header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.50/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KUST VAN SURINAME
HALF GEZONKEN BOOT OP DRIFT

Het half gezonken vissersvaartuig “PORAQUE MORTE” met netten is gesignaleerd op positie 08°05.5’N 055°26.3’W op een afstand van 127 NM ( honderd en zevenentwintig nautische mijlen) voor de kust van Suriname. Het vaartuig drijft onverlicht 265° in westwaartse richting met een snelheid van ongeveer 1.2 knopen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.50/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
HALF SUNKEN BOAT ON DRIFT

The half sunken fishing vessel “PORAQUE MORTE” is seen with nets on the position 08°05.5’N 055°26.3’W at 127 NM (hundred and twenty-seven Nautical Miles) off the coast of Suriname. The vessel floats unlit 265° in westward direction at a speed of approximately 1.2 knots.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.49/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 15 en 16 October 2016 zal het vaartuig MS INDUSTRIAL MORE tussen 06:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.49/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 15th and 16th of October, 2016 the vessel MS INDUSTRIAL MORE shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.48/2016P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – VOOR DE STEIGER VAN DE MOLEN
WRAK JUNIOR JO VERWIJDERD

Met referte aan BaZ no.09/2016T betreffende de berging van het wrak “JUNIOR JO” (WGS’ 84: 05° 47’.676 N - 055° 9’.725 W ) in de Surinamerivier voor de steiger De Molen, wordt ter algemene kennis gebracht dat het wrak verwijderd is.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.48/2016P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER – AT THE JETTY OF DE MOLEN
WRECK JUNIOR JO REMOVED

With reference to NtM no.09/2016T regarding the salvage of the wreck “JUNIOR JO” (WGS’ 84: 05° 47’.676 N - 055° 9’.725 W)” in the Suriname River at the jetty of De Molen, the public is informed that the wreck has been removed.


All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.47/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
ONTKERNINGSONDERZOEK IN DIEP WATER

Van 26 september tot 8 oktober 2016 zal het onderzoeksvaartuig R/V PROTEUS een zuiger ontkerningsonderzoek uitvoeren op een afstand van 75 NM (Nautische Mijlen) voor de Kust van Suriname in blok 47 en blok 54 en wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                 WGS ‘84
     Latitude (N)      Longitude(W)
1  7° 33’.480 N    54° 38'.160 W
2  7° 43'.560 N    53° 58'.020 W
3  8° 40'.800 N    54° 19'.320 W
4  8° 37'.140 N    54° 46'.980 W

Het onderzoeksvaartuig zal op 30 plaatsen in blok 47 en blok 54 zuiger ontkernen.
Het vaartuig zal per station minder dan twee uren bezig zijn en kan snel verplaatst worden indien gevraagd.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 16.

Contact persoon: Master, Capt. Miguel Diaz Ruiz
Telefoon: 203 346 7670
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.47/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
CORING RESEARCH IN DEEP WATER

From September 26th till the 8th of October, 2016 the research vessel R/V PROTEUS will conduct piston coring in deep water at a distance of 75 NM (Nautical Miles) off the coast of Suriname in block 47 and block 54 and is bounded by the following coordinates:

                  WGS ‘84
     Latitude (N)      Longitude(W)
1  7° 33’.480 N    54° 38'.160 W
2  7° 43'.560 N    53° 58'.020 W
3  8° 40'.800 N    54° 19'.320 W
4  8° 37'.140 N    54° 46'.980 W

The research vessel will piston cores on 30 sites in block 47 and block 54.
The vessel will be on station for less than two hours per station and can be quickly moved if requested.

Communication is through the VHF channel 16.

