header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.73/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2014
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIEBORINGEN

Met referte aan BaZ No. 61/2018T, betreffende wijziging exploratieboringen naar ankering van het boorvaartuig ENSCO DS-12, wordt ter algemene kennis gebracht dat het boorvaartuig van 10 augustus tot 15 oktober 2018 exploratieboringen op de boorlocatie 08° 08’.623N - 055° 59’.399’W (WGS 84) zal verrichten.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht een afstand van ten minste vijfhonderd (500) meters van ENSCO DS-12 te houden.
De Offshore Support Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn MV Kudu, MV Springbok en MV Gemsbok.

Let wel!
• Communicatie geschiedt via de kanalen 67 en 16.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van vijfhonderd (500) meters van de boorlocatie.
• De ENSCO DS-12 is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.73/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2014
OFF THE COAST OF SURINAME
EXPLORATION DRILLING OPERATION

With reference to NtM No. 61/2018T, regarding research drilling changed to anchorage of the offshore drillship ENSCO DS-12, the public is informed that the drillship will be conducting exploration drilling from August 10th until October 15th, 2018 at the drilling location
08° 08’.623N - 055° 59’.399’W (WGS 84)

In connection with the safety of shipping and other water users, vessels are requested to keep a safe distance of five hundred (500) meters of ENSCO DS-12.
The Offshore Support Vessels (OSV) that will assist during the operations are: MV Kudu, MV Springbok and MV Gemsbok

Please note:
• Communication is through the channels 67 and 16.
• There is a SAFETY ZONE of five hundred (500) meters from the drilling site.
• ENSCO DS-12 is not maneuverable and will display the relevant characters.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.