MARINERS NO.18/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAMERIVER, DIJKVELDBANK
DREGDING ACTIVITIES KULDIPSINGH PORT FACILITY

From 25th to 28th of April, 2016 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of "Kuldipsingh Port Facility". The operations will take place around the clock (24 hours) with the vessel “Kraaneiland 1".

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

                    Latitude            Longitude
A                05° 46’.52 N     055° 09’.18 W
B                05° 46’.51 N     055° 09’.19 W
C                05° 46’.51 N    055° 09’.17 W
D               05° 46’.50 N     055° 09’.18 W

The vessel will be navigating off and from the route "Kuldipsingh Port Facility" (05° 46'.57 N - 055° 09'.24 W) to the dump location at Peperpot (05° 46'.00 N - 055 ° 07'.58 W) and will have limited maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.17/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 20 en 21 april 2016 zal het vaartuig MV Industrial More vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier tussen 09:00 ’s morgens en 5:00 ’s middags passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.17/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On 20th and 21st of April, 2016 the vessel MV Industrial More shall pass the villages along the Cottica River between 09:00 am – 5:00 pm, starting from Alkmaar towards Moengo Dock and back.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.16/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN KULDIPSINGH PORT FACILITY

Van 13 tot 16 april 2016 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Kuldipsingh Port Facility” baggerwerkzaamheden plaatsvinden. De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd door het vaartuig “Kraaneiland 1”.

Het werk gebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

      Latitude         Longitude
A   05° 46’.52 N   055° 09’.18 W
B   05° 46’.51 N   055° 09’.19 W
C   05° 46’.51 N   055° 09’.17 W
D   05° 46’.50 N   055° 09’.18 W

Het vaartuig zal af en aan varen op de route “Kuldipsingh Port Facility“ (05° 46’.57 N - 055° 09’.24 W) naar de dumplocatie te Peperpot (05° 46’.00 N - 055° 07’.58 W) en zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.16/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAMERIVER, DIJKVELDBANK
DREGDING ACTIVITIES KULDIPSINGH PORT FACILITY

From 13th to 16th April, 2016 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of "Kuldipsingh Port Facility". The operations will take place around the clock (24 hours) with the vessel “Kraaneiland 1".

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

       Latitude        Longitude
A   05° 46’.52 N   055° 09’.18 W
B   05° 46’.51 N   055° 09’.19 W
C   05° 46’.51 N   055° 09’.17 W
D   05° 46’.50 N   055° 09’.18 W

The vessel will be navigating off and from the route "Kuldipsingh Port Facility" (05° 46'.57 N - 055° 09'.24 W) to the dump location at Peperpot (05° 46'.00 N - 055 ° 07'.58 W) and will have limited maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.15/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
TRINIDAD – VOOR DE KUST VAN SURINAME
SLEPEN VAN BOORPLATFORM

Van 15 tot 27 april 2016 zal het boorplatform “Ralph Coffman – ROWAN” vanuit Chaguaramas Bay, Trinidad worden gesleept naar een locatie op 75 NM (nautische mijlen) voor de Kust van Suriname door de AHTS (Anchor Handling Tug Supply) vaartuigen “Armada Tuah 104” en “Armada Tuah 107” met een sleepafstand van 500 meters en een snelheid van 2,7 knopen.

De sleeproute is als volgt:

     Waypoint               Coördinaten in WGS 84
1 (Vertrekpunt)            10° 38’.8 N - 061° 38’.6 W
2                               10° 39’.0 N - 061° 47’.0 W
3                               10° 42’.0 N - 061° 47’.0 W
4                               10° 56’.0 N - 061° 20’.7 W
5                               10° 48’.1 N - 060° 31’.3 W
6                               09° 51’.0 N - 060° 44’.1 W
7                               08° 28’.6 N - 058° 40’.1 W
8 (Bestemmingspunt)    07° 13’.5 N - 055° 11’.1 W

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart verzocht een afstand van ten minste 1 NM (nautische mijl) van het boorplatform te houden gedurende de sleep en na aankomst op locatie. Tijdens het slepen zullen de vaartuigen en het boorplatform beperkt manoeuvreerbaar zijn en zullen zij de relevante tekens voeren.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

