header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.65/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
NICKERIE- EN SURINAMERIVIER
BODEMONDERZOEKEN

Van 31 oktober tot en met 1 november 2017 verricht het vaartuig Dreyfus bodemonderzoek, in de vaargeul van de Nickerierivier en vervolgens van 3 tot en met 4 november 2017 in de vaargeul van de Surinamerivier vanaf de monding (boei S8) tot Dijkveld (boei D4).

Het onderzoeksvaartuig Dreyfus is manoeuvreerbaar en vormt geen hinder voor de scheepvaart.

De communicatie geschiedt op VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.65/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
NICKERIE- AND SURINAME RIVER
SOIL RESEARCH

From October 31st till November 1st 2017 the survey vessel Dreyfus conducts soil research survey in the fairway of the Nickerie River and afterwards from November 3rd till November 4th 2017 in the fairway of the Suriname River from the entrance (buoy S8) till Dijkveld (buoy D4).

The survey vessel Dreyfus is maneuverable and does not constraint the shipping traffic.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.64/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER ,DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN STEIGER N.V.VABI

Van 30 oktober tot en met 6 november 2017 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van N.V. Vabi baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het baggervaartuig Elbe.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

      Latitude         Longitude
A  05° 46’.46 N   055° 09’.16 W
B  05° 46’.41 N   055° 09’.11 W
C  05° 46’.41 N   055° 09’.12 W
D  05° 46’.54 N   055° 09’.07 W

Het vaartuig Elbe zal af en aan varen op de route van de steiger NV Vabi naar de dumplocatie op Zee op één mijl ten noorden van boei LSB (06° 05'.78 N - 055 ° 12'.90 W).
De werkzaamheden zullen dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig Elbe zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.64/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREGDING ACTIVITIES NV VABI PORT FACILITY

From October 30th to November 6th, 2017 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the NV Vabi Port Facility with the dredging vessel Elbe.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

      Latitude        Longitude
A  05° 46’.46 N   055° 09’.16 W
B  05° 46’.41 N   055° 09’.11 W
C  05° 46’.41 N   055° 09’.12 W
D  05° 46’.54 N   055° 09’.07 W

The vessel Elbe will be navigating off and from the route NV Vabi Port Facility to the dump location at Sea which is one mile north of buoy LSB (06° 05'.78 N - 055 ° 12'.90 W)
The operations will take place around the clock. The vessel Elbe will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.63/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 29 en 30 oktober 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 29 oktober 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 30 oktober 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.63/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 29th and 30th of October, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 29th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 30th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.62/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER - VISSERSBANK
INFRASTRUCTURELE WERKZAAMHEDEN

Van 26 oktober tot en met 30 november 2017 zal het betonningsvaartuig Marwina infrastructurele werkzaamheden verrichten in de monding van de Surinamerivier in het gebied nabij Weg naar Zee, Vissersbank.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84         Latitude               Longitude
A                05° 56'.423 N        055° 11'.605 W
B                05° 58'.538 N        055° 13'.171 W
C                05° 58'.702 N        055° 12'.976 W
D                05° 57'.483 N        055° 12'.201 W
E                05° 56'.731 N         055° 11'.341 W

Er zullen drie (3) bakens geplaatst worden in het werkgebied. De bakens zullen tijdelijk voorzien zijn van gele knipperlichten, die niet gebruikt moeten worden voor navigatie doeleinden.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht een afstand van ten minste tweehonderd meters (200 m) van de Marwina te houden.

De communicatie geschiedt via VHF kanalen 12 en 16.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.62/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER - VISSERSBANK
INFRASTRUCTURAL ACTIVITIES


From October 26th till November 30th, 2017 the buoy tender Marwina will be conducting infrastructural activities at the entrance of the Suriname River in the vicinity of Weg naar Zee, Vissersbank.

The work area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84           Latitude          Longitude
A               05° 56'.423 N     055° 11'.605 W
B               05° 58'.538 N     055° 13'.171 W
C               05° 58'.702 N     055° 12'.976 W
D               05° 57'.483 N     055° 12'.201 W
E               05° 56'.731 N     055° 11'.341 W

Three (3) beacons will be placed in the work area. The beacons will be temporarily fitted with yellow flashing lights, which should not be used for navigation purposes.

