header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.38/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 15 en 16 mei 2018 zal het vaartuig King Fisher vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 15 mei 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 16 mei 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.38/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 15th and 16th of May, 2018 the vessel King Fisher shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On May 15th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On May 16th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.39/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 11 en 12 mei 2018 zal het vaartuig TIP STOCKHOLM vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 11 mei 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 12 mei 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.39/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 11th and 12th of May, 2018 the MV TIP STOCKHOLM shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On May 11th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On May 12th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.37/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAME RIVIER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Van 06 tot en met 10 mei 2018 zullen onderhoudswerkzaamheden op het vaartuig
MT Tradewind Palm in de monding van de Surinamerivier worden uitgevoerd.

De ankerpositie is 5.6 nautische mijlen in noord noord oostelijke richting van de LS boei aangegeven middels de onderstaande coördinaten.

WGS ‘84               Latitude             Longitude
Ankerpositie    06 10’.411N     055 12’.003 W

Tijdens de werkzaamheden zal het vaartuig beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.37/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
ENTRANCE OF THE SURINAME RIVER
MAINTENANCE WORKS

From 06th to 10th May 2018 maintenance work will be carried out on the vessel
MT Tradewind Palm in the entrance of the Suriname River.
The anchor position is 5.6 nautical miles in the north north-east direction of the LS buoy indicated by the coordinates below.

WGS ‘84                 Latitude               Longitude
Anchor position  06 10’.411N      055 12’.003 W

During the work the vessel will have limited maneuverability.

Communication takes place via the VHF channels 12 and 16.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

Gf

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.34/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN


Met referte aan BaZ NO.32/2018T, betreffende de overlaadwerkzaamheden voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de coördinaten van het werkgebied zijn gewijzigd naar:

WGS ‘84    Latitude          Longitude
A              06 14’.468 N   055 04’.657 W
B              06 14’.469 N   055 04’.874 W
C              06 14’.252 N   055 04’.874 W
D              06 14’.252 N   055 04’.657W

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.34/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER


With reference to NtM No.32/2018T, ship to ship transfer of cargo off the coast of Suriname, the public is informed that the coordinates of the operation area are changed to:

WGS ‘84     Latitude        Longitude
A              06 14’.468 N   055 04’.657 W
B              06 14’.469 N   055 04’.874 W
C              06 14’.252 N   055 04’.874 W
D              06 14’.252 N   055 04’.657W

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.36/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 april 2018 zal het vaartuig King Fisher vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 april 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 26 april 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.36/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 25th and 26th of April, 2018 the vessel King Fisher shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 25th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On April 26th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.35/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ NO.33/2018T, betreffende de overlaadwerkzaamheden van houtblokken en bauxiet vanuit de vaartuigen MV Oriental Apoera en MV Oslo Bulk op het vaartuig MV Ping An Cheng voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de vaartuig MV Notos vanaf 22 april 2018 ook aan deze operatie deelneemt.

Het publiek wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.35/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