Contactpersonen:
Naam: Mr. William Ting/ Mr. Rick Harris
Telefoon: +6019-8846073
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.15/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
TRINIDAD – OFF THE COAST OF SURINAME
OIL RIG MOVE

From 15th to 27th of April, 2016 the Oil Rig “Ralph Coffman – ROWAN” will be towed from Chaguaramas Bay, Trinidad to a location 75 NM (Nautical Miles) off the Coast of Suriname by the AHTS (Anchor Handling Tug Supply) vessels “Armada Tuah 104” and “Armada Tuah 107” with a towing distance of 500 meters and a speed of 2.7 knots.

The tow route is as follows:

    Waypoint        Coördinaten in WGS 84
1 (Starting point)  10° 38’.8 N - 061° 38’.6 W
2                        10° 39’.0 N - 061° 47’.0 W
3                        10° 42’.0 N - 061° 47’.0 W
4                        10° 56’.0 N - 061° 20’.7 W
5                        10° 48’.1 N - 060° 31’.3 W
6                        09° 51’.0 N - 060° 44’.1 W
7                        08° 28’.6 N - 058° 40’.1 W
8 (Arrival point)    07° 13’.5 N - 055° 11’.1 W

Vessels are requested to keep a safe distance of at least 1 NM (Nautical Mile) from the Oil Rig during towing and after arrival at location. During towing the vessels and the Oil Rig will have limited unmanoeuvrability and will display the relevant characters.

Communication is through VHF channel 12 and 16.

Point of contact:
Name: Mr. William Ting / Mr. Rick Harris
Telephone: +6019-8846073
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.14/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN PONTON

Aan de rechteroever van de Surinamerivier nabij de boei D8, worden bergingsactiviteiten uitgevoerd tot en met 24 maart 2016. Het betreft hierbij het bergen van een gezonken ponton en graafmachine nabij positie 05° 45’.233 N - 055° 07’.086 W (WGS 84).

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de motordekschuit “Francois” tussen 6:00 uur ’s morgens en 6:00 uur ’s avonds.

Communicatie geschiedt als volgt:
Op het VHF kanaal 12
Motordekschuit Francois
Contact persoon: Pargash Antonie
Mobiel: 8643406

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

NOTICE TO MARINERS NO.14/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVIER, DIJKVELDBANK
SALVAGE WORK SUNKEN BARGE

On the right bank of the Suriname River near buoy D8, salvage operations are carried out until March 24th, 2016. It concerns salvaging of a sunken barge and excavator near the position 05° 45’.233 N - 055° 07’.086 W (WGS 84).

Work executions are carried out with the vessel “Francois” between 6.00 AM- 6.00 PM.

Communication carried out:
Through the VHF channel 12
Barge Francois
Contact persoon: Pargash Antonie
Mobile phone: 8643406

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.13/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
ONDERZOEKSWERKZAAMHEDEN

Van 26 tot 28 maart 2016 zal het vaartuig “MV Sea Service” een side scan onderzoek verrichten voor de Kust van Suriname nabij de locatie 07° 13’.947 N - 055° 11’.195 W
(WGS 84).

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht een afstand van ten minste vijfhonderd (500) meters van het onderzoek vaartuig te houden. Het vaartuig zal gedurende het onderzoek beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal gedurende het onderzoek de relevante tekens voeren.

Communicatie geschiedt op het VHF kanaal 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.13/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COAST OF SURINAME
RESEARCH ACTIVITIES

From 26th till 28th of March 2016, the vessel “MV Sea Service” will be conducting a side scan survey off the Coast of Suriname near the location 07° 13’.947 N - 055° 11’.195 W (WGS 84).

Vessels must keep a safe distance of at least five hundred (500) metres from "MV Sea Service" during the above mentioned period. The vessel will be restricted in maneuverability during the survey and will display the relevant characters.

