header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.11/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 7 en 8 februari 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 7 februari 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 8 februari 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.11/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 7th and 8th of February, 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On February 7th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On February 8th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.08/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 07 en 09 februari 2018 zal het MS Industrial More vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 07 februari 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 09 februari 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden

 


NOTICE TO MARINERS NO.08/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 07th and 09th of February, 2018 the MV Industrial More shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On February 07th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On February 09th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.07/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
PARARIVIER– MARINE TRAP
10 KM OPEN WATER EVENT
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zondag 4 februari 2018 zal een 10 km Open Water Event in de Surinamerivier worden gehouden.

De start is in de omgeving van de Pararivier (5° 44’.983 N - 055° 07’.583 W) en de finish is bij de “Marine Trap” te Paramaribo.

Voor het evenement zullen twee markeringen met lichtkarakter Fl(2)6s worden geplaatst:
1. Rode boei nabij EBS steiger (05° 49’.094 N - 055° 09’.755 W) en
2. Gele boei bij de Finish (05° 49’.484 N - 055° 09’.067 W).

De zwemmers worden begeleid door de Maritieme Politie en vrijwilligers.
Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

Bovenvermeld gebied zal van 11.00 uur tot 15.00 uur tijdelijk gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.07/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
PARARIVER – MARINETRAP
10 KM OPEN WATER EVENT
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Sunday February 4th, 2018, a 10 km Open Water Event will be held in the Suriname River.

The starting point is at Para River (5° 44’.983 N - 055° 07’.583 W) and the finish is at the “Marine Trap” in Paramaribo.

For this event, two marks with light characteristics Fl(2)6s will be placed:
1. Red buoy near EBS jetty (05° 49’.094 N - 055° 09’.755 W) and
2. Yellow buoy at the Finish (05° 49’.484 N - 055° 09’.067 W).

Swimmers will be escorted by the Maritime Police and other volunteers.
Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

The section mentioned above will be temporary closed to all shipping between 11.00 AM- 15.00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.06/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 31 januari tot en met 11 februari 2018 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig MV Oriental Apoera op het vaartuig MV Hoanya Wisdom.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84         Latitude               Longitude
A                06° 14'.031 N      055° 04'.600 W
B                06° 14'.031 N      055° 05'.141 W
C                06° 13'.490 N      055° 05'.143 W
D                06° 13'.489 N      055° 04'.600 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.06/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From the 31st of January till the 11th of February 2018, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Hoanya Wisdom.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84         Latitude                  Longitude
A                06° 14'.031 N       055° 04'.600 W
B                06° 14'.031 N       055° 05'.141 W
C                06° 13'.490 N       055° 05'.143 W
D                06° 13'.489 N       055° 04'.600 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.05/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 30 en 31 januari 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 30 januari 2018 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 31 januari 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.05/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 30th and 31st of January, 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On January 30th, 2018 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On January 31st, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.04/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 26 en 27 januari 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 26 januari 2018 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 27 januari 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.04/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 26th and 27th of January, 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On January 26th, 2018 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On January 27th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.03/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 22 en 23 januari 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 22 januari 2018 tussen 04:00 – 17:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 23 januari 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

 

NOTICE TO MARINERS NO.03/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 22nd and 23rd of January, 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On January 22nd, 2018 between 04:00 – 17:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On January 23rd, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.02/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 07 en 08 januari 2018 zal het Motor Schip TIP COPENHAGEN vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 07 januari 2018 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 08 januari 2018 tussen 06:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.02/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 07th and 08th of January, 2018 the Motor Vessel TIP COPENHAGEN shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On January 07th, 2018 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On January 08th, 2018 between 06:00 – 17:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.01/2018P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING CORANTIJNRIVIER
WRAK MV JAN DE HAAN VERWIJDERD

Met referte naar BaZ No.80/2017T betreffende de berging van het wrak MV Jan de Haan (06°03’.322N - 56°59’.121W WGS 84) in de monding van de Corantijnrivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat het wrak verwijderd is.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.01/2018P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE CORANTIJN RIVER
WRECK MV JAN DE HAAN REMOVED

