header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.13/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER NABIJ CAROLINA
DOORVAART CAROLINABRUG

Hierbij wordt bekend gemaakt dat de doorvaartopening van de Carolinabrug in de Surinamerivier versmald is tot zestien (16) meters met een veilige diepte van twee (2) meters bij laag water spring. De passage is tussen een rode boei ( 05º 27'06.80"N - 54º 59'38.80"W ) aan de westzijde en een groene boei (positie 05º27'06.80"N - 54º 59'39.60"W) aan de oostzijde.

Passeren van de Carolinabrug mag alleen bij daglicht tussen 06.00 uur en 18.00 uur.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.12/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER – NABIJ BOOMAKKER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN BARGE K110

In de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker zullen er vanaf 21 februari tot en met 14 maart 2015 bergingsactiviteiten plaatsvinden van de gezonken barge K110 (WGS’84: 05°51.9’ N – 054°38.4’ W). De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met het vaartuig M/V Sabaku en een werkponton.

Het werk gebied zal worden gemarkeerd met vier (4) rode boeien.
Het vaartuig M/V Sabaku en de ponton zullen onmanoeuvreerbaar zijn tijdens de bergingswerkzaamheden.

In verband met de veiligheid dient er een afstand van 45 (vijfenveertig) meters tot de vaartuigen gehouden te worden.

De communicatie geschiedt als volgt:
Pro Diving Suriname INMARSAT satelliet tel. Nummer 00.898.709.912.416.275.149 (unit 3)
M/V Sabaku: standaard communicatie op de (VHF) kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.11/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

In de periode van woensdag 18 februari tot dinsdag 24 februari 2015 zullen er overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd bij de kade van de Nieuwe Haven.

Er zullen 2 (twee) motoren van het containerschip "BBC ASIA" worden overgeladen op de dekschuit “LM 2702”. De duwboten “Kuldipsingh 1” en “Kuldipsingh 2” zullen assisteren bij deze operatie.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16. De roepnaam van het schip “BBC ASIA” is V2OX4

De scheepvaart wordt verzocht het gebied nabij de Nieuwe Haven met de nodige voorzichtigheid te benaderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.10/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
DEKSCHUIT GEBORGEN

Met referte aan BaZ no.03/2015, betreffende de gezonken dekschuit met houtblokken, wordt ter algemene kennis gebracht dat de dekschuit reeds geborgen is en het gebied weer vrijgegeven is voor de scheepvaart.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.09/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
PROEFBAGGEREN

In de periode 9 februari tot en met 12 februari 2015 zal het baggerschip “ELBE ” proefbaggerwerkzaamheden verrichten in de vaargeul van de Surinamerivier tussen Paranam (05˚ 36’.5535 N - 055˚ 05’.1020 W) en zeven nautische mijlen ten noorden van LS boei (06˚ 11’.9655 N - 055˚ 12’.9807 W).

De activiteiten zullen vanaf 07.00 uur in de ochtend tot 19.00 uur plaatsvinden.

Gegevens van “ELBE”:
Lengte : 79.80 m
Breedte : 15.20 m
Diepgang : 5.30m
Communicatie: VHF kanalen 12 en 16

Hoewel de ELBE geen hinder voor de scheepvaart zal vormen wordt verzocht met bovengenoemde activiteit rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.08/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
DUIKWERKZAAMHEDEN

Het bedrijf Pro Diving Suriname N.V zal vanaf donderdag 05 t/m zondag 08 februari duikwerkzaamheden uitvoeren in de Cotticarivier nabij Boomakker op positie
(WGS’84: 05°51.9’ N – 054°38.4’ W).

Het werk gebied zal worden gemarkeerd met vier (4) rode boeien.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met het vaartuig “M/V Sabaku”.

In verband met de veiligheid dient er een afstand van 45 (vijfenveertig) meter van het vaartuig gehouden worden. Het vaartuig Sabaku zal onmanoeuvreerbaar zijn tijdens de duikwerkzaamheden.