For the safety of shipping and other water users, vessels are requested to keep a safe distance of two hundred metres (200 m) of the Marwina.

Communication is through VHF channels 12 and 16.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.61/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG


Op 19 en 20 oktober 2017 zal de Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 19 oktober 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 20 oktober 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

 

NOTICE TO MARINERS NO.61/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL


On the 19th and 20th of October, 2017 the Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 19th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 20th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.60/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 12 en 13 oktober 2017 zal het MS INDUSTRIAL AMA vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 12 oktober 2017 tussen 05:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 13 oktober 2017 tussen 06:00 – 17:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.60/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 12th and 13th of October, 2017 the MV INDUSTRIAL AMA shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 12th ,2017 between 05:00 am – 05:00 pm from Alkmaar to Moengo Port
2. On October 13th,2017 between 06:00 am – 05:00 pm from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.59/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 9 en 10 oktober 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 9 oktober 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 10 oktober 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.59/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 9th and 10th of October, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 9th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 10th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.58/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van zaterdag 7 oktober tot en met donderdag 12 oktober 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het vaartuig MV Oriental Apoera naar het vaartuig MV Vigor SW.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84          Latitude            Longitude
A              06° 15'.562 N      055° 04'.593 W
B              06° 15'.564 N      055° 05'.135 W
C              06° 15'.021 N      055° 05'.137 W
D              06° 15'.019 N      055° 04'.595 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

 

NOTICE TO MARINERS NO.58/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Saturday 7th till Thursday 12th of October, 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Vigor SW.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84        Latitude                   Longitude
A              06° 15'.562 N          055° 04'.593 W
B              06° 15'.564 N          055° 05'.135 W
C              06° 15'.021 N          055° 05'.137 W
D              06° 15'.019 N          055° 04'.595 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.57/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 4 en 5 oktober 2017 zal het vaartuig Staatsolie V vanuit Tout Lui Faut richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 4 oktober 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Tout Lui Faut naar Moengo Haven.
2. Op 5 oktober 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Tout Lui Faut.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.57/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 4th and 5th of October, 2017 the vessel Staatsolie V shall sail from Tout Lui Faut to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 4th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Tout Lui Faut to Moengo Port.
2. On October 5th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Tout Lui Faut.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.56/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
MILIEU ONDERZOEK

Van 20 september tot en met 20 november 2017 verricht het onderzoeksvaartuig MV GONDOLA een milieu onderzoek voor de Kust van Suriname in het gebied vanaf de monding van de Marowijnerivier tot de monding van de Corantijnrivier en in het noorden tot een afstand van één en dertig Nautische Mijlen (31 NM). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:


             WGS’ 84
  Latitude       Longitude
06°15.034N   057°04.377’W
05°59.598’N  057°08.164’W
06°15.245’N  053°49.698’W
05°50.729’N  053°56.884’W

De MV GONDOLA zal alleen gedurende daglicht werkzaamheden uitvoeren. Het schip zal onderzeese operaties uitvoeren met apparatuur die wordt ingezet op de zeebodem en zal tijdens de operatie beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Vaartuigen dienen een veilige afstand van anderhalf nautische mijlen (1.5 NM) van het schip MV GONDOLA te houden.

De communicatie geschiedt op VHF kanaal 16.

Contact persoon:
Vessel Master, Capt. Che Clement
Telefoon: +881677733162
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.56/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
ENVIRONMENT BASELINE SURVEY

From September 20th until November 20th, 2017 the survey vessel MV GONDOLA is conducting an environmental baseline survey along the Coast of Suriname. The survey area is between the entrances of the Marowijne and the Corantijn River and in the North till a distance of thirty one nautical miles (31 NM). The research area has the following coordinates:

              WGS’ 84
   Latitude        Longitude
06°15.034'N   057°04.377’W
05°59.598’N   057°08.164’W
06°15.245’N   053°49.698’W
05°50.729’N   053°56.884’W

The MV GONDOLA will only be conducting her activities during daylight. The vessel will be conducting sub-sea operations with equipment deployed to the seabed and will be restricted in maneuverability during operation.

