header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.89/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 26 en 27 september 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 26 september 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 27 september 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.89/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 26th and 27th of September 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On 26th September 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On 27th September 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.88/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER, MOENGO
BOTENSHOW
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zaterdag 22 september 2018 zal een botenshow in de Cotticarivier, nabij Moengo worden gehouden.

De activiteiten zullen worden gehouden tussen de Bushman Hill (05° 37’.234 N - 054° 24’.453 W) en de markt van Moengo (05° 37’.331 N - 054° 24’.383 W).

De deelnemers zullen worden begeleid door vertegenwoordigers van het Nationaal Leger en de Maritieme Autoriteit Suriname.

Bovenvermeld gebied zal van 16:00 uur tot 19:00 uur tijdelijk gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.88/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER, MOENGO
BOAT SHOW
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Saturday September 22nd, 2018 a boat show will be held in the Cottica River, near Moengo.

The activities will be held between Bushman Hill (05° 37’.234 N - 054° 24’.453 W) and the market of Moengo (05° 37’.331 N - 054° 24’.383 W).

The participants will be escorted by representatives of the National Army and the Maritime Authority Suriname.

The section mentioned above will be temporary closed to all shipping between 4:00 PM- 7:00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.87/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 15 en 16 september 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 15 september 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo
Haven.
2. Op 16 september 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.87/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 15th and 16th of September 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On 15th September, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On 16th September, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.86/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 12 tot 20 september 2018 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het MS Selin M op het MS Oriental Apoera.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84     Latitude                    Longitude
A            06 14’.468 N            055 04’.657 W
B            06 14’.469 N            055 04’.874 W
C            06 14’.252 N            055 04’.874 W
D            06 14’.252 N            055 04’.657 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.86/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From the 12th till 20th September 2018, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred from the MV Selin M to the MV Oriental Apoera.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84        Latitude                Longitude
A                06 14’.468 N        055 04’.657 W
B                06 14’.469 N        055 04’.874 W
C                06 14’.252 N        055 04’.874 W
D                06 14’.252 N        055 04’.657 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.85/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 7 en 8 september 2018 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 7 september 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo
Haven.
2. Op 8 september 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.85/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 07th and 08th of September 2018 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On 07th September, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On 08th September, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.84/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 29 en 30 augustus 2018 zal het vaartuig Tip Stockholm vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 29 augustus 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 30 augustus 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.84/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 29th and 30th of August 2018 the vessel Tip Stockholm shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 29th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On August 30th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.83/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 augustus 2018 zal het vaartuig Staatsolie IV vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 augustus 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 26 augustus 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.83/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 25th and 26th of, August 2018 the vessel Staatsolie IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 25th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On August 26th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.82/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN DE MOLEN

Van 21 tot en met 28 augustus 2018 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “De Molen” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door duwboot Macho met ponton S40 middels een graafmachine.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

        Latitude         Longitude
A  05° 47’.708 N   055° 09’.733 W
B  05° 47’.730 N   055° 09’.730 W
C  05° 47’.622 N   055° 09’.689 W
D  05° 47’.636 N   055° 09’.706 W

Duwboot Macho met ponton zal het gebaggerd materiaal vervolgens dumpen aan de westelijke zijde van de Surinamerivier tijdens Laag Water en wel op de volgende positie in WGS’84:

        Latitude        L ongitude
1  05° 48’.961 N   055° 08’.253 W
2  05° 48’.958 N   055° 08’.226 W
3  05° 48’.932 N   055° 08’.228 W
4  05° 48’.907 N   055° 08’.259 W

De werkzaamheden zullen alleen bij daglicht worden uitgevoerd. Het vaartuig zal tijdens het baggeren en dumpen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.82/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREDGING ACTIVITIES DE MOLEN

From August 21st to August 28th, 2018 dredging activities will take place alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of "De Molen" with push tug Macho with barge S40 by means of an excavator.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

        Latitude         Longitude
A   05° 47’.708 N   055° 09’.733 W
B   05° 47’.730 N   055° 09’.730 W
C   05° 47’.622 N   055° 09’.689 W
D   05° 47’.636 N   055° 09’.706 W

Push tug Macho with pontoon will dump the dredged material on the western side of the Suriname River during Low Water at the following position in WGS'84:

        Latitude      Longitude
1  05° 48’.961 N  055° 08’.253 W
2  05° 48’.958 N  055° 08’.226 W
3  05° 48’.932 N  055° 08’.228 W
4  05° 48’.907 N  055° 08’.259 W

The operations will only take place during daylight. The vessel will be restricted in maneuverability during dredging and dumping of material.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.81/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME NABIJ CORONIE
MARKERING GEZONKEN VAARTUIG OYAPOCK WEGGEDREVEN

Met referte aan BaZ No.09/2011, betreffende gezonken vaartuig nabijgelegen Potosibank wordt ter algemene kennis gebracht dat de boei ter markering van het gezonken vaartuig Oyapock is weggedreven. De boei bevond zich op de volgende positie:

Naam     Positie in Datum: WGS'84              Kleur           Karakter  Type
Oyapock  06º05'.0624N 56º43'.1161W   Zwart/rood/zwart    Fl(2).10s     Boei

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart het bovengenoemd gebied met voorzichtigheid te naderen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.81/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME NEAR CORONIE
MARKING SUNKEN VESSEL DRIFTED AWAY