De communicatie geschiedt als volgt:
Pro Diving Suriname INMARSAT satelliet tel. nummer 00.898.709.912.416.275.149 (unit 3)
M/V. Sabaku: standaard communicatie op de (VHF) kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.07/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER –
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

In de periode van zondag 1 februari tot donderdag 12 februari 2015 zullen er overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd, negen (9) nautische mijlen ten noord oosten van het lichtschip boei bij de monding van de Suriname rivier.

Het werk gebied wordt afgebakend met de volgende coördinaten:

                Positie in WGS ‘84
        Latitude              Longitude

1  06°14'54.18"N   055°12'10.06"W
2  06°13'4.94"N     055°12'10.43"W
3  06°14'53.50"N   055° 8'52.97"W
4  06°13'4.26"N     055° 8'53.35"W

Er zal diesel worden overgeladen van het ten anker liggende schip “MT Wappen Von Dresden” naar een ander schip “MT Mavericks.I”

Communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren de snelheid te verminderen.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.06/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER - DIJKVELDBANK
BAKEN D1 VERVANGEN

Met referte naar BaZ no.05/2015, betreffende het aangevaren baken (wadpaal) D1 op de Dijkveldbank, wordt ter algemene kennis gebracht dat:

Het baken is vervangen door rode boei D1 (Iso.R.8s).

Position in WGS’ 84
Latitude:
05˚ 44’ 07.324” N
Longitude:
055˚ 06’ 45.041” W

Er zijn wijzigingen op de nautische kaart 2218, gaarne kaart correctie doorvoeren:

1. Verwijdering van baken symbool “D1”(Iso.R.4s);
2. Naamwijziging van baken “D3” naar boei “D1”.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.04/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – NABIJ JODENSAVANNA
OPHEFFING LOODSPLICHT

Met referentie naar BaZ no.40/2014, betreffende Loodsplicht tijdens het passeren van de nieuwe brug nabij Jodensavanna, wordt ter algemene kennis gebracht dat de Loodsplicht met ingang van 23 januari 2015 is opgeheven.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.01/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE ONDERZOEK

Het onderzoeksvaartuig “MV STENA DRILLMAX” (DRILLSHIP) zal exploratie onderzoek van februari - juni 2015 uitvoeren op 180 km verwijderd van de kust van Suriname in blok 53. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

                        WGS 84
           Latitude               Longitude
1  07° 36' 30.918”N   55° 40' 44.000”W
2  07° 35' 58.362”N   55° 40' 44.093”W
3  07° 35' 58.461”N   55° 41' 16.721”W
4  07° 36' 31.017”N   55° 41' 16.622”W

Communicatie geschiedt op alle internationale VHF kanalen frequentie 149.3 tot 163.75 MHz en op MF frequentie 1.6 tot 30 MHz.

Voor de veiligheid en het vlot verloop van dit onderzoek dient u op ten minste 500 (vijfhonderd) meters uit de buurt van het vaartuig te blijven.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.5/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER - DIJKVELDBANK
BAKEN D1 AANGEVAREN

Het baken (wadpaal) D1 op de Dijkveldbank is aangevaren.


Coördinaten Baken D1: 05° 44’ 07.63ˮ N - 055° 06’ 45.03ˮ W

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 02/2015
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MARKERINGEN NABIJ KLAVERBLAD IN DE SURINAMERIVIER

Vanaf 14 januari 2015 zijn er twee bijzondere markeringen in de Surinamerivier nabij Klaverblad geplaatst.


Naam         Positie in Datum: WGS'84                  Kleur     Karakter         Type
K-1       05° 40’ 32.538”N - 055° 01’ 36.032”W     Geel       Iso.Y.8s         Boei
K-3       05º 40' 05.367"N - 055º 01' 55.843"W     Geel       Iso.Y.4s         Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.