header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.75/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WIJZIGING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK


Met referte aan BaZ NO.64/2018T, betreffende het wetenschappelijk onderzoek door de vaartuigen MS Lady Lee, MS Maria Jose II en MS Geo explorer voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de uitvoering van de werkzaamheden zijn gewijzigd naar 8 augustus tot en met 1 oktober 2018.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.75/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH PERIOD CHANGED


With reference to NtM No.64/2018T, regarding the scientific research by the vessels MS Lady Lee, MS Maria Jose II and MS Geo explorer off the coast of Suriname, the public is informed that the execution of the research has been changed to August 8th until October 1st 2018 .

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.74/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 9 en 10 augustus 2018 zal het vaartuig Staatsolie IV vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 9 augustus 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 10 augustus 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.74/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 9th and 10th of August 2018 the vessel Staatsolie IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 9th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On August 10th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.
 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.72/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCAKANAAL
GEZONKEN BOOT

In het Saramaccakanaal is een boot gezonken in de positie 05° 47’.799N - 55° 09’.965W.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en andere watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

NOTICE TO MARINERS NO.72/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA CHANNEL
SUNKEN VESSEL

In the Saramacca channel a vessel has sunk at the position 05° 47’.799N - 55° 09’.965W.

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area mentioned above with caution.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.71/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 27 en 28 juli 2018 zal het vaartuig CARIBBEAN TRADER vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 27 juli 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven. 
2. Op 28 juli 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.71/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 27th and 28th of July 2018 the vessel CARIBBEAN TRADER shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows: 
1. On July 27th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On July 28th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.70/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WIJZIGING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Met referte aan BaZ No.64/2018T, betreffende het wetenschappelijk onderzoek door de vaartuigen MS Lady Lee, MS Maria Jose II en MS Geo explorer voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de uitvoering van de werkzaamheden zijn gewijzigd naar 27 juli tot en met 11 september 2018.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.70/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH PERIOD CHANGED

With reference to NtM No.64/2018T, regarding the scientific research by the vessels M/V Lady Lee, M/V Maria Jose II and M/V Geo explorer off the coast of Suriname, the public is informed that the execution of the research has been changed to July 27th until September 11th 2018 .

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.69/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIEBORINGEN

Met referte aan BaZ No.61/2018T, betreffende exploratieboringen door het boorvaartuig ENSCO DS-12, wordt ter algemene kennis gebracht dat het boorvaartuig van 25 juli tot 27 juli 2018 op locatie 07° 52’.3N - 055° 24’.3’W (WGS 84) apparatuur in diep water zal testen.

De Offshore Supply Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn: MS Kudu, MS Springbok en MS Gemsbok.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via de kanalen 16 en 67.
• De ENSCO DS-12 is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.69/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
EXPLORATION DRILLING OPERATION

With reference to NtM No.61/2018T, regarding research drilling of the offshore drillship ENSCO DS-12, the public is informed that the drillship will test equipment in deep water from the 25th until the 27th of July 2018 at location 07° 52’.3N - 055° 25’.3’W (WGS 84).

The Offshore Supply Vessels (OSV) that will assist during the operations are: MV Kudu, MV Springbok and MV Gemsbok

Please note:
• Communication is through the channels 16and 67.
• ENSCO DS-12 is not maneuverable and will display the relevant characters.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.68/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 21 en 22 juli 2018 zal het vaartuig SUDKAP vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 21 juli 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 22 juli 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.68/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 21st and 22nd of July 2018 the vessel SUDKAP shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On July 21st, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On July 22nd, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.67/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN DE MOLEN

Van 14 tot en met 17 juli 2018 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “De Molen” baggerwerkzaamheden plaatsvinden met het vaartuig Elbe.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

        Latitude             Longitude
A   05° 47’.730 N   055° 09’.729 W
B   05° 47’.708 N   055° 09’.733 W
C   05° 47’.636 N   055° 09’.706 W
D   05° 47’.622 N   055° 09’.689 W

Er zal gebaggerd worden met een hopper zuiger geassisteerd door een ponton, die het baggermateriaal zal opzuigen van de rivierbodem. Het baggervaartuig zal het gebaggerd materiaal vervolgens dumpen aan de westelijke zijde van de monding van de Surinamerivier buiten de vaargeul tijdens Laag Water Springtij (LWS).