With reference to NtM No. 09/2011 regarding sunken boat nearby Potosi Bank, the public is informed that the marking of the sunken vessel Oyapock near Coronie has drifted away. The position of the buoy was:

Name      Position in Datum: WGS'84         Colour           Characters    Type
Oyapock   06º05'.0624N 56º43'.1161W      Black/Red/Black   Fl(2).10s         Booy

For safety reasons, all ships are requested to approach the above-mentioned area with caution.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.80/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 18 en 19 augustus 2018 zal het vaartuig Staatsolie IV vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 18 augustus 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 19 augustus 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.80/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 18th and 19th of August 2018 the vessel Staatsolie IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 18th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On August 19th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.79/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
WIJZIGING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Met referte aan BaZ NO.64/2018T, betreffende het wetenschappelijk onderzoek door de vaartuigen MS Lady Lee, MS Maria Jose II en MS Geo explorer voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de periode van uitvoering van de werkzaamheden is gewijzigd naar 14 augustus tot en met 10 oktober 2018.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.79/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
SCIENTIFIC RESEARCH PERIOD CHANGED

With reference to NtM No.64/2018T, regarding the scientific research by the vessels MV Lady Lee, MV Maria Jose II and MV Geo explorer off the coast of Suriname, the public is informed that the period of execution of the research has been changed to August 14th until October 10th, 2018.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 78/2018P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2215
MAROWIJNERIVIER
VERBODEN ANKERGEBIED

Eén onderwatertelecommunicatiekabel bevindt zich in het gebied tussen Albina en Saint Laurent in de Marowijnerivier. Het gebied dat is aangegeven door de onderstaande posities wordt hierdoor tot “verboden ankergebied” verklaard.

WGS ‘84      Latitude           Longitude
A               05° 31'.225 N    054° 02'.401 W
B               05° 30'.402 N    054° 01'.715 W
C               05° 30'.430 N    054° 01'.455 W
D               05° 31'.322 N    054° 02'.219 W

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.78/2018P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2215
MAROWIJNE RIVER
NO ANCHORING AREA

There is one submarine telecommunication cable located in the area between Albina and Saint Laurent in the Marowijne River. The area, indicated by the following positions, is hereby declared as “no anchoring area”.

WGS ‘84      Latitude          Longitude
A              05° 31'.225 N   054° 02'.401 W
B              05° 30'.402 N   054° 01'.715 W
C              05° 30'.430 N   054° 01'.455 W
D              05° 31'.322 N   054° 02'.219 W

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.77/2018P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2766
CORANTIJNRIVIER
VERBODEN ANKERGEBIED

Twee onderwatertelecommunicatiekabels bevinden zich in het gebied tussen Springland en Bluffpunt in de Corantijnrivier. Het gebied dat is aangegeven door de onderstaande posities wordt hierdoor tot “verboden ankergebied” verklaard.

WGS ‘84     Latitude          Longitude
A              05° 54.976'N    057° 08.380'W
B              05° 54.331'N    057° 08.171'W
C              05° 55.721'N    057° 04.558'W
D              05° 55.977'N    057° 04.467'W

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.77/2018P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART2766
CORANTIJN RIVER
NO ANCHORING AREA

There are two submarine telecommunication cables located in the area between Springland and Bluffpunt in the Corantijn River. The area, indicated by the following positions, is hereby declared as “no anchoring area”.

WGS ‘84      Latitude          Longitude
A               05° 54.976'N   057° 08.380'W
B               05° 54.331'N   057° 08.171'W
C               05° 55.721'N   057° 04.558'W
D               05° 55.977'N   057° 04.467'W

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.76/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 12 en 13 augustus 2018 zal het vaartuig Staatsolie IV vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 12 augustus 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 13 augustus 2018 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.76/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 12th and 13th of, August 2018 the vessel Staatsolie IV shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On August 12th, 2018 between 03:00 – 18:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On August 13th, 2018 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.73/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIEBORINGEN

Met referte aan BaZ No. 61/2018T, betreffende wijziging exploratieboringen naar ankering van het boorvaartuig ENSCO DS-12, wordt ter algemene kennis gebracht dat het boorvaartuig van 10 augustus tot 15 oktober 2018 exploratieboringen op de boorlocatie 08° 08’.623N - 055° 59’.399’W (WGS 84) zal verrichten.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht een afstand van ten minste vijfhonderd (500) meters van ENSCO DS-12 te houden.
De Offshore Support Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn MV Kudu, MV Springbok en MV Gemsbok.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via de kanalen 67 en 16.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van vijfhonderd (500) meters van de boorlocatie.
• De ENSCO DS-12 is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.73/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
EXPLORATION DRILLING OPERATION

With reference to NtM No. 61/2018T, regarding research drilling changed to anchorage of the offshore drillship ENSCO DS-12, the public is informed that the drillship will be conducting exploration drilling from August 10th until October 15th, 2018 at the drilling location
08° 08’.623N - 055° 59’.399’W (WGS 84)

In connection with the safety of shipping and other water users, vessels are requested to keep a safe distance of five hundred (500) meters of ENSCO DS-12.
The Offshore Support Vessels (OSV) that will assist during the operations are: MV Kudu, MV Springbok and MV Gemsbok

Please note:
• Communication is through the channels 67 and 16.
• There is a SAFETY ZONE of five hundred (500) meters from the drilling site.
• ENSCO DS-12 is not maneuverable and will display the relevant characters.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.