Communication is through the VHF channel 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.12/2016P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COERMOTIBORIVIER – NABIJ SURALCO STEIGER
GEZONKEN BARGE MNO-9 VERWIJDERD

Met referte aan BaZ NO.08/2016T betreffende de berging van de gezonken ponton “MNO-9” in de Coermotiborivier nabij de steiger van Suralco, wordt ter algemene kennis gebracht dat de ponton en haar lading verwijderd zijn.

De positie van de gezonken ponton was: 05° 38’.218 N - 054° 18’.694 W (WGS84).

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.12/2016P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COERMOTIBO RIVER – VICINITY SURALCO JETTY
SUNKEN BARGE MNO-9 REMOVED

With reference to NtM NO.08/2016T regarding the salvage of the sunken barge “MNO-9” in the Coermotibo River near Suralco jetty, the public is informed that the barge and its load have been removed.

The position of the sunken barge was: 05° 38’.218 N - 054° 18’.694 W (WGS84).

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.11/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER –RAC A RAC
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 5 tot 7 maart 2016 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd te Rac A Rac, ten zuiden van Paranam. De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht plaatsvinden.

Er zullen klinkers worden overgeladen van de M/V UBC MIAIMI naar de M/V GALAXY TRADER en M/V ORION TRADERS.

Het werk gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84                  Latitude                      Longitude
                           Rac A Rac
                          05 37 26.63 N              55 03 27.92 W
                          05 37 15.07 N              55 03 29.17 W
                          05 37 01.51 N              55 02 48.36 W
                          05 37 09.51 N              55 02 45.01 W

Communicatie geschiedt op VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.11/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – RAC A RAC
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From 5 to 7 March 2016, ship to ship transfer of cargo will take place around the clock at Rac A Rac, south of Paranam.

Clinkers will be transferred from the M/V UBC MIAIMI to M/V GALAXY TRADER and M/V ORION TRADER.

The work area is indicated by the following coordinates

WGS’ 84                                     Latitude                Longitude
                     Rac A Rac
                                              05 37 26.63 N       55 03 27.92 W
                                              05 37 15.07 N       55 03 29.17 W
                                              05 37 01.51 N       55 02 48.36 W
                                              05 37 09.51 N       55 02 45.01 W

Communication is through the VHF channel 12.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.10/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 6 en 7 maart 2016 zal het vaartuig MV Industrial Aim vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen aan de Cotticarivier tussen 9:00 ’s morgens en 5:00 ’s middags passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.10/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On 6 and 7 March, 2016 the vessel MV Industrial Aim shall pass the villages along the Cottica River between 9:00 am – 5:00 pm, starting from Alkmaar towards Moengo Dock and back.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.09/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – VOOR DE MOLEN STEIGER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN WRAK “JUNIOR JO”

In de Surinamerivier voor de steiger van De Molen vinden er bergingsactiviteiten plaats van het wrak ”Junior Jo” (WGS’84: 05°47’.676 N – 055°9’.725 W) tot 09 maart 2016. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een werkponton.

De ponton is tijdens de bergingswerkzaamheden niet manoeuvreerbaar.

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd een afstand van ten minste vijf en veertig (45) meter uit de buurt van het werkgebied te blijven.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.09/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – AT THE JETTY OF “DE MOLEN”
SALVAGE WORKS OF WRECK “JUNOIR JO”

In the Suriname River at the jetty of” De molen”, salvage works of the wreck “Junior Jo” (WGS’84: 05°47’.676 N – 055°9’.725 W) are taking place till 9th of March, 2016. The activities will be executed with a work pontoon.

The pontoon will be restricted in maneuverability during salvage works.

For safety reasons mariners and other users are requested to keep a clear distance of at least forty five (45) metre from the work area.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.08/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COERMOTIBORIVIER – NABIJ SURALCO STEIGER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN BARGE MNO-9

In de Coermotiborivier, nabij de steiger van Suralco zullen van 27 februari tot 30 april 2016 bergingsactiviteiten plaatsvinden van de gezonken ponton “MNO-9”. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met de barge “OSLO” en de sleepboot “SEA BRAVO”.

De positie van de gezonken ponton is 05° 38’.218 N - 054° 18’.694 W (WGS84).

De barge “OSLO” zal vanwege de verankering in de rivier niet manoeuvreerbaar zijn. De ankers zijn gemarkeerd door twee (2) gele boeien.