Peron of contact: Master, Capt. Miguel Diaz Ruiz
Phone: 203 346 7670
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.46/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Van 29 september 2016 tot 1 februari 2017 zal het onderzoeksvaartuig “OCEANIC SIRIUS” een seismisch onderzoek verrichten op een afstand van 90 NM (negentig Nautische Mijlen) voor de Kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                  WGS 84                                      WGS 84
     Latitude (N)     Longitude(W)        Latitude (N)    Longitude(W)
1  07 ̊ 55’.00 N   056 ̊ 12’.00 W   4   08 ̊ 41’.26 N   054 ̊ 38’.24 W
2  08 ̊ 30’.00 N   056 ̊ 05’.30 W   5   07 ̊ 23’.20 N   054 ̊ 39’.12 W
3  08 ̊ 41’.39 N   055 ̊ 59’.08 W   6   07 ̊ 23’.32 N   056 ̊ 13’.16 W

Het onderzoeksvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen varen en seismische kabels met een lengte van 8000 meters en een breedte van 1500 meters slepen. De volgboten “7-Waves ” en “7-Oceans” en het bevoorradingsvaartuig “Bourbon Petrel” zullen de “OCEANIC SIRIUS” assisteren bij de werkzaamheden.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 12 of 16.

Let wel!
De OCEANIC SIRIUS zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens vertonen.

Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden van 6 NM (zes Nautische Mijlen) van het achterschip en 2 NM (twee Nautische Mijlen) aan de voorzijde en weerskanten van het schip “OCEANIC SIRIUS”.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.46/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

From September 29th, 2016 till February 1st, 2017 the survey vessel “OCEANIC SIRIUS” will conduct a seismic research at 90 NM (ninety Nautical Miles) off the coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

                    WGS 84                                      WGS 84
      Latitude (N)     Longitude(W)        Latitude (N)    Longitude(W)
1   07 ̊ 55’.00 N    056 ̊ 12’.00 W   4   08 ̊ 41’.26 N   054 ̊ 38’.24 W
2   08 ̊ 30’.00 N    056 ̊ 05’.30 W   5   07 ̊ 23’.20 N   054 ̊ 39’.12 W
3   08 ̊ 41’.39 N    055 ̊ 59’.08 W   6   07 ̊ 23’.32 N   056 ̊ 13’.16 W

The survey vessel will sail with an approximate speed of 4.5 knots and will tow seismic cables with a length of 8000 meters over a width of 1500 meters. The chase boats
“7-Waves” and “7-Oceans” and the supply vessel “Bourbon Petrel” will assist the “OCEANIC SIRIUS” during the operations.

Communication is through the VHF channel 12 or 16.

Notice!
During the operation the “OCEANIC SIRIUS” will be restricted in maneuverability and will display the relevant character.

Vessels are required to keep a safe distance of 6 NM (six Nautical Miles) astern and 2 NM (two Nautical Miles) on the front and each side of the ship “OCEANIC SIRIUS”.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.45/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N4 VERVANGEN

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken N4 is vervangen door boei N4 op onder vermelde positie.

Naam  Positie in datum: WGS‘84    Kleur   Karakter   Type
  N4     05° 59’.612N – 57° 00’.800W  Groen   Iso.G.4s     Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.45/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N4 REPLACED

Hereby the public is informed that the beacon N4 is replaced by buoy N4 in the position mentioned below.

Name  Position in datum: WGS‘84   Colour  Character  Type
  N4     05° 59’.612N – 57° 00’.800W   Green     Iso.G.4s     Buoy

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.44/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN KULDIPSINGH PORT FACILITY

Van 17 september tot en met 9 oktober 2016 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier ten noorden van de steiger van “Kuldipsingh Port Facility” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het vaartuig Kraaneiland 1.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

       Latitude            Longitude
A   05° 46’.75 N    055° 09’.31 W
B   05° 46’.68 N    055° 09’.33 W
C   05° 46’.59 N    055° 09’.27 W
D   05° 46’.64 N    055° 09’.22 W

Het vaartuig Kuldipsingh 02 met haar ponton zal af en aan varen op de route “Kuldipsingh Port Facility’’(05° 46’.57 N - 055° 09’.24 W) naar de dumplocatie te Peperpot (05° 46’.00 N - 055° 07’.58 W).