Vessels are required to keep a safe distance of one and a half nautical miles (1.5 NM) from the ship MV GONDOLA.

Communication is through the VHF channel 16.

Person of contact:
Vessel Master, Capt. Che Clement
Phone: +881677733162
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.55/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 25 en 26 september 2017 zal het vaartuig Staatsolie 5 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 25 september 2017 tussen 03:00 – 16:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 26 september 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.55/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 25th and 26th of September, 2017 the vessel Staatsolie 5 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On September 25th, 2017 between 03:00 – 16:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On September 26th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.54/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van donderdag 21 september tot en met dinsdag 26 september 2017 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen tussen de vaartuigen MV Nikator en MV Oriental Apoera.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84          Latitude            Longitude
A             06°15'.562 N         055° 04'.593 W
B             06° 15'.564 N        055° 05'.135 W
C             06° 15'.021 N        055° 05'.137 W
D             06° 15'.019 N        055° 04'.595 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.

Maritieme Autoriteit Suriname,


NOTICE TO MARINERS NO.54/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From Thursday 21st till Tuesday 26th of September 2017, ship to ship transfer of cargo will take place off the coast of Suriname. Round logs will be transferred among the vessels MV Nikator and MV Oriental Apoera.

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84        Latitude               Longitude
A            06° 15'.562 N            055° 04'.593 W
B            06° 15'.564 N            055° 05'.135 W
C            06° 15'.021 N            055° 05'.137 W
D            06° 15'.019 N            055° 04'.595 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.53/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Het boorschip Noble Bob Douglas zal van 1 oktober tot en met 15 november 2017 exploratie boringen voor de Kust van Suriname op de boorlocatie 08° 0’.095 N - 54° 14’.326 W (WGS 84) verrichten.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht een afstand van ten minste 1000 (duizend) meters van Noble Bob Douglas te houden.
De Offshore Support Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn: Breaux Tide, Torrens Tide, Far Scotsman en Kacey.

Let wel!
Communicatie geschiedt via de VHF op alle internationale kanalen 13, 16, 69, 72.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 1000 (duizend) meters van de boorlocatie.
• De Noble Bob Douglas is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.


De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.53/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING

The offshore drillship Noble Bob Douglas will be conducting exploration drilling off the Coast of Suriname from October 1st till November 15th 2017 at the drilling location 08° 0’.095 N - 54° 14’.326 W (WGS 84).

In connection with the safety of shipping and other water users vessels are asked to keep a safe distance of 1000 (one thousand) metres of Noble Bob Douglas.
The Offshore Support Vessels (OSV) that will assist during the operations are: Breaux Tide, Torrens Tide, Far Scotsman and Kacey.

Please note:
• Communication is through the VHF, all international channels 13, 16, 69, 72.
• There is a SAFETY ZONE of 1000 (one thousand) metres from the drilling site.
• Noble Bob Douglas is not maneuverable and will display the relevant characters.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.52/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 15 en 16 september 2017 zal het vaartuig Staatsolie 5 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 15 september 2017 tussen 04:00 – 17:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 16 september 2017 tussen 07:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.52/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 15th and 16th of September, 2017 the vessel Staatsolie 5 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On September 15th, 2017 between 04:00 – 17:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On September 16th, 2017 between 07:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.51/2017T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Met referte naar BaZ NO.50/2017T, betreffende overlaadwerkzaamheden van houtblokken van het vaartuig MV Oriental Apoera naar het vaartuig MV Nalinee Naree voor de kust van Suriname, wordt ter algemene kennis gebracht dat de vaartuigen MV Galaxy Trader en MV Orion Trader vanaf 11 september 2017 ook aan deze operatie deelnemen.

Het publiek wordt gevraagd hiermee rekening te houden

NOTICE TO MARINERS NO.51/2017T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP TRANSFER

With reference to NtM NO.50/2017T, regarding ship to ship transfer of round logs from the vessel MV Oriental Apoera to the vessel MV Nalinee Naree off the coast of Suriname, the public is informed that as per 11 September 2017 the MV Galaxy Trader and MV Orion Trader are also taking part in this operation.

The public is requested to take notice of the above mentioned.