De communicatie geschiedt als volgt:
Tug Sea Bravo
VHF Kanaal 12
Contact persoon: Kapitein Frank Kamp
Mobiel: 00-597-8904425
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het werkgebied zal gedurende deze periode niet toegankelijk zijn voor de scheepvaart met uitzondering van de kleine lokale vaartuigen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.08/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COERMOTIBO RIVER – VICINITY SURALCO JETTY
SALVAGE WORKS SUNKEN BARGE MNO-9

In the Coermotibo River, in the vicinity of the Suralco jetty salvage works of the sunken barge MNO-9 will take place from February 27th to April 30th, 2016. The activities will be executed with the barge "OSLO" and the tug "SEA BRAVO".

The position of the sunken barge is 05° 38’.218 N - 054° 18’.694 W (WGS84).

Barge ‘OSLO’ will not be maneuverable due to its anchoring in the river. Its anchors are marked by two (2) yellow buoys.

Communication is as follows:
Tug Sea Bravo
VHF Channel 12
Contact person: Captain Frank Kamp
Mobile: 00-597-8904425
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

During this period, the working area will not be accessible for shipping, with the exception of the small local vessels.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.7/2016P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER – NABIJ BOOMAKKER
GEZONKEN BARGE K110 VERWIJDERD

Met referte aan BaZ NO.47/2015 betreffende de berging van de gezonken barge “K110” in de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker, wordt ter algemene kennis gebracht dat de barge en bijbehorende markeringen verwijderd zijn.

De posities waren (WGS 84):

K110  05° 51’.90 N - 054° 38’.40 W
Boei   01 05° 52’.04 N - 054° 38’.47 W
Boei   03 05° 51’.96 N - 054° 38’.44 W

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.7/2016P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER – NEAR BOOMAKKER
SUNKEN BARGE K110 REMOVED

With reference to NtM NO.47/2015 regarding the salvage of the sunken barge “K110” in the Cottica River near Boomakker, the public is informed that the barge and its marks have been removed.

The positions were (WGS84):

K110  05° 51’.90 N - 054° 38’.40 W
Buoy  01 05° 52’.04 N - 054° 38’.47 W
Buoy  03 05° 51’.96 N - 054° 38’.44 W

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.6/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – DOMBURG
INFRASTRUCTURELE WERKZAAMHEDEN MARKTPLAATS

Tot 25 maart 2016 zullen infrastructurele werkzaamheden plaatsvinden langs de linkeroever van de Surinamerivier in de omgeving van de marktplaats te Domburg.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS84:

A 05° 42’.19 N - 055° 04’.96 W
B 05° 42’.21 N - 055° 04’.94 W
C 05° 42’.05 N - 055° 04’.65 W
D 05° 42’.02 N - 055° 04’.66 W

Er zal worden gewerkt van maandag tot en met zaterdag tussen 7:00 uur ’s morgens en 7:00 uur ’s avonds vanuit de sleepboot “KULDIPSINGH 05” en een ponton.

De communicatie geschiedt via VHF kanalen 12 en 8.

In verband met de veiligheid en een vlot verloop van dit project wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen, vaart te verminderen en een afstand van ten minste vijftig (50) meter uit de buurt van de vaartuigen te blijven.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.6/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – DOMBURG
INFRASTRUCTURE WORK MARKETPLACE

Until March 25th, 2016 infrastructural activities will take place along the left bank of the Suriname River in the vicinity of the marketplace of Domburg.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

A 05° 42’.19 N - 055° 04’.96 W
B 05° 42’.21 N - 055° 04’.94 W
C 05° 42’.05 N - 055° 04’.65 W
D 05° 42’.02 N - 055° 04’.66 W

Work execution will be carried out from Monday to Saturday between 7:00 AM -7:00 PM with the tug “KULDIPSINGH 05” and a barge.

Communication is through VHF channel 12 and 8.

For safety reasons and for the smooth running of this operation, mariners and other users are requested to approach the area with caution, to reduce speed and to keep a clear distance of at least fifty (50) metre from the vessels.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.