With reference to NtM No.80/2017T regarding the salvage of the wreck MV Jan de Haan (06°03’.322N - 56°59’.121W WGS 84) at the entrance of the Corantijn River, the public is informed that the wreck has been removed.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.86/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 30 en 31 december 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 30 december 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 31 december 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.86/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 30 en 31 december 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 30 december 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 31 december 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.85/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COPPENAME RIVIER – MONDING TIBITI
GEZONKEN PONTON


In de Coppenamerivier, acht honderd meter (800m) zuidelijk van de monding Tibiti rivier is een geladen ponton gezonken. De positie van de ponton is 5° 32.343'N - 55° 54.738'W en tijdelijk gemarkeerd met een gele onverlichte drijver.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en andere watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

 

NOTICE TO MARINERS NO.85/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COPPENAME RIVER – MOUTH OF TIBITI
SUNKEN PONTOON

In the Coppename River, eight hundred meter (800m) south of the mouth of the Tibiti River a loaded pontoon has sunk. The position of the pontoon is 5 ° 32.343'N - 55 ° 54.738'W and is temporarily marked with a yellow unlighted float.


For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area mentioned above with caution.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.84/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ NO.83/2017T, betreffende de overlaadwerkzaamheden voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden zijn verlengd tot 3 januari 2018.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

 

 

NOTICE TO MARINERS NO.84/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

With reference to NtM No.83/2017T, regarding the transshipment for the coast of Suriname, the public is informed that the ship to ship cargo transfer operations will be extended until the 3rd of January 2018.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.83/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 16 tot 26 december 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen tussen de MV Oriental Apoera en MV Venus Bay.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude        Longitude
A             06° 14'.031 N   055° 04'.600 W
B             06° 14'.031 N   055° 05'.141 W
C             06° 13'.490 N   055° 05'.143 W
D             06° 13'.489 N   055° 04'.600 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.83/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From 16th till 26th of December 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred among the MV Oriental Apoera and MV Venus Bay.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84    Latitude          Longitude
A             06° 14'.031 N   055° 04'.600 W
B             06° 14'.031 N   055° 05'.141 W
C             06° 13'.490 N   055° 05'.143 W
D             06° 13'.489 N   055° 04'.600 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.82/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 18 en 19 december 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 18 december 2017 tussen 04:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 19 december 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.82/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 18th and 19th of December, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On December 18th, 2017 between 04:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On December 19th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 81/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
SEISMISCH ONDERZOEK

Van 20 december 2017 tot 20 februari 2018 zal het onderzoeksvaartuig MV GEOWAVE VOYAGER een 2D seismisch onderzoek verrichten in blok 48 op een afstand van honderd zeventien nautische mijlen (117 NM) voor de Kust van Suriname. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

               WGS 84
Latitude (N)   Longitude(W)
1    8° 30’ N    54° 10’ W
2    7° 43’ N   54° 00’ W
3    7° 43’ N   53° 07’ W
4    8° 30’ N   52° 50’ W

Het onderzoeksvaartuig zal met een snelheid van ongeveer 5 knopen varen en een seismische kabel met een lengte van 8 km slepen. De volgboot MV MELINDA B ADAMS zal MV GEOWAVE VOYAGER assisteren bij de werkzaamheden.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 16.

Let wel!
Het vaartuig MV GEOWAVE VOYAGER zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van minimaal vijf nautische mijlen (5 NM) van het schip MV GEOWAVE VOYAGER te houden.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.81/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SEISMIC RESEARCH

From December 20th, 2017 till the 20th of February, 2018 the survey vessel MV GEOWAVE VOYAGER will conduct a 2D seismic survey in block 48 at a distance of hundred seventeen nautical miles (117 NM) off the Coast of Suriname. The research area has the following coordinates:

              WGS 84
  Latitude (N)     Longitude(W)
1      8° 30’ N     54° 10’ W
2      7° 43’ N     54° 00’ W
3      7° 43’ N     53° 07’ W
4      8° 30’ N     52° 50’ W

The survey vessel will sail with an approximate speed of 5 knots and will tow a seismic cable with a length of 8 kilometers. The chase vessel MV MELINDA B ADAMS will assist MV GEOWAVE VOYAGER during the operations.

Communication is through the VHF channel 16.

Notice!
During the operation the vessel MV GEOWAVE VOYAGER will be restricted in maneuverability.

Vessels should keep a safe distance of at least five nautical miles (5 NM) from the MV GEOWAVE VOYAGER.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.