header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.29/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – NABIJ JODENSAVANNE
SCHEEPVAART REGELING

In de Surinamerivier nabij Jodensavanne zullen er boeien en borden worden geplaatst in verband met de bouw van een brug.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.28/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER NABIJ CAROLINA
DOORVAARTOPENING TIJDELIJK GESLOTEN

Met referentie naar BaZ no.27/2014, wordt ter algemene kennis gebracht dat vanwege bijzonder transport ten behoeve van de nieuw te bouwen brug te Jodensavanne, de doorvaartopening van de Carolina brug over de Surinamerivier op zaterdag 5 juli 2014 vanaf 06:00 uur tot en met 18:00 uur gesloten zal zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.27/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER NABIJ CAROLINA
DOORVAART TIJDELIJK OPENGESTELD

Met referentie naar BaZ no.24/2014, betreffende aanvaring van de Carolinabrug, wordt ter algemene kennis gebracht dat de doorvaart tijdelijk is opengesteld. De passage is tussen rode boei JS1(positie 05° 27’ 06,4” N - 54° 59’ 39,6” W ) aan de westzijde en groene boei (positie 05° 27’ 06,6” N - 54° 59’ 38,8” W) aan de oostzijde.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.25/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER DOMBURG – REDE PARAMARIBO
ZWEMMARATHON
SCHEEPVAART AFGESLOTEN

Op dinsdag 1 juli 2014 zal een zwemmarathon worden gehouden in de Surinamerivier.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.26/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
DOMBURG – PARARIVIER
TEST ZWEMMARATHON
SCHEEPVAART TIJDELIJK GESLOTEN

Op zaterdag 28 juni 2014 zal een zwem testmarathon in de Surinamerivier worden gehouden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO 24/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER NABIJ CAROLINA
BRUG CAROLINA AANGEVAREN

De Carolinabrug is aangevaren door een barge. De barge is gedeeltelijk onderwater en een deel van de brug is erop terecht gekomen. De vaargeul nabij de Carolinabrug is momenteel gestremd, waardoor passage niet mogelijk is.
De brug staat op de positie (05° 27’ 6.72” N - 54° 59’ 38.25” W (WGS 84).

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.23/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Het onderzoeksvaartuig “Ms Grace” zal seismisch onderzoek uitvoeren vlak voor de kust van Suriname. Het onderzoek zal plaatsvinden in de periode van 1 juni tot en met 31 juli 2014 in het westen en van 1 augustus tot en met 31 oktober 2014 in het oosten.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.22/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – NABIJ JODENSAVANNE
SCHEEPVAART REGELING

In de Surinamerivier nabij Jodensavanne zullen er boeien en borden worden geplaatst in verband met de bouw van een brug.

Rode en groene verkeersborden zullen geplaatst worden bij Carolina (positie 05° 26ʹ 11.25ʺN - 054° 59ʹ 30.47ʺW) en bezuiden van de bocht van Jodensavanne (positie 05° 24ʹ 51.05ʺN - 054° 59ʹ 06.35ʺW). Rood staat voor gesloten vaarweg en groen staat voor open vaarweg.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.19/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N1 HERPLAATST

Met referentie naar BaZ No.16/2014, betreffende het aangevaren baken (wadpaal) N1 in de monding van de Nickerierivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken N1 (Fl.R.3s, positie 05° 57’ 58.945” N - 057° 01’ 02.343” W) is herplaatst.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.18/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KUST SURINAME
PRE DRILLING

In de periode 18 tot 29 mei 2014 voert het onderzoeksvaartuig “MV Atlantic Spirit” pre drilling survey uit in de blokken 31 en 52.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 17/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – DIJKVELD
PLAATSEN VAN PIJPLEIDING

Met referentie naar BaZ no.14/2014, betreffende het plaatsen van pijpleiding dicht bij de oever vanaf de Vabi Steiger tot en met de Staatsolie Steiger op de Surinamerivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden zijn verschoven naar de periode van vrijdag 16 tot en met maandag 19 mei 2014.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.15/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KUST MAROWIJNE
OPMETINGSWERKZAAMHEDEN

In de periode 19 tot en met 31 mei 2014 voert het opmetingsvaartuig “MARWINA” opmetingswerkzaamheden voor de kust van het district Marowijne en op de Tijgerbank in de monding van de Marowijnerivier.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.16/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N1 AANGEVAREN

Het baken (wadpaal) N1 op positie 05 57’ 58.945” N - 057 01’ 02.343” W in de monding van de Nickerie is aangevaren en ligt als een onzichtbaar obstakel in de rivier.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.13/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
BOEIEN OPHALEN

Met referentie naar BaZ NO.07/2014, betreffende de ophaalwerkzaamheden van drie (3) boeien voor de kust van Suriname door het vaartuig “R/V GYRE”, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden worden voortgezet tot en met 8 juni 2014.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.12/2014
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER – NIEUWE HAVEN
LAADWERKZAAMHEDEN

Op zondag 13 april 2014 vindt van 09.30 uur tot en met 15.00 uur laadwerkzaamheden plaats op een dekschuit bij Nieuwe Haven terminal. De duwboot “Kuldipsingh 2” met dekschuit “KE1501” assisteert bij deze operatie.

Communicatie geschiedt op de VHF kanalen 12 en 16

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.