De werkzaamheden zullen gedurende dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig Elbe zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.67/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREDGING ACTIVITIES DE MOLEN

From July 14th untill July 17th, 2018 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of "De Molen" with the vessel Elbe.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

            Latitude            Longitude
A    05° 47’.730 N    055° 09’.729 W
B    05° 47’.708 N    055° 09’.733 W
C    05° 47’.636 N    055° 09’.706 W
D    05° 47’.622 N    055° 09’.689 W

Dredging will be done with a suction hopper dredger assisted by a pontoon, which will suck the dredged material from the river bottom. The dredger will dump the dredged material on the western side of the entrance of the Suriname River outside the navigation channel during Low Water Springtide (LWS).

The operations will take place around the clock (24 hours). The vessel Elbe will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 66 /2018P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2766
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N1 VERVANGEN

Met referte aan BaZ no.62/2018T, betreffende het beschadigde baken N1, wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken vervangen is door een rode boei N1 op onder vermelde positie:

Naam   Positie in datum: WGS‘84         Kleur   Karakter    Type
N1        05° 58’.184N – 057° 0’.980W   Rood   FI.R.3s        Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO. 66 /2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2766
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N1 REPLACED

With reference to NtM no.62/2018T, regarding the damaged beacon N1, the public is hereby informed that the beacon is replaced by buoy N1 in the position mentioned below:

Name   Position in datum: WGS‘84      Colour   Character   Type
N1         05° 58’.184N – 057° 0’.980W  Red        FI.R.3s        Buoy

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 64/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Van 11 juli tot 15 september 2018 zullen de vaartuigen MS Lady Lee, MS Maria Jose II en MS Geoexplorer wetenschappelijk onderzoek verrichten voor de kust van Suriname op vijftien locaties op een afstand van maximaal negentien nautische mijl (19 nm) vanuit de kust. De locaties bevinden zich in het gebied tussen de monding van de Suriname- en de Corantijnrivier waarvan de coördinaten zijn aangegeven in de onderstaande tabel:

WGS 84
Latitude (N) Longitude(W)
1  06°09’.63 N 055°16’.11 W
2  06°10’.43 N 055°06’.97 W
3  06°09’.52 N 055°27’.09 W
4  06°13’.31 N 055°54’.27 W
5  06°08’.35 N 056°00’.85 W
6  06°10’.54 N 055°45’.61 W
7  06°07’.94 N 055°39’.34 W
8  05°58’.89 N 056°07’.31 W
9  06°13’.54 N 056°09’.46 W


WGS 84
Latitude (N) Longitude(W)
10  06°09’.65 N 056°53’.11 W
11  06°08’.42 N 057°01’.95 W
12  06°10’.60 N 056°00’.85 W
13  06°09’.90 N 055°02’.14 W
14  06°13’.74 N 055°11’.06 W
15  06°05’.99 N 056°40’.09 W

Vaartuigen dienen een veilige afstand van tenmisnte vier kilometer (4 km) van de locaties te houden.

Let wel!
MS Lady Lee, MS Maria Jose II en MS Geoexplorer zullen tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn en zullen de relevante tekens vertonen.

De communicatie geschiedt alsvolgt:
• MS Lady Lee op VHF kanalen 16 & 12
• MS Maria Jose II op VHF kanaal 16 en HF-8297.0
• MS Geoexplorer op VHF kanaal 16

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.64/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH

From July 11th until September 15th, 2018 the survey vessels MV Lady Lee, MV Maria Jose II and MV Geoexplorer will conduct a scientific survey off the coast of Suriname on fifteen locations at a maximum distance of nineteen nautical miles (19 nm) from the coast. The locations are in the area between the entrances of the Suriname River and the Corantijn River. The coordinates of the locations are:

                  WGS 84
     Latitude (N) Longitude(W)
1  06°09’.63 N 055°16’.11 W
2  06°10’.43 N 055°06’.97 W
3  06°09’.52 N 055°27’.09 W
4  06°13’.31 N 055°54’.27 W
5  06°08’.35 N 056°00’.85 W
6  06°10’.54 N 055°45’.61 W
7  06°07’.94 N 055°39’.34 W
8  05°58’.89 N 056°07’.31 W
9  06°13’.54 N 056°09’.46 W


                 WGS 84
      Latitude (N) Longitude(W)
10  06°09’.65 N 056°53’.11 W
11  06°08’.42 N 057°01’.95 W
12  06°10’.60 N 056°00’.85 W
13  06°09’.90 N 055°02’.14 W
14  06°13’.74 N 055°11’.06 W
15  06°05’.99 N 056°40’.09 W

Vessels are required to keep a safe distance of at least four kilometers (4 km) from the locations.

Notice!
During the operation MV Lady Lee, MV Maria Jose II and MV Geoexplorer will be restricted in maneuverability and will display the relevant character.

The communication is as follows:
• MV Lady Lee : VHF Channel.16 & 12
• MV Maria Jose : VHF Channel 16, HF-8297.0
• MV Geoexplorer : VHF Channel 16

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.65/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 07 en 08 juli 2018 zal het vaartuig King Fisher vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 07 juli 2018 tussen 05:00 – 15:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 08 juli 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.65/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 07th and 08th of July, 2018 the vessel King Fisher shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On July 07th, 2018 between 05:00 – 15:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On July 08th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 62 /2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2766
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N1 AANGEVAREN

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken N1 is aangevaren en niet zichtbaar is.

Naam   Positie in datum: WGS‘84       Kleur  Karakter   Type
N1        05° 58’.184 N – 057° 00’.961 W   Rood   FI.R.3s      Baken
 

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO. 62 /2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2766
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N1 STRUCK

The public is hereby informed that the beacon N1 is struck and is not visible.

Name   Position in datum: WGS‘84    Colour  Character   Type
N1        05° 58’.184 N – 057° 00’.961 W    Red       FI.R.3s      Beacon

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.61/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WIJZIGING EXPLORATIEBORINGEN NAAR ANKERING

Met referte aan BaZ NO.58/2018T, betreffende exploratieboringen door het boorvaartuig ENSCO DS-12 voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat het boorvaartuig geen exploratieboringen verricht op de aangegeven locatie. Het boorvaartuig is slechts ten anker op de locatie 06° 20.000’N - 55° 25.500’W (WGS 84).

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.61/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING CHANGED TO ANCHORAGE

With reference to NtM No.58/2018T, regarding the exploration drilling by the offshore drillship ENSCO DS-12 off the coast of Suriname, the public is informed that the drillship does not conduct exploration drilling at the indicated location. The drillship is only anchored at the location 06° 20.000’N - 55° 25.500’W (WGS 84).

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.60/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER DOMBURG – REDE PARAMARIBO
ZWEMMARATHON
WIJZIGING BOEI NABIJ EBS

Met referte aan BaZ NO.57/2018T, betreffende de zwemmarathon die gehouden zal worden op zondag 1 juli 2018 in de Surinamerivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat de gele boei nabij EBS gewijzigd is naar een rode boei op positie 5° 49.094' N – 55° 9.755' W met lichtkarakter Iso.R.4s.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.60/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SWIMMING SURINAME RIVER DOMBURG - PARAMARIBO
SWIMMING MARATHON
BUOY NEAR EBS CHANGED

With reference to NtM No.57/2018T, regarding the swimming marathon that will be held on Sunday July 1st, 2018 in the Suriname River, the public is informed that the yellow buoy near EBS is changed to a red buoy on position 5° 49.094' N - 55° 9.755' W with light character Iso.R.4s.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.56/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 23 en 24 juni 2018 zal het vaartuig Staatsolie IV vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 23 juni 2018 tussen 04:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 24 juni 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.56/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 23rd and 24th of June, 2018 the vessel Staatsolie IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On June 23th, 2018 between 04:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On June 24th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.