header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.28/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
MILIEU ONDERZOEK

Van 26 juni tot 1 september 2017 zal het onderzoeksvaartuig MV GLADYS MC CALL een milieu onderzoek verrichten voor de Kust van Suriname in het gebied vanaf de monding van de Marowijnerivier tot de monding van de Corantijnrivier en in het noorden tot een afstand van één en dertig Nautische Mijlen (31 NM). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:


                     WGS’ 84
         Latitude            Longitude
    06°15.034'N        057°04.377’W
    05°59.598’N        057°08.164’W
    06°15.245’N        053°49.698’W
    05°50.729’N        053°56.884’W

 
De MV GLADYS MC CALL zal alleen gedurende daglicht werkzaamheden uitvoeren. Het schip zal onderzeese operaties uitvoeren met apparatuur die wordt ingezet op de zeebodem en zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Vaartuigen dienen een veilige afstand te houden van anderhalf Nautische Mijlen (1.5 NM) van het schip “MV GLADYS MC CALL ”.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 16.

Contact persoon:
Vessel Master, Capt. Mike Toussaint
Telefoon: +881641479419
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.28/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
ENVIRONMENT BASELINE SURVEY

From June 26th till September 1st 2017 the survey vessel “MV GLADYS MC CALL” will conduct an environment baseline survey along the Coast of Suriname in the area between the entrance at the Marowijne and Corantijn River and in the North till a distance of thirty one Nautical Miles (31 NM). The research area has the following coordinates:

                  WGS’ 84
       Latitude            Longitude
  06°15.034'N      057°04.377’W
  05°59.598’N      057°08.164’W
  06°15.245’N      053°49.698’W
  05°50.729’N      053°56.884’W

 

The “MV GLADYS MC CALL” willl only be conducting her activities during daylight. The vessel will be conducting sub-sea operations with equipment deployed to the sea bed and will be restricted in maneuverability during operation.

Vessels are required to keep a safe distance of one and a half Nautical Miles (1.5 NM) from the ship “MV GLADYS MC CALL”.

Communication is through the VHF channel 16.

Person of contact:
Vessel Master, Capt. Mike Toussaint
Phone: +881641479419
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.27/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 16 en 17 juni 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 16 juni 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 17 juni 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.27/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 16th and 17th of June, 2017 the vessel MS Industrial Ace shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On June 16th 2017 between 05.00 am – 06.00 pm and
2. On June 17th 2017 between 06.00 am – 06.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.26/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
CORANTIJNRIVIER
GEZONKEN DEKSCHUIT MET HIJSKRAAN

Aan de linkeroever van de Corantijnrivier tussen Moleson kreek en Bonaparte eiland is er een dekschuit met hijskraan gezonken. De hijskraan is alleen zichtbaar en steekt zes meters (6m) boven hoogwater uit.
De positie van de hijskraan is 05°45’.105 N 57°10’.843 W en is tijdelijk geel verlicht met lichtkarakter Fl(2)5s.

In verband met de veiligheid dient de scheepvaart en andere watergebruikers een veilige afstand van honderd meters (100m) te houden van de positie.

NOTICE TO MARINERS NO.26/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CORANTIJN RIVER
SUNKEN BARGE WITH CRANE

At the left riverbank of the Corantijn River between Moleson creek and Bonaparte Island a barge with a crane sank. The crane only is visible and protrudes six metres ( 6m) above high water.
The position of the crane is 05°45’.105 N 57°10’.843 W and is temporary illuminated with a yellow light with light character Fl(2)5s.

For safety reasons, all ships and other users are required to keep a safe distance of one hundred metres (100 m) from the position.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.25/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, RAC A RAC
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van zaterdag 20 tot en met donderdag 25 mei 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd te Rac A Rac. Houtblokken zullen worden overgeladen van de barge KE1001, die door de duwboot Kuldipsingh 01 wordt geassisteerd naar de MV Pretty Sight.

Het werk gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84        Latitude     Longitude
Rac A Rac
A               5° 37.444'N    55° 3.465'W
B               5° 37.251'N    55° 3.486'W
C               5° 37.025'N    55° 2.806'W
D               5° 37.159'N    55° 2.750'W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

NOTICE TO MARINERS NO.25/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, RAC A RAC
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Saturday 20th till Thursday 25th of May, 2017, ship to ship transfer of cargo will take place at Rac A Rac. Round logs will be transferred from barge KE1001, which will be assisted by the tugboat Kuldipsingh 01, to the MV Pretty Sight.