With reference to NtM No.33/2018T, regarding ship to ship transfer of round logs and bauxite from the vessels MV Oriental Apoera and MV Oslo Bulk to the vessel MV Ping An Cheng off the coast of Suriname, the public is informed that as per 22nd April, 2018 the MV Notos is also taking part in this operation.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.33/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 17 tot en met 27 april 2018 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken en bauxiet zullen worden overgeladen vanuit de vaartuigen MV Oriental Apoera en MV Oslo Bulk op het vaartuig MV Ping An Cheng.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84       Latitude        Longitude
A             06 14’.467 N   055 03’.952 W
B             06 14’.468 N   055 04’.169 W
C             06 14’.251 N   055 04’.170 W
D             06 14’.250 N   055 03’.953 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.33/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From 17th till the 27th of April 2018, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs and bauxite will be transferred from vessels the, MV Oriental Apoera and MV Oslo Bulk to the vessel MV Ping An Cheng.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84   Latitude        Longitude
A            06 14’.467 N    055 03’.952 W
B            06 14’.468 N    055 04’.169 W
C            06 14’.251 N    055 04’.170 W
D            06 14’.250 N    055 03’.953 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.32/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 18 tot en met 26 april 2018 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig MV Asia Energy op het vaartuig MV Oriental Apoera.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude      Longitude
A             06 09’.372 N   056 36’.647 W
B             06 09’.372 N   056 36’.864 W
C             06 09’.155 N   056 36’.864 W
D              06 09’.156N   056 36’.647W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.32/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From 18th till the 26th of April 2018, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred from the MV Asia Energy to the vessel MV Oriental Apoera.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84    Latitude       Longitude
A            06 09’.372 N   056 36’.647 W
B            06 09’.372 N   056 36’.864 W
C            06 09’.155 N   056 36’.864 W
D            06 09’.156N   056 36’.647W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.31/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 16 en 17 april 2018 zal het vaartuig MV CARIBBEAN TRADER 01099 vanuit
Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 16 april 2018 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 17 april 2018 tussen 06:00 – 16:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.31/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 16th and 17th of April, 2018 the vessel MV CARIBBEAN TRADER 01099 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 16th, 2018 between 05:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On April17th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.30/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 6 april tot en met 17 april 2018 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig
MS Asia Energy op het vaartuig MS Oriental Apoera.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84     Latitude        Longitude
A            06° 14'.031 N   055° 04'.600 W
B            06° 14'.031 N   055° 05'.141 W
C            06° 13'.490 N   055° 05'.143 W
D            06° 13'.489 N   055° 04'.600 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.30/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From the 6th of April till the 17th of April 2018, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel MV Asia Energy to the vessel MV Oriental Apoera.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84     Latitude        Longitude
A           06° 14'.031 N   055° 04'.600 W
B           06° 14'.031 N   055° 05'.141 W
C           06° 13'.490 N   055° 05'.143 W
D           06° 13'.489 N   055° 04'.600 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.29/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 3 en 4 april 2018 zal het vaartuig King Fisher vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 3 april 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 4 april 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.29/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 3rd and 4th of April, 2018 the vessel King Fisher shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 3rd, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On April4th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.28/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
NICKERIE RIVIER
7.5 KM OPEN WATER EVENT
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zaterdag 31 maart 2018 zal een 7,5 km Open Water Event in de Nickerierivier worden gehouden.

De start is in de omgeving van Longmay (05° 55’.509 N - 056° 56’.834 W) en de finish is bij de landing van “Hotel TYCHE” (05° 57’.176 N - 057° 0’.371 W) te Nieuw Nickerie. De finish wordt gemarkeerd middels een gele boei.

De zwemmers worden begeleid door de Maritieme Politie en vrijwilligers.
Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

Bovenvermeld gebied zal van 07:00 uur tot 11:00 uur tijdelijk gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.28/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
NICKERIE RIVER
7.5 KM OPEN WATER EVENT
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Saturday March 31st, 2018, a 7.5 km Open Water Event will be held in the Nickerie River.

The starting point is at Longmay (05° 55’.509 N - 056° 56’.834 W) and the finish is at the pier of “Hotel TYCHE” (05° 57’.176 N - 057° 0’.371 W) in Nieuw Nickerie. The finish will be marked with a yellow buoy.

Swimmers will be escorted by the Maritime Police and other volunteers.
Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

The section mentioned above will be temporary closed to all shipping
from 07.00 AM – 11:00 AM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.27/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 maart 2018 zal het vaartuig Staatsolie IV vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 maart 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 26 maart 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.27/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 25th and 26th of March, 2018 the vessel Staatsolie IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On March 25th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On March 26th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.26/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 24 en 25 maart 2018 zal het vaartuig MV INDUSTRIAL HEDLAND vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 24 maart 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 25 maart 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.26/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 24th and 25th of March, 2018 the vessel MV INDUSTRIAL HEDLAND shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On March 24th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On March 25th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.25/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 23 maart tot en met 2 april 2018 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig MS Imperator op het vaartuig MS Oriental Apoera.


Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84      Latitude      Longitude
A            06° 14'.031 N   055° 04'.600 W
B            06° 14'.031 N   055° 05'.141 W
C            06° 13'.490 N   055° 05'.143 W
D            06° 13'.489 N   055° 04'.600 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.25/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From the 23rd of March till the 2nd of April 2018, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel MV Imperator to the vessel MV Oriental Apoera.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84       Latitude          Longitude
A             06° 14'.031 N   055° 04'.600 W
B             06° 14'.031 N   055° 05'.141 W
C             06° 13'.490 N   055° 05'.143 W
D             06° 13'.489 N   055° 04'.600 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.