De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig Kraaneiland 1 zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.44/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREGDING ACTIVITIES KULDIPSINGH PORT FACILITY

From September 17th till October 9th, 2016 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River north of the jetty of "Kuldipsingh Port Facility" with the vessel Kraaneiland 1.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

         Latitude             Longitude
A    05° 46’.75 N     055° 09’.31 W
B    05° 46’.68 N     055° 09’.33 W
C    05° 46’.59 N     055° 09’.27 W
D    05° 46’.64 N     055° 09’.22 W

The vessel Kuldipsingh 02 with its pontoon will be navigating back and forth the route "Kuldipsingh Port Facility" (05° 46'.57 N - 055° 09'.24 W) to the dump location at Peperpot (05° 46'.00 N - 055 ° 07'.58 W).

The operations will take place around the clock (24 hours). The vessel Kraaneiland 1 will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.43/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Met referte aan BaZ no.42/2016T betreffende de passage van het vaartuig MV Industrial Aim, wordt ter algemene kennis gebracht dat de datum gewijzigd is naar 16 en 17 september 2016. Het vaartuig zal tussen 6:00 – 18:00 uur varen vanuit Nieuwe Haven richting Moengo Haven en terug naar Alkmaar en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.43/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

With reference to NtM no.42/2016T regarding the passage of the vessel MV Industrial Aim, the public is informed that the date has been changed to the 16th and 17th of September, 2016. The vessel shall sail from Nieuwe Haven to Moengo Port and back to Alkmaar between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 am – 5:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.42/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 15 en 16 september 2016 zal het vaartuig MV Industrial Aim tussen 6:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 – 17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.42/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 15th and 16th of September, 2016 the vessel MV Industrial Aim shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.41/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 8 en 9 september 2016 zal het vaartuig MOTION SCAN tussen 6:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.41/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 8th and 9th of August, 2016 the vessel MOTION SCAN shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.40/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING CORANTIJNRIVIER
HYDROGRAFISCHE METINGEN

Van 5 september tot 2 oktober 2016 zal het opmetingsvaartuig MV MARWINA hydrografische metingen verrichten in de monding van de Corantijnrivier. Het gebied is begrensd door de volgende coördinaten:

                      WGS 84
      Latitude (N)       Longitude(W)
1   06 ̊ 02’.713 N    057 ̊ 09’.057 W
2   05 ̊ 56’.029 N    057 ̊ 08’.530 W
3   05 ̊ 56’.058 N    057 ̊ 04’.405 W
4   05 ̊ 59’.397 N    056 ̊ 58’.509 W
5   06 ̊ 02’.716 N    056 ̊ 58’.483 W

De metingen zullen dagelijks van 7:00 uur ’s morgens tot 7:00 uur ’s avonds plaatsvinden. Het opmetingsvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen varen, zal tijdens de meting beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens vertonen.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.40/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE CORANTIJN RIVER
HYDROGRAPHIC SURVEYS

From September 5th till October 2nd, 2016 the survey vessel MV MARWINA will conduct hydrographic surveys at the entrance of the Corantijn River. The survey will take place in the area with the following coordinates:

                     WGS 84
      Latitude (N)      Longitude(W)
1  06 ̊ 02’.713 N   057 ̊ 09’.057 W
2  05 ̊ 56’.029 N   057 ̊ 08’.530 W
3  05 ̊ 56’.058 N   057 ̊ 04’.405 W
4  05 ̊ 59’.397 N   056 ̊ 58’.509 W
5  06 ̊ 02’.716 N   056 ̊ 58’.483 W

The surveys will be performed daily from 7:00 am – 7:00 pm. The survey vessel will navigate with an approximate speed of 4.5 knots, will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.