The operation area is indicated by the following coordinates

WGS ‘84    Latitude      Longitude
Rac A Rac
A             5° 37.444'N    55° 3.465'W
B             5° 37.251'N    55° 3.486'W
C             5° 37.025'N    55° 2.806'W
D             5° 37.159'N    55° 2.750'W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.23/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER – NABIJ BOEI S6
BOEI S1 VERWIJDERD

Met referte aan BaZ no.19/2017P, betreffende de gewijzigde betonning in de monding van de Surinamerivier ter hoogte van boei S6, wordt ter algemene kennis gebracht dat boei S1 is verwijderd.

De scheepvaart wordt gevraagd hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.23/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER – VICINITY BUOY S6
BUOY S1 REMOVED.

With reference to NtM no.19/2016T, regarding the change in buoys at the entrance of the Suriname River in the vicinity of Buoy S6, the public is informed that buoy S1 has been removed.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.22/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 april 2017 zal het vaartuig MV Industrial Aim vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 april 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 26 april 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.22/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 25th and 26th of April, 2017 the vessel MV Industrial Aim shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 25th , 2017 between 05:00 am – 06:00 pm and
2. On April 26th , 2017 between 06:00 am – 06:00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.21/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, RAC A RAC
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van zaterdag 22 tot en met donderdag 27 april 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd te Rac A Rac. Houtblokken zullen worden overgeladen van de barge KE1001, die door de duwboten Kuldipsingh 01 / 02 wordt geassisteerd naar de MV Latika Naree.

Het werk gebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84           Latitude            Longitude
Rac A Rac
A                  05° 37.444'N     055° 03.465'W
B                  05° 37.251'N     055° 03.486'W
C                  05° 37.025'N     055° 02.806'W
D                  05° 37.159'N     055° 02.750'W

Tijdens de operatie zullen de Kuldipsingh 01 / 02 beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen


NOTICE TO MARINERS NO.21 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAMERIVER, RAC A RAC
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Saturday 22nd till Thursday 27th of April 2017, ship to ship transfer of cargo will take place at Rac A Rac. Logs will be transferred from barge KE1001, assisted by the tugboats Kuldipsingh 01 / 02, to the MV Latika Naree.

The operation area is indicated by the following coordinates

WGS ‘84          Latitude           Longitude
Rac A Rac
A                05° 37.444'N      055° 03.465'W
B                05° 37.251'N      055° 03.486'W
C                05° 37.025'N      055° 02.806'W
D                05° 37.159'N      055° 02.750'W

During this operation the Kuldipsingh 01 / 02 will be limited maneuverability.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.20/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 16 en 17 april 2017 zal het vaartuig Motion Scan vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 16 april 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 17 april 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.20/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 16th and 17th of April, 2017 the vessel Motion Scan shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 16th 2017 between 05.00 am – 06.00 pm and
2. On April 17th 2017 between 06.00 am – 06.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.19/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER
BETONNING GEWIJZIGD

Met ingang van 11 april 2017 is de betonning in de monding van de Surinamerivier gewijzigd naar het volgende:

Naam        Positie in Datum: WGS'84      Kleur     Karakter     Type   Status
S6       06° 00’.401 N – 55° 12’.921 W  groen    Iso.G.4s     Boei   verschoven
S1       05° 59’.469 N – 55° 13’.007 W  rood     Fl (2).R.6s  Boei   nieuw
S6A     05° 59’.299 N – 55° 12’.953 W  groen    Fl (2).G.6s  Boei   nieuw

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.19/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER
MODIFIED BUOYS

As of April 11th, 2017, the buoys at the entrance of the Suriname River are changed to the following:

Name   Position in datum: WGS‘84          Colour   Character     Type   Status
S6       06° 00’.401 N – 55° 12’.921 W   green    Iso.G.4s      Buoy   moved
S1       05° 59’.469 N – 55° 13’.007 W   red       Fl (2).R.6s   Buoy   new
S6A     05° 59’.299 N – 55° 12’.953 W   green    Fl (2).G.6s   Buoy   new

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.18/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op zaterdag 8 april 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Moengo Haven richting Alkmaar, de dorpen langs de Cotticarivier tussen 06:00 – 18:00 uur passeren.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 17/2017P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N6 VERVANGEN

Met referte aan BaZ no.15/2017T, betreffende het beschadigde baken N6, wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken vervangen is door een groene boei N6, op de positie:

Naam    Positie in datum: WGS‘84            Kleur    Karakter      Type
N6      05° 58’.880 N – 57° 00’.870W    Groen     Iso.G.8s    Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO. 17/2017P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N6 REPLACED

With reference to NtM no.15/2017T, regarding the damaged beacon N6, the public is hereby informed that the beacon is replaced by buoy N6 in the position:

Name    Position in datum: WGS‘84         Colour    Character     Type
N6       05° 58’.880 N – 57° 00’.870W   Green       Iso.G.8s     Buoy

All ships are requested to take notice of the above mentioned

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.16/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 6 en 7 april 2017 zal het vaartuig MS Industrial Ace vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 6 april 2017 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 7 april 2017 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.16/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 6th and 7th of April, 2017 the vessel MS Industrial Ace shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On April 6th 2017 between 05.00 am – 06.00 pm and
2. On April 7th 2017 between 06.00 am – 06.00 pm.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO. 15 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING NICKERIERIVIER
BAKEN N6 BESCHADIGD

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het baken N6 is beschadigd.

Naam   Positie in datum: WGS‘84             Kleur      Karakter      Type
N6     05° 58’.880 N – 57° 00’.870W     Groen      Iso.G.8s     Baken

Het baken N6 is bij hoogwater niet zichtbaar en wordt aangemerkt als een obstakel.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 
NOTICE TO MARINERS NO. 15 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE NICKERIE RIVER
BEACON N6 DAMAGED

The public is hereby informed that the beacon N6 is damaged.

Name    Position in datum: WGS‘84           Colour     Character    Type
N6      05° 58’.880 N – 57° 00’.870W       Green     Iso.G.8s      Beacon

The damaged beacon N6 is not visible at high tide and is considered to be an obstacle.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.14 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
PARARIVIER– MARINE TRAP
10 KM ZWEMMARATHON
SCHEEPVAART TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN

Op zondag 26 maart 2017 zal een 10 km Open Water Event in de Surinamerivier worden gehouden.

De start is in de omgeving van Pararivier (5° 44’.983 N - 055° 07’.583 W) en de finish is bij de “Marine Trap” te Paramaribo.

Voor het evenement zullen twee gele boeien met lichtkarakter Fl(2)6s worden geplaatst:
1. EBS steiger (05° 49’.094 N - 055° 09’.755 W)
2. Finish (05° 49’.484 N - 055° 09’.067 W)

De zwemmers worden begeleid door de volgboot “PASISI” en, de Maritieme Politie en vrijwilligers.

Bovenvermeld gebied zal van 06.00 uur voormiddag tot 14.00 uur namiddag gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.14 /2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
PARARIVER – MARINETRAP
10 KM OPEN WATER EVENT
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

On Sunday March 26th, 2017, a 10 km Open Water Event will be held in the Suriname River.

The starting point is at Para River (5° 44’.983 N - 055° 07’.583 W) and the finish is at the “Marine Trap” in Paramaribo.

For this event, two yellow buoys with light characteristics Fl(2)6s will be placed on the positions
1. EBS steiger (05° 49’.094 N - 055° 09’.755 W)
2. Finish (05° 49’.484 N - 055° 09’.067 W)

Swimmers will be escorted by the vessel “PASISI”, the Maritime Police and other volunteers.

The section mentioned above will be temporary closed to all shipping between 06.00 AM- 14.00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.13 /2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER, LA RESSOURCE
HELICOPTER OEFENINGEN
SCHEEPVAART TIJDELIJK AFGESLOTEN

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat de Surinaamse Marine helikopter-oefeningen zal houden op dinsdag 21 maart 2017 van 10:00 uur s ’morgens tot en met 12:00 uur s ‘middags te La Ressource in de Surinamerivier.

Het afgebakend gebied wordt begrensd door de volgende coördinaten (WGS’ 84):

1 05° 44’.422 N – 055° 07’.265 W
2 05° 44’.752 N – 055° 06’.864 W
3 05° 43’.529 N – 055° 05’.981 W
4 05° 43’.301 N – 055° 06’.294 W

Bovenvermeld gebied zal van 10.00 uur tot 12.00 uur gesloten zijn voor de scheepvaart.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.13/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, LE RESSOURCE
HELICOPTER EXCERCISES
SHIPPING TEMPORARY PROHIBITED

Hereby the public is informed that the Suriname Navy will conduct helicopter exercises on Tuesday 21st March 2017 from 10:00 AM till 12:00 PM at La Ressource in the Suriname River.

The restricted area is indicated by the following coordinates (WGS’84):

5 05° 44’.422 N – 055° 07’.265 W
6 05° 44’.752 N – 055° 06’.864 W
7 05° 43’.529 N – 055° 05’.981 W
8 05° 43’.301 N – 055° 06’.294 W

The section mentioned above will be temporary closed for all shipping between 10.00 AM- 12.00 PM.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.