header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.94/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 09 en 10 oktober 2018 zal het vaartuig INDUSTRIAL HEDLAND V.01435 vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 09 oktober 2018 tussen 05:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 10 oktober 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.94/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 09th and 10th of October 2018 the vessel INDUSTRIAL HEDLAND V.01435 shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On October 09th, 2018 between 05:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On October 10th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.