Communication is through the VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.39/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VÓÓR DE KUST VAN SURiNAME
HYDROGRAFISCHE METINGEN

Met referte aan BaZ NO. 36/2016T betreffende hydrografische metingen vóór de Kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat van 22 tot 31 augustus 2016 met het opmetingsvaartuig MV MARWINA zal worden gemeten in het gebied begrensd door de volgende coördinaten:

                         WGS 84
        Latitude (N)            Longitude(W)
1   06 ̊ 01’.406 N            055 ̊ 59’.788 W
2   05 ̊ 48’.915 N            055 ̊ 59’.836 W
3   05 ̊ 56’.569 N            057 ̊ 08’.312 W
4   06 ̊ 07’.459 N            057 ̊ 08’.613 W
5   06 ̊ 13’.504 N            056 ̊ 59’.928 W

Het opmetingsvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen varen, zal tijdens de meting beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens vertonen.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.39/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
BEFORE THE COAST OF SURINAME
HYDROGRAPHIC SURVEYS

With reference to NtM NO.36/2016T regarding hydrographic surveys before the Coast of Suriname, the public is informed that from 22nd till 31st August, 2016 the survey vessel MV MARWINA will continue its survey in the area with the following coordinates:

                    WGS 84
       Latitude (N)      Longitude(W)
1   06 ̊ 01’.406 N     055 ̊ 59’.788 W
2   05 ̊ 48’.915 N     055 ̊ 59’.836 W
3   05 ̊ 56’.569 N     057 ̊ 08’.312 W
4   06 ̊ 07’.459 N     057 ̊ 08’.613 W
5   06 ̊ 13’.504 N     056 ̊ 59’.928 W

The survey vessel will sail with an approximately speed of 4.5 knots, will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.

Communication is through the VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.38/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Met referte aan BaZ NO.37/2016T betreffende de passage van het vaartuig MS Caribbean Trader, wordt ter algemene kennis gebracht dat de datum gewijzigd is naar 18 en 19 augustus 2016. Het vaartuig zal tussen 6:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.38/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

With reference to NtM No.37/2016T regarding the passage of the vessel MS Caribbean Trader, the public is informed that the date has been changed to the 18th and 19th of August, 2016. The vessel shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 am – 5:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.37/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 16 en 17 augustus 2016 zal het vaartuig MS Caribbean Trader tussen 6:00 – 18:00 uur varen vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug en zal de dorpen langs de Cotticarivier op beide dagen passeren tussen 09:00 -17:00 uur.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.37/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 16th and 17th of August, 2016 the vessel MS Caribbean Trader shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back between 6:00 am – 6:00 pm and shall pass the villages along the Cottica River on both days between 09:00 and 17:00 hour.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.36/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
HYDROGRAFISCHE METINGEN

Van 11 augustus tot 30 september 2016 zal het opmetingsvaartuig MV MARWINA hydrografische metingen verrichten voor de Kust van Suriname in het gebied vanaf de monding van de Marowijnerivier tot de monding van de Corantijnrivier en in het noorden tot de dieptelijn van 12 m.

Van 11 tot 18 augustus 2016 zal worden gemeten in het gebied begrensd door de volgende coördinaten:

                   WGS 84
     Latitude (N)    Longitude(W)
1  05 ̊ 56’.02 N   055 ̊ 14’.80 W
2  06 ̊ 12’.88 N   055 ̊ 14’.75 W
3  06 ̊ 13’.21 N   055 ̊ 59’.20 W
4  05 ̊ 55’.89 N   055 ̊ 59’.26 W

Het opmetingsvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen varen, beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens vertonen.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.36/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COAST OF SURINAME
HYDROGRAPHIC SURVEYS

From August 11th till September 30th, 2016 the survey vessel MV MARWINA will conduct hydrographic surveys along the Coast of Suriname in the area between the entrance at the Marowijne- and Corantijn River and in the North till the isobath of 12 m.

From 11th till 18th August, 2016 the survey will take place in the area with the following coordinates:

                 WGS 84
     Latitude (N)    Longitude(W)
1  05 ̊ 56’.02 N   055 ̊ 14’.80 W
2  06 ̊ 12’.88 N   055 ̊ 14’.75 W
3  06 ̊ 13’.21 N   055 ̊ 59’.20 W
4  05 ̊ 55’.89 N   055 ̊ 59’.26 W

The survey vessel will sail with an approximately speed of 4.5 knots, will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.

Communication is through the VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.